Unia Europejska może przehandlować Irlandię?

UE musi wycofać się z wszelkich prób ograniczenia dostępu Irlandii do jednolitego rynku unijnego.

Eurodeputowany Fianna Fáil Billy Kelleher powiedział, że każda próba ograniczenia dostępu Irlandii do jednolitego rynku europejskiego, wynikająca z niewdrożenia przez rząd Wielkiej Brytanii Protokołu z Irlandii Północnej, poważnie zaszkodziłaby stosunkom Irlandii z Unią Europejską.

Kelleher opublikował swój komentarz po tym, jak doniesiono w europejskich mediach, że wysocy urzędnicy UE aktywnie przyglądają się i rozwijają tego rodzaju plany awaryjne.

Billy Kelleher:

– Te propozycje muszą zostać natychmiast zestrzelone przez rząd irlandzki. Drzwi dla tego pomysłu muszą zostać mocno zatrzaśnięte. Jeśli tak się stanie, to UE pozwoliłaby rządowi brytyjskiemu wygrać i sprzedałaby Irlandię. Jest to nie do zaakceptowania i należy się temu przeciwstawić, aby chronić podstawową unijną zasadę solidarności między państwami członkowskimi. Irlandia jest krajem bezwstydnie prounijnym. Nasi ludzie dostrzegają oczywiste korzyści z przebywania w UE, a zwłaszcza na jednolitym rynku UE. Wszelkie próby ograniczenia dostępu do tego rynku dla Irlandii i irlandzkich firm poważnie wpłyną na nasze relacje z Unią Europejską. UE nie może pozwolić rządowi brytyjskiemu na niewłaściwą implementację protokołu, a jednocześnie karać Irlandii. Nie o to chodzi w członkostwie w UE.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian