Ujawniono punkty sporne w koalicji

Pomimo prób podejmowanych w zakresie utworzenia koalicji większościowej, zapowiedzi, a nawet twierdzeń, że nowy rząd powstanie bardzo szybko, a i wielu słów o uzgodnieniu stanowisk, sporo kwestii nadal jest spornymi.

Jak się okazuje, w ostatnim tygodniu, kiedy toczyły się prace w grupach negocjacyjnych, nie udało się dojść do porozumienia w istotnych sprawach, a to oznacza, że do utworzenia rządu jest jeszcze daleko, a słowa politycznych tuzów, są wyłącznie ich życzeniami. Problemów jest dużo, a i dotyczą wielu dziedzin, co z kolei wskazuje, że nie można mieć pewności, iż koalicja powstanie w początkach czerwca, chociaż takie komunikaty były wysyłane.

Kością niezgody jest teraz polityka zagraniczna wobec Irlandii Północnej, chociaż nie całość tego zagadnienia, a wybrane aspekty, ale problemy ujawniły się również na polu wewnętrznym i dotykają ważnych zagadnień naszego życia.

W polityce wewnętrznej chodzi teraz o problematykę mieszkaniową, głównie w zakresie mieszkań socjalnych i dostarczania dużej ilości tanich domów, jednak nie tylko te dwie sprawy dzielą Fianna Fáil, Fine Gael i Green Party. Porusza się też sprawy rządowych inwestycji infrastrukturalnych oraz ekologicznych. To nie wszystko, bo wraz z budownictwem należy omówić kwestie finansowania, czyli same wydatki publiczne, a ten temat jest znacznie szerszy.

Rozbieżność w zespołach negocjacyjnych okazała się bardzo duża, więc przekazano problematyczne zagadnienia liderom ugrupowań, którzy albo dojdą do porozumienia między sobą, albo nakreślą kierunki działań zespołów. W tej sprawie ważne jest jeszcze jedno, bo brak zgody negocjacyjnej lub propozycje stron, powodują zamieszanie projektach kapitałowych, które warte są ogółem 116 miliardów euro. Problem polega na tym, iż próby przeforsowania swoich pomysłów, doprowadzić mogą do anulowania innych, a zapowiadanych wcześniej inwestycji. Co istotne, żadna z partii przyszłej koalicji nie chce ustąpić, bo inwestycje prowadzone będą w bastionach ugrupowań, które w kampanii wyborczej obiecywały ich rozwój.

Tym samym mamy koalicyjny pat, więc nie wiadomo kiedy i czy w ogóle ta koalicja powstanie.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij...
Rząd rozważa wprow
Gabinety ginekologic
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish