Ustawa o przejrzystości w zakresie składek emerytalnych przyniesie ogromne korzyści

Rzecznik ds. finansów Partii Pracy Ged Nash opublikował nowe przepisy dotyczące braku przejrzystości w zakresie opłat pobieranych za zarządzanie emeryturami, co przyniesie ogromne korzyści oszczędzającym, próbującym zrozumieć, ile stracą na swoich oszczędnościach emerytalnych.

Poseł Nash powiedział:

– Zwykli ludzie płacą nadzwyczajne sumy pieniędzy z puli emerytalnej, na którą ciężko pracowali i nadszedł czas, aby otrzymali pomoc, by mogli łatwo zobaczyć i zrozumieć opłaty, które są pobierane za zarządzanie swoimi oszczędnościami. Emerytura jest często drugą najdroższą rzeczą, jaką osoba kupi w życiu zawodowym po domu, ale zrozumienie opłat i prowizji jest naprawdę trudne. Od lat różne raporty podkreślają ten problem, ale nie podjęto jeszcze żadnych rzeczywistych działań w celu rozwiązania problemu nieprzejrzystego charakteru opłat emerytalnych. Projekt ustawy, który dziś opublikowałem, zmienia ustawę emerytalną poprzez dodanie nowej sekcji, która zawierałaby informacje dla członków programów emerytalnych poprzez oświadczenie o wpływie obciążeń. Większość członków programów emerytalnych już otrzyma „oświadczenie o rozsądnych prognozach” w odniesieniu do ich inwestycji emerytalnych. Niniejsze oświadczenie określa szacunkowy poziom świadczeń, których wypłaty w ramach programu można racjonalnie oczekiwać w określonym przyszłym terminie, w oparciu o wartość aktywów posiadanych w imieniu członka na dzień złożenia oświadczenia i przy wykorzystaniu określone założenia dotyczące przyszłych składek i przyszłych zwrotów z inwestycji. Zgodnie z proponowanym przeze mnie projektem, powiernicy będą zobowiązani do podania informacji o liczbie i wysokości opłat w ramach programu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Liczby te należy podać w formie pieniężnej, jako procent składki emerytalnej członka na następny rok oraz jako procent wartości aktywów posiadanych w imieniu członka na dzień złożenia oświadczenia. Powiernicy muszą następnie określić oczekiwany spadek wydajności. Jest to różnica, wyrażona w gotówce i jako wartość procentowa, między poziomem świadczeń w zestawieniu rozsądnych prognoz a tym, jaki byłby ten poziom świadczeń, gdyby w ramach zarządzania systemem nie pobierano żadnych opłat. Na koniec powiernicy muszą przedstawić dane liczbowe pokazujące, jakie spodziewane obniżenie rentowności wynikałoby ze skumulowanego wpływu opłat nałożonych w ramach programu oraz z różnych zalecanych i opłat alternatywnych. Innymi słowy, uczestnik programu będzie wiedział, jaki wpływ ostateczna „pula emerytur” byłaby, gdyby opłaty były, powiedzmy, o pół punktu procentowego wyższe lub niższe przez cały okres obowiązywania programu. Dzięki tym zmianom radykalnie zmieniłoby to informacje dostępne dla oszczędzających i zapewniło im wiarygodne porównanie dużej liczby produktów na rynku i uzyskanie najlepszej wartości na emeryturze. Wpływ opłat należałoby podać przy zapisie do nowego programu emerytalnego, a potem co roku. Minister ds. ochrony socjalnej byłby odpowiedzialny za wydawanie przepisów wykonawczych do ustawy. Odkąd w poniedziałek opublikowano wyniki niezależnego raportu na temat składek emerytalnych, zostałem zasypany opowieściami ludzi o tym, jak walczyli oni z uzyskaniem odpowiedzi na pytania dotyczące opłat emerytalnych, a ten projekt zapewni konsumentom więcej informacji i ochronę ich oszczędności.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Potrzebny był ogól
Co przeszkadza wspó
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian