Unijna dyskusja na temat raportu radnej Feeney w zakresie strategii LGBTIQ

Cllr Kate Feeney z Rady Hrabstwa Dún Laoghaire-Rathdown przedstawiła na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów wstępny zarys swojego sprawozdania na temat pierwszej w historii unijnej strategii na rzecz równości osób LGBTIQ.

Podczas dyskusji z lokalnymi i regionalnymi politykami z całej UE Cllr Feeney ostrzegła przed cofaniem się w niektórych państwach członkowskich UE oraz, że bliższe przyjrzenie się danym ujawnia duże różnice między krajami, gminami i regionami. 

Radna Feeney powiedziała:

– Władze lokalne mogą zdecydować się na przyjęcie równości i różnorodności, aby w rezultacie osiągnąć dobrobyt lub stworzyć klimat strachu i zastraszenia, który pozbawia duże grupy ludzi ich praw. Dowody pokazują, że gospodarki, które są bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu, są lepiej przygotowane do wyjścia z trudów, takich jak pandemia COVID. Ale jest to również kwestia dobrostanu ludzi, a poziom problemów ze zdrowiem psychicznym w społeczności LGBTIQ jest bardzo wysoki, w szczególności wśród osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych.

Dyrektor ds. Równości Komisji Europejskiej Irena Moozova uzupełniła prezentację Cllr Feeney, ilustrując trudną sytuację obywateli LGBTIQ, z których 43% zadeklarowało w 2019 r., że czuje się dyskryminowana, w porównaniu z 37% w 2012 r. Pani Moozova wyjaśniła, że Strategia Komisji Europejskiej obejmuje cztery filary:

  1. zwalczanie dyskryminacji,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom LGBTIQ,
  3. budowanie społeczeństw integracyjnych oraz
  4. obrona równości na całym świecie; 

Podkreśliła również, że rządy krajowe muszą włączyć władze lokalne do tworzenia i wdrażania krajowych planów działania, aby zapewnić współodpowiedzialność i skuteczną koordynację. Strategia UE wzywa również do ustanowienia Europejskiej Stolicy Integracji i Różnorodności, podobnej do dobrze znanego programu Europejskiej Stolicy Kultury.

Cllr Feeney, koordynatorka grupy Renew Europe w Komisji ds. Społecznych, Zatrudnienia, Edukacji i Kultury KR-u (SEDEC), ponownie przedstawi swoje sprawozdanie do zatwierdzenia przez SEDEC w maju, a sprawozdanie końcowe zaplanowano na posiedzenie plenarne KR, przewidywane jest na październik.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE: Udostępnij
Zakaz palenia wszyst
Proponowany ogólnok
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian