To się nazywa budowanie zaufania

Szef Banku Centralnego Irlandii Gabriel Makhlouf powiedział, że wsparcie ekonomiczne dla irlandzkich przedsiębiorstw „musi kiedyś zostać zatrzymane”.

Komentarz prezesa BCI przyszedł po publikacji prognozy Komisji Europejskiej, a ta dotyczy PKB Irlandii. KE spodziewa się, że irlandzki Produkt Krajowy Brutto spadnie w tym roku o 8,5%, ale Komisja spodziewa się również, że już w roku 2021, nastąpi wzrost, a ten wyniesie 6,25%. Komisja Europejska zaznacza jednocześnie, iż w stosunku do Irlandii panuje duża niepewność ocen, a ta spowodowana jest brxitem, bo opuszczenie unii celnej przez Brytyjczyków, bez umowy, może całkowicie zmienić (pogorszyć) sytuację ekonomiczną w kraju, co przełoży się na wszystkie wskaźniki.

Brexit wg KE odciśnie swoje piętno przede wszystkim na firmach, które działają w sektorze wymiany międzynarodowej, więc w równym stopniu na irlandzkich eksporterach, jak i importerach.

Gabriel Makhlouf uważa, że o ile potrzebne jest wsparcie państwa dla przedsiębiorców, to nie może ono być długotrwałe, aby nie wpłynęło zbyt głęboko na finanse państwa. „Nie ma drzewa z pieniędzmi”, powiedział szef Banku Centralnego Irlandii, więc wsparcie ekonomiczne po pandemii Covid-19, w pewnym momencie powinno zostać całkowicie wstrzymane.

BCI jest też zdania, że irlandzkie długi, znacznie przekroczą kwotę 200 mld €, a wszystko stanie się poprzez recesję i pomoc państwową. Spore zadłużenie wygenerowało i generować będzie bezrobocie pandemiczne, ale i późniejsze, stałe. Dlatego ważne jest, by gabinet szybko podjął działania, pomagając osobom, które utraciły zatrudnienie, w powrocie do pracy.

*

Samą wypowiedź Gabriela Makhloufa, o ile z całą pewnością oddaje prawdę, zakwalifikować należy do nader mało optymistycznych, a skoro państwo chce wzmacniać zaufanie przedsiębiorców, aktywizować ich, to powinno mówić o zagrożeniach, ale wskazywać też możliwe ścieżki rozwiązań. Słowa prezesa Banku Centralnego stają więc w niejakiej sprzeczności z wypowiedziami członków gabinetu, którzy w bardzo łagodnej formie mówią o nadchodzących, trudnych miesiącach, ale nie dzieje się to bez przyczyny. Gospodarka jest obecnie uruchamiana i należy budować morale przedsiębiorców oraz nabywców, a na straszenie, przyjdzie czas, kiedy ruszą wszystkie sektory. Niemniej jednak w działaniach i informacjach rządu, brakuje trochę słów o złej sytuacji ekonomicznej, ale w konfrontacji wypowiedzią szefa BCI, wolę jednak tę retorykę, gabinetową, niż czarną wizję dla przedsiębiorców, jaką przedstawił Gabriel Makhlouf.

Bogdan Feręc

Źr: BCI/The Times

Polska-IE: Udostępnij
Czynsze bez istotnyc
Czy rząd przygotowu