Tymczasowe wytyczne dla pracowników dotyczące zdolności do pracy po nieobecności COVID-19

Ten przewodnik  ma na celu pomóc pracownikom powracającym do miejsca pracy po nieobecności związanej z COVID-19, niezależnie od tego, czy mieli potwierdzony przypadek COVID-19 (wykryto COVID-19), czy negatywny wynik testu: (COVID-19 nie wykryto).

Nawet jeśli wynik testu pracownika jest negatywny, nadal mogą obowiązywać ograniczenia:

  • Pracownicy powinni pozostawać w kontakcie z pracodawcą, aby zapewnić zaplanowany bezpieczny powrót do pracy;
  • Nadal prowadzone są porady w zakresie zdrowia publicznego, aby kierować i wspierać pracowników w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19 w miejscu pracy. COVID-19 może szybko rozprzestrzeniać się w miejscu pracy, powodując epidemie.

Bardzo ważne jest, aby pracownicy zarażeni nie wracali do miejsca pracy, ponieważ mogą przenosić COVID-19 na współpracowników i spowodować wybuch epidemii w pracy.

Wytyczne dla pracodawców dotyczące zdolności do pracy po nieobecności COVID-19

Site Logo

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian