Ubezpieczyciele kpią z klientów

W ubiegłym tygodniu Krajowa Rada ds. Oceny Obrażeń Osobowych (PIAB) opublikowała wyniki badań, w których ujawniono, że znacznie spadła wysokość wypłacanych przez ubezpieczycieli odszkodowań, co obniżyło koszty prowadzenia przez te oszczędności.

Fakt ów, nie wpłyną jednak na obniżkę składek, jakie pobierane są od osób i firm, które chciałyby się ubezpieczyć, co z kolei wynika z ankiety, jaką przeprowadziła organizacja Alliance for Insurance Reform. W badaniu zapytano 450 firm i grup reprezentujących różne sektory życia kraju, w jaki sposób obniżka wypłat odszkodowań wpłynęła na nie, a okazało się, że nie w taki, jak można by tego oczekiwać. Ogólne koszty ubezpieczenia, od chwili wprowadzenia reformy sektora ubezpieczeń, wzrosły o 15%, co przekłada się na koszty ponoszone przez firmy, ale i osoby prywatne. Wszystko ma miejsce podczas odnawiania umów z ubezpieczycielami, a ci, oszczędności z niższych wypłat odszkodowań, nadal chowają do swoich kieszeni. Jak podkreślono w komentarzu do ankiety, właśnie koszty odszkodowań, są największym obciążeniem dla firm zajmujących się ubezpieczeniami, więc obniżenie tych, powinno zmienić sytuację na rynku. Niestety tak się nie stało i w niektórych przypadkach, gdzie wysokość odszkodowań spadła nawet o 50%, nie wpłynęło to na postępowanie ubezpieczycieli, którzy wciąż podnoszą wysokość składek. Takie działanie ma też swoje dalsze konsekwencje, gdyż firmy, które chcąc się zabezpieczyć przed kolosalnymi odszkodowaniami z tytułu np. odpowiedzialności cywilnej, płacą więcej, a to w prostej linii przekłada się na ponoszone koszty ogólne, które należy w jakiś sposób pokryć, więc przerzucane są na klientów.

Najwyższe podwyżki składek ubezpieczeniowych nastąpiły w zakresie firm świadczących usługi opieki domowej, bo tu, podwyżka wyniosła 122%, natomiast domy opieki, płacą przy odnowieniu umowy, składkę wyższą o 35%. Spawa, źle wygląda również dla sektora hotelarskiego, bo ten, cierpiący z powodu pandemii, więc znacznie niższej liczby gości, co samo w sobie powinno zmniejszać ryzyko wypłaty odszkodowań, doświadczył w ostatnich miesiącach podwyżki w wysokości 9%, a organizacje charytatywne, świadczące usługi wolontaryjne i społeczne, doświadczyły podwyżki kosztów ubezpieczeń o 10%.

Dane wskazują więc, że nie można zaprzestać reformowania systemu ubezpieczeń w Irlandii, na co uwagę zwrócił Peter Boland z Sojuszu na rzecz Reformy Ubezpieczeń, który uważa, że teraz, należy zająć się konkurencyjnością, więc dopuścić do rynku kolejne firmy ubezpieczeniowe, by to ich ilość, zaczęła sterować rynkiem. Rząd w trybie pilnym powinien także zaostrzyć przepisy o konkurencji, a to może skutecznie zniechęcić do działań o charakterze zmowy cenowej. Takie przepisy w Irlandii oczywiście obowiązują, jednak nie gwarantują pełnej przejrzystości działania firm ubezpieczeniowych. Mówi się też, że obecnie obowiązujące przepisy, z czasem zmieniłyby postępowanie ubezpieczycieli, ale trwać to może zbyt długo, by klienci, chcieli na takie działania czekać.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Dubai Expo: Polish p
Nauczyciele chcą za

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>