Tsunami likwidacji firm dopiero nadejdzie

Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość i chociaż teraz nie odczuwa się tego w tak drastyczny sposób, to nie można powiedzieć, że pojawienie się szczepionki, przywróci normalność.

Z przekonaniem można twierdzić, że złe, dopiero nadchodzi, a stanie się tak, za sprawą wygaszania programów pomocowych. O ile teraz, firmy mogą korzystać ze wsparcia pieniędzmi rządowymi, to w 2021 roku, programy będą wygaszane, więc przedsiębiorcy, przejmą cały ciężar prowadzenia działalności na siebie. Mniejsze zagrożenie likwidacjami występuje w handlu detalicznym, chociaż i w tym przypadku zdarzać się mogą upadki, ale w tragicznej wręcz sytuacji, jest i będzie branża turystyczna, a do tej zalicza się restauracje, hotele i przewoźników autokarowych.

Koronawirus, to mniej podróży na wyspę, czyli mniej turystów, a to w konsekwencji przełoży się na dochody firm działającym w tym sektorze, ale i przedsiębiorstw, powiązanych z turystyką pośrednio.

Upadki nie będą też dziełem kilku pierwszych miesięcy roku, chociaż mogą być obserwowane, jednak fali likwidacji, można spodziewać się już późną wiosną i w początkach lata, kiedy prawdopodobnie okaże się, że ruch turystyczny nie powrócił, klientów w hotelach i restauracjach brak, a rząd, zakończył programy wsparcia przedsiębiorców.

Oznacza to także duże bezrobocie, więc jak się ocenia, 400-tysięczna grupa ludzi, która pozostanie bezrobotna po pandemii, będzie dodatkowym problemem, a z tym rząd chce sobie radzić, uruchamiając kursy przekwalifikowujące. Teoretycznie w zaplanowanym okresie, może się to udać, ale nie można w tym zakresie wykazać się dużym optymizmem, bo zapowiedzi to jedno, a życie, to już całkiem coś innego.

Gdyby jednak spojrzeć na sam sektor turystyczny, to warto zapoznać się z najnowszymi raportami o rezerwacjach na przyszły rok, a tych, jest jak na lekarstwo. O tej porze roku, hotele, pensjonaty i kwatery najmu krótkookresowego, miały już wypełnione pokoje, zarezerwowanie miejsca na następne miesiące, graniczyło z cudem, a pytania o możliwość zabukowania pokoju w pierwszych miesiącach kolejnego roku, zdarzały się częściej niż często.

W tym roku turyści z zagranicy, ale i my, mieszkańcy Irlandii, możemy wybierać do woli, bo hotele stoją puste, miejsc nie brakuje, a grafiki rezerwacji, właściwie nie istnieją.

Niektórzy wyrażają pogląd, że szczepionka zmieni wiele, ale i ta nie pomoże, o ile spojrzymy na sprawę globalnie. Bezrobocie, dotyczyć będzie całego świata, więc nie będzie wielu chętnych na urlopy, a ci, którzy pracy nie stracą, również mogą być zagrożeni utratą zatrudnienia, więc raczej będą wyczekiwać.

Nałożenie na siebie tych czynników, doprowadzi do sytuacji, w której, ruch turystyczny na wyspie, o ile będzie się zwiększał, to po pierwsze będzie szczątkowy, a po wtóre, wzrastać będzie powoli i stopniowo. To z kolei doprowadzić prawdopodobnie do braku możliwości utrzymania się na rynku i tsunami likwidacji, mamy gotowe.

Bogdan Feręc

Polska-IE: Udostępnij
Chłopcy Kontra Basi
Ludzie wciąż czeka
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian