Ubezpieczyciele przejmują władzę nad Irlandią

Kryzys ubezpieczeniowy albo jak niektórzy wolą nazywać to sobiepaństwem ubezpieczycieli, zaczyna wpływać na kolejne grupy w kraju i po kierowcach oraz właścicielach małych biznesów rozrywkowych, podwyżki składek dotknęły grupy społeczne i pozarządowe.

O dramatycznym wzroście składek ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej mówią teraz organizacje wolontaryjne i non-profit, które dodają, że w niektórych przypadkach, koszta ubezpieczeń w ostatnich trzech latach wzrosły o ponad 80%. Jak wykazało badanie, już 47% grup i organizacji działających na rzecz społeczności, zagrożona jest likwidacją, jeżeli w ich przypadku, składki ubezpieczeń nadal będą zwiększane.

Tutaj pojawił się też zarzut w stosunku do rządu, który w ocenie przedstawicieli organizacji charytatywnych, nie robi odpowiednio dużo, by problem z nadmiernie wzrastającymi składkami ubezpieczeń rozwiązać. Jak dodają przedstawiciele organizacji pomocowych, wzrastające koszty ubezpieczeń, wpływają jednocześnie na ilość pieniędzy, jakie można przeznaczyć na działalność podstawową, czyli wsparcie i organizowanie imprez społecznie użytecznych.

Co w tej sprawie ważne, badanie nastrojów organizacji społecznych i pomocowych przeprowadzone zostało w całym kraju, a udział wzięło w nim 770 organizacji pozarządowych. Z badania wynika również, o czym mówili respondenci, iż część z grup działających na rzecz społeczeństwa, może zakończyć swoją działalność już w przyszłym roku, poniwecz obciążenia ubezpieczeniowe, wpływają w znacznym stopniu na stan ich finansów.

Najwięcej problemów mają obecnie małe grupy pomocowe, działające lokalnie i chociaż wspierane są przez władze regionalne, przestają sobie radzić z rosnącymi kosztami ubezpieczeń.

Bogdan Feręc

Źr: Public Participation Network

Polska-IE
Zły stan finansów
Zielona energia, naj
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish