Unia Europejska wspierać będzie firmy

W najbliższych dniach na szczeblu unijnym zapadnie ostateczna decyzja, a ta da zielone światło dla pomocy rządowej w ramach wsparcia dla przedsiębiorstw oraz firm.

Chodzi to o kwestię wsparcia niektórych sektorów, które pośrednio, dotknięte zostały lub będą sankcjami gospodarczymi, jakie nakładane są na Rosję. O takiej możliwości mówił już nieco ponad miesiąc temu irlandzki minister finansów Paschal Donohoe, a obecnie potwierdzają taką nadchodzącą decyzję źródła w Brukseli.

Formalnie szefowie unijnych resortów finansów zajmą się tą sprawą na najbliższym posiedzeniu w Brukseli, ale już teraz wiadomo, że z pomocy skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa i osoby indywidualne.

Same dotacje skierowane zostaną do sektorów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, a wysokość pomocy uzależniona będzie od wielu czynników. Komisja Europejska zaznacza, że wysokość dotacji sięgnąć może 400 000 euro. Komisja Europejska zaznaczyła, że do 35 000 euro wypłacone zostanie w postaci dotacji pieniężnej, a kolejne części stanowić będą ulgi podatkowe, ulgi płatnicze, a także gwarancje kredytowe, jakie staną się pomocą dla firm.

Mówi się też na brukselskich salonach, że to jeden z pierwszych pakietów pomocowych, a wsparcie kierowane ma być też do innych działów gospodarek unijnych, w których występować będą problemy związane z wydarzeniami na Ukrainie i oczywiście sankcjami, jakie nakładane są na Federację Rosyjską i wpływają bezpośrednio lub pośrednio na unijny biznes.

Te decyzje mają być podejmowane w późniejszych terminach, kiedy spłyną dane ekonomiczne.

Bogdan Feręc

Źr: Reuters

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Powstanie farma prod
Pojawią się pozwy