Trzy stawki Pandemic Unemployment Payment

Potwierdziły się przypuszczenia o przedłużeniu zasiłku dla pandemicznych bezrobotnych, ale płatności zostaną obniżone.

Zgodnie z przyjętym dzisiaj po południu rządowym planem, już od 17 września br. działać zacznie nowy system zasiłków pandemicznych, a ten utrzymany zostanie do kwietnia 2021 roku. W pakiecie stymulacyjnym wprowadzono też środki, które pomagać mają przedsiębiorcom, a ich celem jest przywracanie bezrobotnych do pracy.

Zmieni się też nazwa zasiłku znanego do tej pory, jako Temporary Wage Subsidy Scheme (TWSS) i otrzyma on nazwę bardziej adekwatną, czyli Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS), co odpowiadać będzie celowi zasiłku. 

Dnia 17 września 2020 roku wejdą w życie nowe stawki zasiłku PUP, więc osoby, które zarabiały wcześniej poniżej 200 € tygodniowo, otrzymają wsparcie w wysokości 203 €, a osoby zarabiające przed pandemią od 200 do 300 euro, zasiłek w kwocie 250 €. W przypadku osób zarabiających wcześniej 300 € i więcej, zasiłek wyznaczono na 300 €.

Kolejnej zmiany stawek zasiłków pandemicznych należy spodziewać się w lutym i kwietniu przyszłego roku.

Jednocześnie zostało potwierdzone, że w kwietniu przyszłego roku stawki zasiłków pandemicznych zostaną kolejny raz zmniejszone i wszystkie zrównane zostaną ze standardowym zasiłkiem dla osób poszukujących pracy, czyli wynoszącym obecnie 203 € tygodniowo.

O zmianach poinformowała minister ochrony socjalnej Heather Humphreys, która powiedziała:

– Chociaż wiele osób wraca teraz do pracy, jestem głęboko świadoma tego, że wiele firm może nie być w stanie ponownie otworzyć się na takim samym poziomie aktywności, jakim cieszyły się przed pandemią Covid-19. Niestety, niektóre mogą w ogóle nie być w stanie ponownie się otworzyć. To mnie bardzo niepokoi. Osoby, które tracą pracę i pozostają bezrobotne, przez jakiś czas mogą zostać odłączone od rynku pracy. Tracą ważne kontakty społeczne i zawodowe, które są potrzebne do identyfikowania i wykorzystywania możliwości zawodowych, stwierdzamy, że ich wcześniejsze doświadczenie zawodowe i umiejętności nie muszą łatwo przełożyć się na nowe sektory zatrudnienia. Uważamy, że pracodawcy preferują osoby z niedawnym doświadczeniem zawodowym w stosunku do osób z luką w zatrudnieniu w CV. Mamy obowiązek pomóc im pokonać te bariery i aby to zrobić, musimy inwestować w nasze usługi w zakresie zatrudnienia, szkoleń i edukacji.

Rząd potwierdza również, że program pomocy pracodawcom, a chodzi tu o system dopłat do wynagrodzeń, utrzymany zostanie do kwietnia przyszłego roku, natomiast z systemu dopłat korzysta obecnie ponad 400 000 pracowników.

Gabinet zgodził się także na wprowadzenie wielu innych środków pomocowych, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym pożyczek, których oprocentowanie wynosić będzie 0%. Do września przedłużony zostaje program dotacji na ponowne uruchomienie przedsiębiorstw oraz również do końca września 2020 zawieszone zostają komercyjne stawki opłat dla firm.

Podpisany przez rząd program stymulacyjny dla irlandzkiej gospodarki skomentował premier Micheál Martin, który jest przekonany, że będzie bardzo pomocny w nadchodzących miesiącach.

Taoiseach Micheál Martin:

– Pakiet stymulacyjny ochroni istniejące miejsca pracy, tworząc nowe, jak i wprowadzi zrównoważone możliwości zatrudnienia w nadchodzących miesiącach i latach. Środki te, wspierać będą małe i średnie przedsiębiorstwa, dawać młodym ludziom większe możliwości w zakresie szkoleń i edukacji, wspierać pracowników, którzy stracili pracę z powodu pandemii oraz odmładzać społeczności najbardziej dotknięte ekonomicznymi skutkami wirusa. Jest to kompleksowy plan, który pobudzi gospodarkę i przywróci zaufanie miastom i wioskom w całej Irlandii.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/RTE

Polska-IE: Udostępnij...
Sinn Féin widzi pro
Dwa razy...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish