Trzy dni pracy i 16 € na godzinę to klucz do wyjścia z zapaści gospodarczej

Znacznie ponad pół miliona ludzi w jeden zaledwie miesiąc straciło pracę, gospodarka Irlandii jest w zapaści, a prognozy mówią, że będzie źle albo bardzo źle.

Rząd nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na odbudowę kraju, chociaż pojawiają się pewne propozycje, ale te nie są jeszcze na tyle skrystalizowane, by mówić, że należy je wdrożyć, aby rozpocząć proces przywracania kraju do normalności.

Pojawia się natomiast wiele propozycji, jakie mają być działaniami osłonowymi, ale są też takie, które mają ustrzec nas przed błędami z poprzedniego kryzysu, czyli przed strącaniem niektórych członków społeczeństwa do jamy niebytu wytworzonej przez zbyt niską pomoc socjalną i nieodpowiednie działania aktywizacji zawodowej.

W 2008 roku postawiono na oszczędności, czyli cięcia płac i minimalizowanie wydatków inwestycyjnych, a to doprowadziło do fali emigracji, ale też pewnego rodzaju dyskryminacji, głównie osób młodych, którym obniżono zasiłki dla bezrobotnych. Niektórzy ekonomiści uznają to za błąd i jak podaje Irish Independent, nie powinniśmy wracać do tych rozwiązań, a działać w inny sposób.

Wg specjalistów, znacznie lepszym rozwianiem będzie zmiana ilości godzin pracy w okresie wychodzenia kraju z kryzysu, co aktywizować ma znacznie większą ilość osób, a jednocześnie nie wytworzy rzeszy długotrwale bezrobotnych, co też obserwowane było w kryzysie zapoczątkowanym 12 lat temu.

Propozycja jest prosta i zakłada zatrudnienie takiej ilości osób, by większość obecnych bezrobotnych, zatrudniona była przez 3 dni w tygodniu, ale płaca minimalna za jedną przepracowaną godzinę, powinna wynosić 16 €.

Takie rozwiązanie odciąży Skarb Państwa, pomoże zachować pieniądze budżetowe na uruchomienie szerokiego frontu inwestycji, a jednocześnie znacząco zmniejszy ilość bezrobotnych, którzy może i będą potrzebowali wsparcia finansowego kraju, ale już inne w takiej wysokości, jak w przypadku samych programów aktywizacji zawodowej, na które wydaje się miliony euro, a efekty są mizerne.

Jak postąpi rząd, posłucha głosów fachowców? Nie wiadomo, bo to dopiero opinie i dywagacje ekspertów od spraw zatrudnienia, o czym informuje szeroko w swoim gazetowym wydaniu Irish Independent.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij...
Lek dla bydła może
Władze zaniepokojon
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish