Tylko 15% firm w Irlandii działa normalnie. Kiedy wstaniemy z kolan?

Badanie Chambers Ireland pokazało, że kraj został prawie całkowicie zatrzymany, a wynika to z ankiety, jaką przeprowadzono wśród pracodawców.

Badanie prowadzono wśród 1300 firm, a z odpowiedzi wyłania się obraz kraju, który właściwie nie działa. 85% pracodawców stwierdza, że zamknęło swoje przedsiębiorstwa lub wyraźnie okraczyli ich pracę. Połowa z ankietowanych mówi, iż spodziewa się utraty dochodów na poziomie przekraczającym 60%, a jeszcze większych strat oczekują firmy mniejsze. Ponad połowa ankietowanych udzieliła odpowiedzi, że ich firmy są teraz zamknięte, a część pracowników wykonuje swoje obowiązki w domach. Jedna na trzy firmy nie działa w ogóle, a 15% firm działa normalnie.

Dosyć wysokie są też koszty firm podczas zamknięcia, bo niektóre z nich wydają teraz 2000 € tygodniowo na utrzymanie przedsiębiorstwa, a co oznacza ogólny wzrost kosztów utrzymania do 5000 € w przypadku jednej czwartej firm. 

Co istotne i co powinno być wskazówką dla władz kraju, prawie 60% respondentów odpowiedziało, iż będzie potrzebować około dwóch tygodni, aby uruchomić swoje firmy. Natomiast 1/4 ankietowanych stwierdza, że ten okres może wydłużyć się do 30 dni. Niewiele ponad 6% firm stwierdziło, a należą one do sektora rolno-spożywczego, turystyki i hotelarstwa, iż prawdopodobnie nie uda im się w tym roku uruchomić działalności, więc pod znakiem zapytania pozostaje ich istnienie na rynku.

Ponownie otwarcie firmy wiąże się z kolejnymi kosztami, a to może wynieść ok. 3000 €, więc wynieść do 8000 € dla 1/4 firm. 2/3 firm prognozuje, iż ich zarobki do końca roku będą niższe o połowę od tych prognozowanych w styczniu.

Właśnie dlatego potrzebna jest w kraju szczegółowa „mapa drogowa” do dalszego postępowania, a i szerokie programy wsparcia przedsiębiorców na wyspie, czyli rząd ma tutaj bardzo dużo do zrobienia, by kraj stosunkowo szybko wstał z kolan.

Bogdan Feręc

Źr: Chambers Ireland

Polska-IE: Udostępnij...
Banki zgodzą się p
Ograniczenia będą
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish