Unijny system oznaczeń rozluźni zasady podróżowania. Irlandia ma swoje zdanie

Już w nadchodzącym tygodniu mogą zostać podpisane przez państwa unijne zasady podróżowania w ramach Unii Europejskiej, a Irlandia zapowiedziała, że dostosuje się do przepisów, chociaż, nie obędzie się to bez potknięcia.

Z uzgodnionych w piątek zasad wynika, iż część restrykcji, jakie obecnie stosuje wobec podróżnych przybywających z zagranicy rząd Republiki Irlandii, zniknie, a stanie się tak za sprawą czterech kolorów. Są też trochę gorsze informacje, ponieważ sam system oznaczeń, wymagać będzie dostosowania przez poszczególne państwa UE, co z kolei może trochę potrwać. Plan nakreślony przez Unię Europejską jest bardzo szczegółowy i określa prawa pasażerów w okresie koronawirusowych ograniczeń, ale są tam również zawarte wytyczne dla linii lotniczych, które operują z unijnych lotnisk. W systemie znalazły się również zalecenia dla rządów, a te jasno wskazują, jaką politykę powinny stosować wobec osób ze wspólnoty.

Tym samym część obecnie obowiązujących ograniczeń, więc np. obowiązek kwarantanny, zniknie w przypadku około 15 państw, ponieważ o ile mają one wzrastające wskaźniki zakażeń SARS-CoV-2, to są poniżej wytyczonych przez UE norm. Proponując nowy system oznaczeń, a ten opiera się na kolorach: zielonym, pomarańczowy, czerwonym i szarym, Komisja Europejska chce promować wspólną politykę unijną wobec podróży wewnętrznych, kładąc jednak nacisk na dbałość o zdrowie publiczne.

Tu jednak należy wyjaśnić, że Irlandia zachowuje się wobec unijnej propozycji bardzo ostrożnie, bo o ile deklaruje, iż chce dostosować się do norm unijnych, to pełne podpisanie dokumentu oraz jego wdrożenie, może zająć nieco więcej czasu. Takie podejście jest pozostawieniem sobie furtki, która umożliwi późniejsze wprowadzenie zasad, a te, obowiązywać będą na kontynencie i to w chwili podpisania dokumentu przez państwa członkowskie. Władze Republiki tłumaczą, że opóźnienia, wynikać będą z dostosowania się kraju do pełnej listy unijnych wymogów, w tym prowadzenia covidowych testów na lotniskach oraz wprowadzenia takich samych zasad na terytorium Wielkiej Brytanii, ale też w ramach wyspy.

W tej kwestii minister transportu Eamon Ryan i minister stanu w Departamencie Transportu Hildegarde Naughton powiedzieli, iż nie podpiszą żadnego dokumentu, ani nie zgodzą się na zmianę zasad, jeżeli Irlandia, nie będzie na to w pełni gotowa.

Ciekawie wygląda podejście do zasad podróżowania w przypadku oznaczeń zielonego i pomarańczowego, czyli dwóch pierwszych, bo w obu, nie będzie obowiązywać zasada kwarantanny po przylocie. Nie będzie też wtedy ograniczeń w poruszaniu się po przybyciu do kraju docelowego, więc takie rozwiązanie, z całą pewnością spodoba się pasażerom, jak i liniom lotniczym, które od dawna apelują, by obniżono poziom restrykcji podróży oraz celowym będzie posiadanie wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2. Poziom czerwony to już całkiem inna bajka, bo wtedy, testowi na koronawirusa, należy poddać się przed i po podróży, a okres kwarantanny określi wynik testu. Jeżeli któreś z państw znajdzie się na poziomie czerwonym, to inne państwo unijne, może wprowadzić dodatkowe restrykcje wobec podróżnych z tych krajów, niezależnie od zaleceń UE. Kolor szary to testy, kwarantanna, a nawet w niektórych przypadkach zakaz przekraczania granicy, więc praktycznie, w grę wchodzi pełna izolacja.

Ważne jest, że Unia Europejska, chce wprowadzić tzw. szybkie testy lotniskowe, czyli wynik, który wskaże obecność antygenów, otrzymamy w czasie od 15 do 30 minut, a na takie rozwiązanie zgodę wydała już Światowa Organizacja Zdrowia. W tym zakresie wypowiedziały się również porty lotnicze i jak w przypadku DAA, władze lotniska stwierdziły, iż gotowe są do przeprowadzenia około 15 000 takich testów dziennie.

Gdyby już teraz zastosować unijną propozycję, to z na zielonej i pomarańczowej liście, znajdowałyby się Cypr, Norwegia, Finlandia, Litwa, Niemcy, Grecja, Estonia, Litwa, Włochy, Szwecja, Dania, Portugalia, Malta, Irlandia oraz Austria, które spełniają warunki z pierwszych dwóch poziomów oznaczeń.

W przypadku unijnych oznaczeń określających możliwości podróżowania po bloku należy dodać, że to nie pojedyncze kraje określać będą kształt listy, a ta opracowywana będzie z wykorzystaniem danych Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC), więc to ten organ klasyfikować będzie państwa do poszczególnych kategorii. Aktualizacje mają odbywać się w okresach tygodniowych, by szybko reagować na zmieniające się warunki zakażeń w państwach należących do Unii Europejskiej.

Jeżeli propozycje Komisji Europejskiej doczekają się pełnego przyjęcia, a może się to stać już w najbliższy wtorek, to nowe zasady podróżowania, obejmą cały obszar EOG, czyli do 27 państw unijnych dołączą również Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Zastanawia obecnie tylko jedna kwestia, więc postępowanie Zjednoczonego Królestwa, ale i w tym przypadku były sygnały, że projekt może być odpowiedzią na potrzeby Wielkiej Brytanii.

Bogdan Feręc

Źr: Reuters

Polska-IE: Udostępnij
Handel przygotowuje
Szkoły nie będą m
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian