Ulster Bank spowoduje kłopoty dla Irlandii

Potencjalnym wyjściem Ulster Bank z Republiki – musi zająć się minister finansów, to nie ulega żadnej dyskusji.

Poseł Nash stwierdził:

– Ostateczna decyzja Nat West w sprawie przyszłości Ulster Bank jest bliska. Jeśli bank ma opuścić irlandzki rynek, jak się powszechnie spekuluje, najbardziej bezpośredni i niszczycielski wpływ będzie miał na jego 2800 pracowników i tysiące klientów. Każde wyjście z rynku najprawdopodobniej skutkowałoby również rosnącą dominacją duopolu AIB / Bank of Ireland, co oznacza mniejszą konkurencję i wybór na już drogim rynku dla klientów. Możliwość odsprzedania pożyczki osobie, która zaoferowała najwyższą cenę, to także zła wiadomość dla klientów. Naprawdę obawiam się, że tak wiele dobrych miejsc pracy może zostać utraconych w irlandzkim sektorze bankowym, a rząd po prostu nie może stać bezczynnie. Każde rozważane wyjście powinno skutkować maksymalną liczbą zachowanych miejsc pracy, a przepisy dotyczące przenoszenia przedsiębiorstw (TUPE), powinny obowiązywać w przypadku każdej sprzedaży banku lub fuzji w celu ochrony wynagrodzeń i warunków pracy. Utrata większej konkurencji ze strony krajowego rynku bankowego będzie również druzgocąca dla irlandzkich firm, nawet jeśli przebiegnie to bez przeszkód. Można utrzymać dobre miejsca pracy w bankowości i pojawiła się okazja do stworzenia prawdziwej trzeciej siły w irlandzkiej bankowości, jeśli rząd podejmie szybkie działania. Zamiast pozwalać, by aktywa Ulster Bank i jego klientów były wychłostane przez fundusze sępów, a długoletnia działalność nie została wybrana, minister powinien interweniować politycznie w celu dostarczenia prawdziwej trzeciej siły w irlandzkiej bankowości z wykorzystaniem działań państwa, które było właścicielem Permanent TSB, co pozwoli na stworzenie prawdziwej konkurencji dla Bank of Ireland i AIB. Rząd musi przyjąć podejście praktyczne. Minister Finansów odgrywa kluczową rolę w tym procesie, gdy dochodzi do końca gry. W nadchodzących dniach ma do podjęcia ważne decyzje, które ukształtują przyszłość naszego systemu bankowego i ożywienie gospodarcze. Musi naprawdę bardzo poważnie potraktować tę odpowiedzialność wobec pracowników Ulster Bank, klientów i całej gospodarki.  

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Proponowany ogólnok
Bronią Varadkara
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian