Uczniowie i nauczyciele w maseczkach

Ministerstwo Edukacji opublikowało nowelizację do zaleceń zdrowotnych w szkołach, a z tej wynika, że i uczniowie, jak i nauczyciele, będą w maskach.

Rząd wyraził zgodę na zmianę w zaleceniach dla szkół średnich, a tych rekomenduje się, aby uczniowie oraz kadra nauczycielska, podczas zajęć, nosili maseczki. Jest jednak pewne odstępstwo od tej reguły, bo z masek można zrezygnować, ale tylko w przypadku, kiedy zachowany zostanie dystans 2 metrów.

Informacja podana została przez Centrum Nadzoru i Ochrony Zdrowia, a przekazano ją już do wszystkich szkół średnich w kraju. Ministerstwo Edukacji wezwało dyrektorów szkół średnich, aby wdrożyli ten środek bezpieczeństwa, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Education

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian