UE nadal naciska, by Irlandia dostosowała się do nowego systemu podatkowego

O ile teraz proponowane zmiany i propozycje zmiany stawek podatku od osób prawnych, nic jeszcze dla Irlandii nie znaczą, to już w 2023 roku, wszystko może się zmienić.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dąży, aby cały blok unijny, kierował się dokładnie takimi samymi zasadami podatkowymi w przypadku osób prawnych, a to może oznaczać, że wymusi na Irlandii, by zrezygnowała ze stóp podatkowych, jakie wcześniej wynegocjowano. Jeden z ekonomistów IBEC uważa, że to próba jednostronnego narzucenia środków, które utrudniać będą, przynajmniej w irlandzkim rozumieniu, możliwość przyciągania inwestorów, a mogą być też czymś na kształt amerykańskiej wojny handlowej. Jak dodaje Gerard Brady z Irlandzkiej Federacji Biznesowej IBEC, jest to także próbą wprowadzenia zawieszonego wcześniej podatku, a ten miał skonsolidować podstawy podatkowe od osób prawnych w całej Unii Europejskiej.

Ówcześnie zbyt dużo państw unijnych, zgłaszało sprzeciw wobec takiego rozwiązania, więc Komisja Europejska zadecydowała, iż ta propozycja, nie będzie omawiana i taką decyzję przekazano OECD.

Teraz UE poszła inną drogą i w planach, oprócz wprowadzenia widełek podatkowych w opodatkowaniu od osób prawnych, włączenie do podstawy opodatkowania również wartości niematerialnych, więc np. własności intelektualnej, co może podlegać opodatkowaniu i będzie włączone do podstawy opodatkowania oraz stanie się jednym z wyznaczników minimalnej stopy opodatkowania osób prawnych.  

To może przynieść wymierne skutki dla Irlandii, bo o ile w ogóle dojdzie do porozumienia, to minimalna stopa opodatkowania, wynieść może 21%, więc znacznie więcej niż jest obecnie stosowane na wyspie. W przypadku Irlandii mówi się o dużych stratach, gdyż obecna stawka podatku od osób prawnych, wynosi tutaj 12,5%.

To jest argument, którego irlandzki rząd na razie się trzyma, a i wspomina, że działa w ramach prawa oraz umowy, jaka wynegocjowana została na forum unijnym.

OECD przekonuje, że rynek UE, musi rządzić się jednolitymi przepisami, a to oznacza również, że chce wtłoczyć w kraje członkowskie, jednolitą stawkę podatku cyfrowego.  Szef ds. podatków UE Paolo Gentiloni stwierdził, że Unia Europejska powinna do 2023 roku, uregulować te sprawy, więc będzie czynić naciski, aby wszystkie państwa unijne, miały jednakowe stawki podatkowe. Trochę inaczej w tej sprawie wypowiada się wiceprzewodniczący UE Valdis Dombrovskis, który zaznaczył, że nie jest to atak na irlandzką stawkę podatkową od osób prawnych, ale stawki, powinny być w całej UE zbliżone, chociaż nie jednolite.

Irlandzki Departament Finansów ma nieco inny pogląd na tę sprawę i stwierdza, że „koncentruje się na osiągnięciu globalnego porozumienia”. Ta dosyć wykrętna odpowiedź sugeruje natomiast, że z wyspą, nie pójdzie tak łatwo, więc będzie raczej bronić swoich praw, albo liczy na inne udogodnienia.

*

OECD to międzynarodowa organizacja, która skupia 37 najbardziej rozwiniętych państw na świecie, a siedzibę ma w Paryżu, co ważne, przynależność do tego bloku jest dobrowolna, więc Irlandia, zawsze może… Moim zdaniem, to próba zdławienia wewnętrznej konkurencji w UE.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Opóźniony sezon
Pracodawcy powinni u
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian