Unity News – April 2022

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns we have been involved in over the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Time for real change – Vote Sinn Féin on May 5th

Sinn Féin Party Election Broadcast for the Assembly Elections aired this week.

This election is about the future, about the next generation and what we can achieve if we work together.

We can prioritise health, housing, create better jobs and support workers and families with the cost of living.

It is time for real change.  On 5th May, vótáil Sinn Féin.

Watch here: https://fb.watch/ceukJqANdc/

Am don athrú cheart – Vótáil Sinn Féin ar an 5 Bealtaine

Craoladh Toghcháin Pháirtí Shinn Féin do na Toghcháin don Tionól an tseachtain seo chaite.

Baineann an toghchán seo leis an todhchaí, leis an chéad ghlúin eile agus an méid a thig linn a bhaint amach má oibrímid le chéile.

Is féidir linn tosaíocht a dhéanamh de chúrsaí sláinte agus de thithíocht agus is féidir linn tacú le hoibrithe agus teaghlaigh agus iad thíos leis an ghéarchéim i gcostais mhaireachtála.

Tá sé in am don athrú cheart.  Ar an 5 Bealtaine, vótáil Sinn Féin.

Amharc air anseo: https://fb.watch/ceukJqANdc/

Unity News – April 2022

The April edition of Unity News is out now.

In this edition; 

– Calls for Citizens’ Assembly on Irish Unity grow

– St. Patrick’s Day in the USA

– New Council working group on Irish Unity established

– Women leading a new Ireland

– Time for Presidential voting rights

And much more.

Read it here: https://www.sinnfein.ie/files/2022/A4_Time4Unity_APR2022.pdf

Nuacht faoi Aontacht – Aibreán 2022

Tá eagrán Aibreáin den Nuacht faoi Aontacht ar fáil anois.

San eagrán seo; 

– Fás ar an éileamh le haghaidh Thionól Náisiúnta Saoránach ar Aontacht na hÉireann

– Lá Fhéile Pádraig i SAM

– Grúpa oibre nua de chuid na Comhairle ar Aontacht na hÉireann bunaithe

– Mná chun tosaigh in Éirinn Nua

– Am le haghaidh cearta vótála don Uachtaránacht

Agus go leor eile.

Léigh anseo é: https://www.sinnfein.ie/files/2022/A4_Time4Unity_APR2022.pdf

Easter Packs

Limited edition Republican remembrance packs are on sale now!

These packs include a metal Easter Lily, as well as six never before published, limited edition postcards including Countess Markievicz, Bobby Sands, Liam Mellows and much more. 

Honour Ireland’s Patriot dead, order your pack here today:

Buy Limited Edition Easter Pack

Pacaí na Cásca

Líon teoranta de phacaí cuimhneacháin Phoblachtánacha ar díol anois!

I measc na bpacáistí seo tá Líl Chásca miontail. chomh maith le sé chárta poist ar eagrán teoranta iad agus nár foilsíodh riamh roimhe, lena n-áirítear an Chuntaois Markievicz, Bobby Sands, Liam Mellows agus go leor eile. 

Tabhair onóir do na tírghráthóirí a fuair bás ar son na hÉireann:

Buy Limited Edition Easter Pack

Uniting Ireland Easter eggs now available 

Handmade in the beautiful Contae Chiarraí and only a limited quantity available. Be quick if you want one as these eggs are sure to sell out fast! 

Available from An Fhuiseog, Belfast & the Sinn Féin bookshop in Dublin. 

https://www.thelarkstore.ie/products/time-for-unity-easter-egg

https://www.sinnfeinbookshop.com/time-for-unity-easter-egg/

Uibheacha Cásca Aontacht na hÉireann ar fáil anois 

Lámhdhéanta i gContae Chiarraí álainn agus níl ach líon teoranta ar fáil. Bog go gasta óir is cinnte go mbeidh na huibheacha seo díolta amach go gasta! 

Ar fáil ó An Fhuiseog, Béal Feirste agus siopa leabhar Shinn Féin i mBaile Átha Cliath. 

https://www.thelarkstore.ie/products/time-for-unity-easter-egg

https://www.sinnfeinbookshop.com/time-for-unity-easter-egg/

An Phoblacht

The first 2022 edition of An Phoblacht Magazine is available to purchase now.

Get your radical news here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An Phoblacht

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil le ceannach anois

Faigh an nuacht radacach anseo: www.sinnfein.ie/anphoblacht

Scrap Carbon Tax hike

Speaking in the Dáil this week Mary Lou McDonald called on the government to scrap the planned Carbon Tax hike and immediately introduce a package of measures to support workers and families.

She said people are under pressure now and the government must grasp the urgency of this crisis and act now without any more delays.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/cetbFGycOy/

Meanwhile Pearse Doherty has asked what planet Eamon Ryan is on after the Green Party Leader suggested taking shorter showers and cutting car journeys as a way of cutting household costs.

He said the government needs to scrap the Carbon Tax hike and Eamon Ryan needs to come back to earth.

Watch Pearse here: https://fb.watch/cevtZNWr5B/

Cuir deireadh leis an Ardú ar Cháin Charbóin

Ag labhairt di sa Dáil an tseachtain seo d’iarr Mary Lou McDonald ar an rialtas deireadh a chur leis an ardú atá beartaithe don Cháin Charbóin agus pacáiste beart a thabhairt isteach láithreach chun tacú le hoibrithe agus le teaghlaigh.

Dúirt sí go bhfuil daoine faoi bhrú anois agus go gcaithfidh an rialtas an phráinn atá leis an ngéarchéim seo a thuiscint agus gníomhú anois gan a thuilleadh moille.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/cetbFGycOy/

Idir an dá linn d’fhiafraigh Pearse Doherty d’Eamon Ryan cén pláinéad ar a bhfuil sé tar éis do Cheannaire an Chomhaontais Ghlais moladh a thabhairt do chithfholcadáin níos giorra agus turais cairr a ghearradh mar bhealach chun costais tí a laghdú.

Dúirt sé go gcaithfidh an rialtas deireadh a chur leis an ardú ar Cháin Charbóin agus go gcaithfidh Eamon Ryan teacht ar ais go dtí an domhan.

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/cevtZNWr5B/

Sinn Féin ready to work with others to support workers and families

Speaking on the election campaign trail this week Michelle O’Neill said people want real change and a better future.

She said working together, we can lead positive and progressive change that benefits everyone.

We must work together to support workers and families struggling with the cost of living crisis, strengthen our health service and create new jobs.

Watch Michelle here: https://fb.watch/cexBZJtwTV/

Sinn Féin réidh le hoibriú le daoine eile chun tacú le hoibrithe agus le teaghlaigh

Ag labhairt di agus í i mbun feachtasaíochta don toghchán an tseachtain seo dúirt Michelle O’Neill go bhfuil na daoine ag iarraidh athrú ceart agus todhchaí níos fearr.

Dúirt sé má oibríonn muid le chéile gur féidir linn athrú dearfach agus forásach a threorú a théann chun sochair gach duine.

Ní mór dúinn oibriú le chéile chun tacú le hoibrithe agus le teaghlaigh atá ag streachailt leis an ngéarchéim costais mhaireachtála, ár seirbhís sláinte a neartú agus poist nua a chruthú.

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/cexBZJtwTV/

Time to cut the costs of childcare

It’s time to cut the cost of childcare. There’s huge pressures on families across Ireland. The government is out of touch and doesn’t grasp the seriousness of the cost of living crisis.

Sinn Féin’s has a plan to cut childcare fees by two-thirds and ensure families get the break they desperately need now.

Tell us how the cost of childcare affects you.  Take our surveywww.surveymonkey.com/r/costchildcare

Sinn Féin brought forward a Dáil motion this week to cut the costs of childcare.  Watch a section of the debate here: https://fb.watch/ceu6sbAbr9/

Tá sé in am costais cúram leanaí a laghdú

Tá sé in am costais cúram leanaí a laghdú Tá brú ollmhór ar theaghlaigh ar fud na hÉireann. Ní thuigean an rialtas an pobal agus ní thuigeann sé chomh tromchúiseach agus atá géarchéime an chostais mhaireachtála.

Tá plean ag Sinn Féin táillí cúram leanaí a laghdú le dhá thrian agus cinntiú go bhfaigheann teaghlaigh an faoiseamh atá de dhíth orthu anois.

Inis dúinn faoin dóigh a dtéann costas cúram leanaí i bhfeidhm ort.  Comhlánaigh ár suirbhéwww.surveymonkey.com/r/costchildcare

Chuir Sinn Féin rún Dála chun tosaigh an tseachtain seo chun costais chúram leanaí a laghdú.  Amharc ar chuid den phlé anseo: https://fb.watch/ceu6sbAbr9/

Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rząd musi zareagowa
Profesor Mirosław M
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська