Unijny system ograniczeń w podróżowaniu przyjęty

Dzisiaj na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Luksemburgu, podjęto istotną decyzję w kwestii podróżowania po Europie.

27 ministrów z krajów unijnych zadecydowało, iż ich państwa godzą się na przyjęcie proponowanego przez Komisję Europejską planu wprowadzania ograniczeń podróży, a ten będzie wyznacznikiem miejsc, do których i po powrocie do państwa zamieszkania, nie będzie obowiązywać kwarantanna lub będą miały zastosowanie inne regulacje.

Oznaczeniem poziomu bezpieczeństwa i zagrożeń zajmie się ECDC, czyli Europejskie Centrum i Kontroli Chorób, określając, w jakim punkcie rozwoju choroby i z jaką ilością zakażeń znajdą się poszczególne kraje Unii Europejskiej. Na podstawie danych ECDC, każdemu państwu przypisany zostanie odpowiedni kolor, a ten będzie wskaźnikiem bezpieczeństwa lub zagrożenia epidemiologicznego.

W komunikacie mówi się również, że nowe wytyczne, nie są wiążące dla państw członkowskich, ale Komisja Europejska spodziewa się, iż wprowadzone zostaną we wszystkich państwach należących do unijnego bloku, co pozwoli na określanie ryzyka występowania zakażeń, a jednocześnie będzie wyraźną wskazówką dla podróżnych, w jakie rejony, nie powinni się udawać.

Nawet po przyjęciu systemu, nie ma jasnej deklaracji ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Irlandii, w jaki sposób zamierza dostosować się do przyjętego, również przez irlandzki MSZ dokumentu, ale z wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że będzie chciała to zrobić, jednak z niewielkim opóźnieniem.

Komunikatu w tej sprawie należy oczekiwać w najbliższym czasie.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: RTE

Polska-IE: Udostępnij
I po Halloween
Budżet uderzy w pal
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian