Ubezpieczyciele mają nas za dojne krowy

Opadała następna zasłona, spod której ujrzeliśmy kolejną paskudną twarz ubezpieczycieli, a ci, traktują swoich klientów, wyłącznie, jako źródło dochodu, natomiast sama pomoc ubezpieczonym, to kwestia schodząca na plan dalszy.

Alliance for Insurance Reform ujawniła właśnie informacje, które pokazują, że firmy ubezpieczeniowe w Irlandii, wobec klientów, stosują zasadę „całkowitej pogardy”. Wyszło właśnie na jaw, iż grupy lobbingowe reprezentujące ubezpieczycieli, zwróciły się do Banku Centralnego Irlandii, by ten, pozwolił im na wypłacenie w tym roku, dywidendy od zysków.

Kiedy informacja dotarła do regulatora rynku, ten stwierdził, iż lepiej będzie dla firm ubezpieczeniowych, żeby uczciwie traktowali swoich klientów i obniżyli składki, niż wyciągały od nich pieniądze. Stwierdzono również, że nawet w obliczu Covid-19, ubezpieczalnie nie zaniechały swoich praktyk, a w ten sposób, sektor został zdemaskowany i widać teraz jego prawdziwe oblicze.

W sprawie istotą staje się decyzja Irlandzkiego Banku Centralnego, który w pierwszej połowie roku, podjął decyzję, iż z powodu pandemii, zakazuje wypłacania dywidend od zysków. Zakaz był porozumieniem, jakie podjęte zostało przez wszystkie unijne banki centralne, a zgodził się na to również Europejski Bank Centralny, który stwierdził, że w ten sposób, podejmuje próbę, by wymusić na ubezpieczycielach działających w Unii Europejskiej oszczędzanie.

Informacje o próbach wywarcia presji na Bank Centralny ujawnił dyrektor nadzoru ubezpieczeniowego w Banku Centralnym Irlandii Domhnall Cullinan, który potwierdził, że takie wydarzenia miały miejsce.

Już BCI wcześniej informował, że w roku ubiegłym firmy ubezpieczeniowe w Irlandii osiągnęły zysk w wysokości 142 mln €, więc o 14,2 mln € więcej, niż było to w roku 2018. To natomiast potwierdził Irlandzki Urząd Statystyczny, który opublikował dane, o wzroście wysokości składek, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, podniosły się one w okresie ostatnich dziesięciu lat o 35%, natomiast koszt wypłaconych odszkodowań spadł o 9%.

Komentując całą sprawę Domhnall Cullinan stwierdził:

– Kiedy Bank Centralny ogłosił na początku tego roku, że ubezpieczyciele powinni powstrzymać się od wypłaty dywidend ze względu na niepewność spowodowaną kryzysem Covid-19, branża złożyła wiele oświadczeń i argumentowano, że takie podejście jest nieuzasadnione, gdyż wiele irlandzkich firm wypłaca dywidendy swoim firmom matkom. Byłoby pozytywnym posunięciem dla ubezpieczających, gdyby branża przyjęła takie samo podejście do kwestii zorientowanych na konsumenta, takich jak koszt i dostępność ubezpieczenia oraz przerw w prowadzeniu działalności.

Sprawę i samo postępowanie ubezpieczycieli skrytykował dyrektor Alliance for Insurance Reform Peter Boland, który powiedział:

– Okazali pełną pogardę swoim klientom w tej i szeregu innych odpowiedzi, takich jak zdecydowany opór przed wypłatą odszkodowania za przerwy w prowadzeniu biznesu lub jakiekolwiek znaczącej wyrozumiałości w stosunku do polityki, która jest zasadniczo nieaktualna z powodu braku aktywności gospodarczej lub społecznej.

Boland przytoczył też komentarze szefa globalnego giganta ubezpieczeniowego Zurich, który prowadzi działalność w ubezpieczeniową w Irlandii, a ten, nie spodziewał się istotnego wpływu kryzysu Covid na kraj.

Do tej pory nie ma oficjalnej informacji, która byłaby odpowiedzią na zaistniałą sytuację, a i wypowiedzi w sprawie postępowania ubezpieczycieli, czyli należy się spodziewać, że organ reprezentujący ten sektor, którym jest Insurance Ireland, dopiero przygotowuje się do odparcia ataku, a i udzieli jakiejś wykrętnej odpowiedzi i będzie się zasłaniać własnymi danymi, które staną w sprzeczności z oficjalnymi wynikami, jakie podaje np. CSO.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Poland charges pair
Senatorowie Fine Gae
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian