Tysiące dzieci mieszka w domach, gdzie nadużywa się alkoholu

Badanie przeprowadzone przez Alcohol Action Ireland (AAI) i School of Applied Psychology University College Cork pokazało, że w Irlandii, 400 000 dorosłych obecnie osób, wychowało się w domach, gdzie nadużywano alkoholu.

Od kilkunastu lat sytuacja zaczyna się zmieniać i coraz mniej rodzin uważa się za dotknięte problemem alkoholowym, jednak nie zmienia to faktu, iż obecnie ok. 200 000 dzieci, mieszka w domach, gdzie alkohol jest obecny stale. Dlatego naukowcy obeznani z zagadnieniami problematyki dziecięcej i znający materię związaną z alkoholizmem, wezwali, aby władze, zwiększyły wsparcie dla szkół, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu dzieci z domów dotkniętych tzw. chorobą alkoholową.

Sheila Gilheaney z Alcohol Action Ireland powiedziała, że należy wsłuchiwać się w głos dzieci, by móc zaoferować ich rodzicom, którzy mają problem alkoholowy, pomoc.

Sheila Gilheaney:

– Szacujemy, że w Irlandii jest około 200 000 dzieci, które przeżywają traumę związaną z wychowaniem w domach dotkniętych alkoholem. Wpływ dorastania z traumą związaną z nadużywaniem alkoholu przez rodziców w domu może prowadzić do problemów na całe życie. Mogą to być problemy ze zdrowiem fizycznym, psychicznym, a także trudności z utrzymaniem relacji emocjonalnych w życiu późniejszym. Jednak w szkole jest szansa, aby dziecko otrzymało wsparcie i odrobinę uznania, nawet, jeżeli ​​w tle jest trauma i tego właśnie dotyczy badanie. ​​Irlandzki system powinien spojrzeć na inne jurysdykcje, w których dzieją się rzeczy dobre, jeśli chodzi o wspieranie dzieci w szkołach, a jako przykład, można podać Holandię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Bardzo często w dziecku dochodzi do konfliktu, w którym kocha rodzica, rodzic też je kocha, ale wiedzą, że rodzic nie jest w stanie przy nim być. Jest to niepewność, z którą dzieci mają do czynienia. Mogą siedzieć w szkole i myśleć o powrocie do domu, ale nie są pewni, do kogo tak naprawdę wracają. Czy to kochający rodzic? Rodzic, który może być przy nich? A może ktoś inny, kto jest nieobecny lub w ekstremalnych przypadkach może być obserwowana przemoc, lub inne problemy.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

Polska-IE: Udostępnij
Rozmowy o Brexicie t
The office of The Wa