Ustawa o gospodarce o obiegu zamkniętym musi wywołać natychmiastowe działania w celu stworzenia odpornych społeczności

Według przewodniczącego Partii Parlamentarnej Fine Gael Richarda Brutona ustawa o gospodarce o obiegu zamkniętym musi wywołać natychmiastowe działania w celu stworzenia odpornych społeczności.

Poseł  Bruton powiedział:

– Reakcją na obecne globalne zakłócenia łańcuchów dostaw jest natychmiastowe przyjęcie strategii odporności. Odporność gospodarczą można stale budować, osadzając koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym w naszych kluczowych sektorach i naszych lokalnych społecznościach. Nigdy nie było to bardziej potrzebne niż w obliczu globalnych wstrząsów, które są teraz widoczne. Ustawa, która będzie przedmiotem debaty w Dáil w tym tygodniu, musi otworzyć znacznie szerszą i aktualną debatę. Nie powinniśmy czekać na kręte przejście ustawodawstwa przez Oireachtas. Teraz jest czas, aby działać. Podstawowe zasady są proste, ale w oczywisty sposób nie są obecnie stosowane w Irlandii. 

Musimy pilnie:

  • Ogranicz marnotrawstwo
  • Unikać produktów krótkotrwałych
  • Ponowne wykorzystywać materiały cenne
  • Budować zrównoważone łańcuchy dostaw, zmniejszając naszą zależność od paliw kopalnych
  • Optymalizować wykorzystanie istniejących zasobów
  • Radykalnie przeprojektować sposób, w jaki spełniamy nasze potrzeby w zakresie podróży, ogrzewania i energii

Dzisiaj w Irlandii marnuje się ponad 25% żywności, 90% podróży prywatnymi samochodami ma jednego pasażera, niewiele inteligentnych sterowników lub inteligentnych liczników jest tu używanych, 75% materiałów pochodzących z recyklingu jest eksportowanych, panele słoneczne są rzadko używane. We wszystkich tych obszarach występują nisko wiszące owoce, które szybko poprawią naszą odporność gospodarczą. W ciągu trzyletniej strategii można było osiągnąć znacznie więcej niewielkim kosztem. Moglibyśmy radykalnie rozszerzyć platformy udostępniania pojazdów; osadzić kulturę naprawy; zapewnić „paszporty materiałowe”, aby odzyskany materiał mógł zostać wykorzystany w działalności o wysokiej wartości zamiast wyrzucania na wysypisko; opracować skuteczną strategię oddania do użytku znacznej liczby z 90 000 wolnych domów; i otwierać budynki publiczne do szerokiego użytku społeczności. To dopiero początek. Nic z tego nie stanie się bez zdecydowanego nacisku ze strony rządu. Najważniejszymi priorytetami powinny być strategie w kluczowych sektorach: budownictwo, żywność, sprzęt w najróżniejszych formach oraz fast fashion. Praca w Fine Gael Policy Lab pokazuje, że w tych obszarach tkwi ogromny potencjał. Każde miasto, wieś i przedmieście powinno być zachęcane do przekształcenia się w „Zrównoważoną społeczność”, w której te i wiele innych możliwości są wykorzystywane przez społeczność lokalną i stają się centralnym elementem strategii odporności i odnowy w obliczu globalnych zagrożeń. Kluczem będzie promowanie innowacji, z których mogą korzystać ludzie działający razem.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
„Należy rozwiąza
CCTV musi być wykor
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська