Ustawa o zapobieganiu bezdomności = wyższe zasiłki mieszkaniowe

Rzecznik Sinn Féin ds. mieszkaniowych Eoin Ó Broin przedstawił ustawę o zapobieganiu bezdomności 2020, ponieważ dane, pokazują stały wzrost, który widoczny jest od maja tego roku.

Ustawa, jaka została zaproponowana, nakłada na władze lokalne prawny obowiązek zapewnienia osobom zagrożonym bezdomnością planu i odpowiedniego wsparcia, aby odsunąć od nich widmo korzystania z usług dla bezdomnych, w tym zakwaterowania w noclegowniach i pensjonatach.

Poseł Ó Broin powiedział:

– Ustawa o zapobieganiu bezdomności 2020 koncentruje się na zapobieganiu bezdomności i nakłada ustawowy obowiązek na władze lokalne do przyjęcia proaktywnego podejścia, gdy ktoś, zidentyfikowany został, jako zagrożony bezdomnością. Dziś, kiedy gospodarstwa domowe otrzymują wypowiedzenie i są zagrożone bezdomnością, władze lokalne nie mogą nic zrobić, dopóki faktycznie nie staną się bezdomne. W niektórych przypadkach rodziny mają dostęp do wyższych stawek zasiłku dla bezdomnych i asystentów mieszkaniowych, ale nadal muszą same znaleźć zakwaterowanie w sektorze wynajmu prywatnego. Władze lokalne muszą dysponować odpowiednimi zasobami, aby podjąć bardziej praktyczną rolę i zapewnić plan oraz odpowiednie wsparcie osobom zagrożonym bezdomnością na 60 dni przed opuszczeniem mieszkania. Niestety oficjalne dane Komitetu ds. Bezdomnych dla Dublina opublikowane pod koniec października, pokazują stały wzrost liczby rodzin prezentujących się jako bezdomne po zniesieniu tego lata pierwotnej blokady. W marcu i kwietniu tego roku liczby nieznacznie spadły i 123 rodzin zgłosiło się po pomoc w marcu oraz 76 rodzin w kwietniu, w porównaniu ze 171 w lutym. Od maja było to 87 rodzin, a do końca czerwca 129. Tylko w tym roku odnotowano 48% wzrost liczby rodzin prezentujących się, jako bezdomne lub zagrożone bezdomnością. Natomiast z poziomu 76 rodzin w kwietniu, już w sierpniu pojawiło się 159 rodzin, co oznacza wzrost o 109%. Liczby te nie uwzględniają ukrytych bezdomnych – ludzi śpiących na sofach, ludzi, którzy przebywają w przepełnionych mieszkaniach i ludzi, którzy mają pozwolenie na pobyt, ale utknęli w Direct Provision, ponieważ nie mogą znaleźć miejsca do wynajęcia. Ustawa zwraca również szczególną uwagę na potrzeby bezdomnych dzieci, osób opuszczających domy opieki, ofiar przemocy domowej i osób chorych psychicznie. Należy zrobić więcej, aby przede wszystkim uniemożliwić gospodarstwom domowym korzystanie z usług dla bezdomnych. Umacnianie i zapewnianie władzom lokalnym pomocy dla rodzin, zanim stracą dom, to coś, co mam nadzieję, że wszystkie partie polityczne mogą wesprzeć.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Północ obawia się
Kiedy każdy mieszka
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian