Totalna dekarbonizacja Irlandii

Micheál Martin zapowiedział, iż pakiet klimatyczny w Irlandii będzie rozbudowany, a i dodał, że jego rząd zacznie od usunięcia z dróg pojazdów zasilanych „paliwami kopalnymi”.

Premier Micheál Martin:

– Usuniemy autobusy i samochody napędzane paliwami kopalnymi z naszych ulic.

Premier zapowiedział też, iż wprowadzi się w kraju szereg rozwiązań, które mają zachęcić do korzystania z transportu publicznego, ale i zapoczątkowane zostaną głębokie zmiany, by przechodzić na bardziej ekologiczne środki transportu prywatnego. To nie wszystko, co doczeka się radykalnych posunięć gabinetu, bo i modernizacja energetyczna domów stanęła na agendzie rządu, a planuje się ocieplić i zmienić źródła zasilania w przypadku 75 000 domów rocznie, tych najmniej ekologicznych.

To nie wszystkie zmiany, jakie nas czekają, bo od przyszłego roku, w całej Irlandii, zacznie działać system zwrotu opakowań, w tym wprowadzone zostaną kaucje za większość opakowań szklanych, aluminiowych i plastikowych, by zachęcić mieszkańców kraju do ich zwrotu.

Najdalej idące propozycje pojawią się jednak w zakresie zmian na irlandzkich drogach, bo do 2035 roku, cały transport publiczny w kraju, doczekać się ma elektryfikacji. Wcześniej, bo już od przyszłego roku, wprowadzone mają być rozwiązania, które zniechęcać mają do zakupu samochodów z silnikami spalinowymi, by spopularyzować auta o napędzie elektrycznym i do pewnego momentu hybrydowym. Zmieniać się ma również infrastruktura drogowa, bo w najbliższych latach, nie będą wydawane w Irlandii pozwolenia na budowę nowych stacji benzynowych, a te zastępować mają stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Rząd planuje utrzymać i wprowadzić dodatkowe systemy zachęt dla osób kupujących samochody elektryczne, ale znikać mają stopniowo ulgi dla samochodów hybrydowych. Co ważne, na duże programy wsparcia mogą liczyć przedsiębiorcy, bo w tym zakresie, gabinet planuje wprowadzić system dotacji, by zachęcić do zmiany floty dostawczej przedsiębiorstw na bardziej ekologiczną. To działać ma zarówno w przypadku małych, jak i dużych samochodów dostawczych.

Na drogach miejskich i dojazdowych do miast, pierwszeństwo uzyskać mają autobusy i tramwaje, bo te doczekają się wyznaczonych wyłącznie dla siebie pasów, żeby ułatwić im przejazd, a drogi dla transportu publicznego, mają być rozbudowane. Znacznie zwiększona ma być przepustowość pociągów, w tym kolejek dojazdowych, ale rozbudowany ma być też cały system dojazdowy do miast.

Tereny wiejskie doczekają się rozwinięcia lokalnych usług transportowych, a obecny transport, zastępowany będzie pojazdami napędzanymi elektrycznie. Jednocześnie wprowadzone będą działania, które przekonać mają mieszkańców wsi i niewielkich miasteczek, by porzucili własne samochody, na rzecz transportu publicznego.

Powstawać mają nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe, a i te, mają zyskać pierwszeństwo nad ruchem samochodowym, by ułatwić dotarcie do miejsca docelowego pieszym i użytkownikom rowerów, a także hulajnóg.

Rząd wprowadzi ustawy, które nakazywać mają zmniejszenie ilości zużywanego plastiku, a ten zastępowany ma być opakowaniami ekologicznymi.

Deklaracje premiera Micheála Martina, padną dzisiaj na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Nie będzie Bank Hol
Wzrasta irlandzka pr