UE naciska na Irlandię w kwestii testów i kwarantanny

Premier Micheál Martin weźmie dzisiaj udział w konferencji wideo, w której uczestniczyć będą szefowie wszystkich państw unijnych, a tematem będą sprawy związane z Covid-19.

Już teraz mówi się, iż przywódcy unijni, naciskać będą na irlandzki rząd, aby ten wprowadził wraz z innymi państwami UE, wspólny system testów i kwarantanny, co pomoże w opanowaniu paneuropejskiego powrotu pandemii. Ilość przypadków zakażeń rośnie w całym bloku unijnym i kolejne państwa zaostrzają zasady bezpieczeństwa zdrowotnego, a jednocześnie przyjmują system testowania, jaki rekomenduje Bruksela. Ta z kolei proponuje, aby wszystkie kraje bloku, przyjęły jeden zharmonizowany system i skoordynowały działania.

Bruksela jest również przekonana, że nie może powtórzyć się sytuacja z początku roku, kiedy każde z państw, działało na własną rękę, więc podejmowało autonomiczne, niekiedy błędne decyzje w sprawie koronawirusa. Testy prowadzone były ówcześnie często w ograniczonym zakresie, a lokalne kwarantanny, wprowadzane bez wyraźnej potrzeby. Unijny system jasno określa, kiedy wprowadzić lub obniżyć należy wyższy, lub niższy poziom, co gwarantuje pełną przejrzystość działań.  

Wspólny system testów i kwarantanny uchronić ma Unię Europejską przed wydarzeniami, jakich byliśmy świadkami wcześniej, więc np. walki o środki ochrony osobistej, zachowanie łańcuchów dostaw żywności i leków. Obecnie proponuje się, by wszystkie państwa unijne przyjęły jeden system, co pozwoli na ewentualne, wspólne zamykanie granic, o ile takie kroki staną się konieczne, wprowadzanie „lockdownów” na poziomie krajowym i lokalnym, ale przy zachowaniu otwartych korytarzy dla dostaw żywności, środków ochrony osobistej, leków oraz innych dostaw.

Dodatkowo na dzisiejszej wideokonferencji omawiane będą kwestie funduszu naprawczego na lata 2021 – 2027, który wart jest 1,7 biliona euro.

Premier Martin poinformuje swoje koleżanki i kolegów, szefów państw, że Irlandia, porzuciła już wcześniej stosowaną na wyspie „zieloną listę” podróży, a rozpoczęła wdrażanie unijnego systemu, który określa kraje, do i z których, nie obowiązuje kwarantanna po powrocie, a także określa poziom zagrożenia epidemiologicznego.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Bankier.pl: Rynek mi
Nauczyciele straszą
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian