„UE musi zrobić więcej, aby chronić prawa rodzin LGBTIQ+”

Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Sinn Féin podkreślił, że dyskryminacja wciąż często doświadcza wielu w całej Unii. 

MacManus przemawiał po głosowaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony praw tęczowych rodzin (rodzin z co najmniej jednym rodzicem LGBTIQ) w UE. Parlamentarna rezolucja wzywająca do lepszej ochrony prawnej i uznania tęczowych rodzin została przyjęta zdecydowaną większością 14 września.

MEP Chris MacManus:

– UE musi zapewnić, aby osoby LGBTIQ+ i ich rodziny mogły w pełni korzystać ze swoich praw, jako obywateli UE, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub cechy płciowe. Chociaż UE często była ważnym aktorem w obronie praw osób LGBTIQ+, osoby LGBTIQ+ nadal spotykają się z dyskryminacją w całej Unii, a w niektórych państwach członkowskich dyskryminacja ta się nasila. Swoboda przemieszczania się jest podstawowym prawem obywateli UE i wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić osobom LGBTIQ+ i ich rodzinom pełny i równy dostęp do tego prawa. Wszyscy obywatele UE mają prawo podróżować, mieszkać i pracować w dowolnym z 27 państw członkowskich wraz z rodzinami. Jednak niektóre państwa członkowskie nie uznają małżeństw osób tej samej płci i ustaleń rodzinnych, które są legalne w innych państwach. Wielu obywateli UE wysłało petycje do Parlamentu Europejskiego, w których szczegółowo opisało swoje osobiste doświadczenia z tą dyskryminacją i wzywało UE do podjęcia działań. W odpowiedzi, rezolucja Parlamentu wzywa Komisję Europejską i wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia prawnego uznania tęczowych rodzin, w tym uznania płci prawnej rodziców transpłciowych. Stanowi, że państwa członkowskie powinny uznawać osoby dorosłe wymienione w akcie urodzenia dziecka za rodziców tego dziecka, niezależnie od ich płci, tożsamości płciowej lub stanu cywilnego, i wzywa Komisję do odpowiedniego zaproponowania prawodawstwa UE. Te kroki mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia osobom LGBTIQ+ i ich rodzinom pełnego korzystania z praw przysługujących każdemu obywatelowi UE, bez obawy o dyskryminację lub bariery. Z radością głosowałem za przyjęciem tej rezolucji i powtórzyłem apel do państw członkowskich o pełne uznanie prawne tęczowych rodzin i ich prawa do swobodnego przemieszczania. 

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Możliwe są niedobo
Ryanair zatrudni 500

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>