Tylko 3% maturzystów chce normalnego egzaminu

Leaving Cert Class of 2021 Call for Choice – senator Wall publikuje wyniki ankiety po uzyskaniu ponad 10 000 odpowiedzi uczniów.

Senator Partii Pracy Mark Wall opublikował wyniki ankiety dotyczącej opinii studentów na temat tegorocznego Leaving Cert. Zaskakująco niskie 3% uważa, że ​​tradycyjny pisemny egzamin Leaving Cert powinien się odbyć, a uczniowie opowiadają się za wyborem lub powtórzeniem przewidywanych ocen dla klasy 2021.

Mówiąc o wynikach, senator Wall powiedział:

– Klasa 2021 przeżywa niezwykłe zakłócenia w edukacji w ciągu ostatniego roku, a ja przeprowadziłem tę ankietę, aby dać im możliwość usłyszenia ich głosu. Czytając odpowiedzi, jasne jest, że wybór jest kluczowym pytaniem ze strony uczniów. Ta grupa uczniów opuściła już 11 tygodni nauczania w klasie w zeszłym roku i teraz kontynuuje przygotowania do egzaminów, jednocześnie radząc sobie z dalszymi zakłóceniami. Oczywiste jest, że uczniowie proszą rząd o wybór i zezwolenie na opcję przewidywanych ocen lub zdawania egzaminów. Ich głosy zasługują na wysłuchanie ministra przy podejmowaniu decyzji o ich przyszłości. Uczniowie i rodzice w całym kraju trzymają się każdego słowa rządu. Ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji uwzględnić ich poglądy. Będę nadal współpracował z naszym rzecznikiem ds. edukacji Aodhánem Ó Ríordáinem TD, aby upewnić się, że stanie się to tak szybko, jak to możliwe i zakończy ciągły cykl stresu i zmartwień. Minister musi mieć jasność co do możliwości przeprowadzenia tegorocznych egzaminów Leaving Cert. Partia Pracy wzywa rząd do podjęcia decyzji w sprawie tegorocznego Leaving Cert do początku lutego, aby nadać pewną jasność klasie 2021.

  • Badanie przeprowadzone przez senatora Marka Wall’a na grupie 10 984 maturzystów, a  odpowiedzi udzielane były w mediach społecznościowych.
  • Ponad połowa respondentów opowiada się za przewidywanymi ocenami (53%).
  • 43% chciałoby mieć do wyboru przewidywane oceny lub przystąpienie do tegorocznego egzaminu.
  • 3% decyduje się na tradycyjny Leaving Cert.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Pracujący w Covid s
Jaki podatek za covi
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian