Tysiące osób bez zasiłku pandemicznego

W ubiegłym miesiącu tysiące osób otrzymało z Departamentu Ochrony Socjalnej odmowę wypłaty zasiłku pandemicznego.

Wg urzędników Department of Social Protection 45 000 osób w kwietniu nie zakwalifikowało się do programu wsparcia dla tracących pracę z powodu pandemii koronawirusa. Najczęstszym powodem, z jakiego odmawiano przyznawania zasiłku, był brak podstaw do udzielenia takiej pomocy, ponieważ wnioskodawcy nie mogli udowodnić, że przed wprowadzeniem programu pomocy, jaki w marcu tego roku ustanowił rząd, byli zatrudnieni.

W tej grupie 23 000 osób, które spotkały się z odmową wypłaty zasiłku pandemicznego w kwocie 350 €, stanowili wnioskodawcy, którzy już wcześniej zarejestrowani byli, jako bezrobotni lub korzystali ze wsparcia państwa w ramach innych zasiłków.

Departament Ochrony Socjalnej we współpracy z urzędnikami Straży Granicznej prowadzi też kontrolę osób powracających do Irlandii, a te sprawdzane są pod kątem pobierania zasiłku. W wielu przypadkach okazywało się, iż rezydenci Irlandii, rejestrowali się do programu pomocy pandemicznej, a po jej przyznaniu, korzystali z ostatnich możliwości wyjazdu z wyspy i wracali do krajów pochodzenia. Tak działo się najczęściej w przypadku Brazylijczyków, co potwierdza Social Welfare. W tych przypadkach osoby poproszone zostaną o zwrot wypłaconych im zasiłków, gdyż należą się wyłącznie osobom, które podczas pandemii koronawirusa przebywały w Irlandii. Oczywiście nie tylko Brazylijczycy dopuszczali się takiego postępowania, o czym także mówi komunikat Departamentu Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej.

W tym zakresie pojawił się też pewien problem, bo z naszą redakcją skontaktowało się kilkoro naszych rodaków, a ci w chwili ogłoszenia blokady granic w Polsce, „uwięzieni” zostali w naszej ojczyźnie. Ówcześnie Social Welfare uznał, że pomocy i wsparcia finansowego tym osobom, powinna udzielić ojczyzna, ale nie znają Polski, a ta odmawiała takiego wsparcia, twierdząc, że nie pracowali w ostatnim czasie w innym kraju, czyli po pieniądze powinni zgłosić się do państwa, na którego rzecz świadczyli usługę pracy i odprowadzali podatki. Wtedy Polacy, zablokowani w ojczyźnie rezydenci Irlandii, wypełniali wnioski o zasiłek pandemiczny, który otrzymywali.

W chwili powrotu do Irlandii zostaną jednak skontrolowani na lotnisku, a informacja o powrocie przekazana do Social Welfare, i ten urząd może w takim przypadku zażądać zwrotu wypłaconego zasiłku.  

Wydaje się, iż wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z naszym przedstawicielstwem dyplomatycznym, aby pomogło w zmianie decyzji irlandzkich urzędników socjalnych, co z kolei pozwoli na zachowanie wcześniej wypłaconych kwot.

Bogdan Feręc

Źr.gł.: The Sunday Times

Polska-IE: Udostępnij...
Najgorętszy dzień
Niezawodny poseł He
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish