UE obawia się o realizację protokołu irlandzkiego

Ostatnie spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, które dotyczyło wykonania protokołu irlandzkiego, przyniosło pozytywne zmiany, ale nie można nazwać go przełomowym, a i pozostało wiele wątpliwości.

Negocjatorzy unijni twierdzą, że pozostały do omówienia ważkie problemy, bo chodzi tu o infrastrukturę celną w ramach irlandzkiej wyspy, ale i przepisy celne, oraz brak procedur, jakie mają obowiązywać m.in. na granicy Irlandii Północnej z Republiką Irlandii. Niemniej jednak strona unijna stwierdziła, iż nastąpił postęp w negocjacjach, ale nadal istnieją uzasadnione obawy, iż nie będzie możliwa pełna realizacja postanowień protokołu irlandzkiego, więc ten, o ile będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku, to nie będzie się to działo w pełnym zakresie.

Podczas spotkania negocjatorów z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, omawiano głównie kwestie techniczne granicy, więc także jej nadzorowania i procesu przygotowań do ustanowienia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a taką formalnie stanie się granica Republiki z Irlandią Północną.

Tu jednak bardzo pomocny może być protokół irlandzki, bo Irlandia Północna pozostająca w obszarze celnym Wielkiej Brytanii, będzie także stosować przepisy jednolitego rynku towarowego Unii Europejskiej, a to pozwoli na swobodny przepływ towarów, usług i ludzi z południa na północ wyspy, ale i w odwrotnym kierunku, o ile nie zostanie przekroczona granica morska z Wielką Brytanią.

Problemami do rozwiązania pozostają jednak ujednolicone w ramach Unii Europejskiej stawki VAT, a te są inne w kontaktach handlowych z krajami trzecimi, kontrole weterynaryjne, celne i punkty kontroli granicznej, jednak nie został jeszcze ustalony nadzór nad przepływem towarów spożywczych, roślin i karmy dla zwierząt, co też może mieć znaczący wpływ na wymianę handlową w ramach wyspy.

Wielka Brytania twierdzi jednak, że rozpoczęła już intensywne przygotowania do utworzenia infrastruktury granicznej, szkoli też pracowników, którzy otrzymają nowy zakres zadań, a i będzie przygotowana na 31 grudnia 2020 roku, który będzie ostatnim jej dniem w unii celnej.

Wielka Brytania może tak, ale nie Irlandia Północna, bo gabinet w Londynie, nie nakreślił jeszcze celów do realizacji w ramach częściowego wyjścia Północy z unii celnej, a i przygotowuje dopiero program finansowania budowy infrastruktury granicznej oraz celnej.

Bogdan Feręc

Źr: BBC/AFP

Polska-IE: Udostępnij...
Gdzie na wakacje? Ra
Garda działać będ
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish