Tysiące wniosków o obywatelstwo czeka na rozpatrzenie

Z oficjalnych danych wynika, że ponad 20 000 wniosków o przyznanie irlandzkiego obywatelstwa, nadal nie doczekało się decyzji, a dzieje się tak przez decyzję Sądu Najwyższego.

Ówcześnie jeden z sędziów uznał, iż aby ubiegać się o obywatelstwo Republiki Irlandii, należy na jej terenie przebywać nieprzerwanie przez 12 miesięcy, które poprzedzają złożenie wniosku. W związku z tym zablokowano ponad 30 000 wniosków, które czekały już na rozpatrzenie, a sprawa trafiła na czołówki gazet.

Zajęli się nią również politycy, którzy poprosili armię prawników, by całą sprawę odkręcili, a i przygotowali analizy, które pomogą w odrzuceniu orzeczenia Sądu Najwyższego. Departament Sprawiedliwości wstrzymał więc do czasu rozwiązania, opiniowanie wniosków o nadanie obywatelstwa, co spowodowało nagromadzenie się zaległości.

Po uregulowaniu wszelkich nieścisłości, co anulowało wyrok Sądu Najwyższego, ponownie rozpoczęto opiniowanie wniosków o nadanie obywatelstwa Republiki Irlandii, jednak opóźnienia nadal są duże, o czym mówią oficjalne dane.

Do złożonych już wcześniej wniosków, dołączyło ponad 12 226 z ubiegłego roku, a w całym 2019 roku, udało się rozpatrzyć zaledwie 5795 nowych podań. Jeżeli wszystkie liczby, czyli wnioski (stare i nowe), zostaną do siebie dodane, to na dzień 31 grudnia 2019 roku, do rozpatrzenia pozostały 20 762 wnioski o nadanie obywatelstwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, iż czyni starania, by przyspieszyć nieco proces opiniowania, ale nie wiadomo, czy urzędnicy, którzy oddelegowani zostali do pracy związanej z opiniowaniem wniosków, poradzą sobie w tym roku ze zniwelowaniem opóźnień.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Justice

Zdj: DFA.ie

Polska-IE
Dennis odszedł, ale
Koronawirus w liczba
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish