To był koszmarny kwartał dla oszczędzających [DepoTracker Bankier.pl]

Kiepski wynik średniego oprocentowania najlepszych lokat kwartalnych i rocznych przed trzema miesiącami to był dopiero początek. W ślad za decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych NBP poszły banki, które lawinowo zaczęły ciąć stawki na depozytach, co wynika z analizy Bankier.pl.

Koniec z lokatami na 4 proc. rocznie, obniżka na depozytach do 0,01 proc. w skali roku, aktualizacje cenników co kilka dni – zmiana stóp procentowych NBP szczególnie mocno dotknęła zwolenników bezpiecznego oszczędzania. Średnie najlepszych lokat na rynku spadły w ciągu trzech miesięcy o kilkadziesiąt punktów procentowych. W przypadku lokat rocznych na wyższa kwotę jest to zmiana na poziomie ok. 1 pp.

DepoTracker Bankier.pl pokazuje, jak zmienia się w czasie oprocentowanie najlepszych lokat na rynku. Biorąc pod uwagę rodzaje depozytów, które najczęściej interesują deponentów, DepoTracker analizuje najwyżej oprocentowane lokaty kwartalnych na 10 tys. zł i 100 tys. zł oraz najlepsze lokaty roczne na 100 tys. zł.

Średnia pięciu najwyżej oprocentowanych propozycji lokat kwartalnych na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami wciąż góruje nad pozostałymi wariantami jednak z mniejszą przewagą. Jedną ze zmian, które miały wpływ na spadek z 3,60 do 2,68 proc. w skali roku, jest oprocentowanie maksymalne, które spadło z 4 proc. do 3 proc. w skali roku. Choć nominalnie redukcja stawki na lokatach bez dodatkowych wymogów była niższa i wyniosła 0,70 pp., to warto zauważyć, że dla oprocentowania w wysokości 1,52 proc. rocznie w marcu br. oznacza to spadek o blisko połowę.

W przypadku lokat kwartalnych na 100 tys. zł w kwietniu br. średnie oprocentowanie nieco się poprawiło i wyniosło 2,28 proc. w skali roku, czyli o 0,16 pp. więcej niż w marcu. Kolejne miesiące to z kolei ostry spadek do 1,50 proc. w skali roku. Niepewność co do rynku lokat w przyszłości spowodowała, że największe cięcia zostały przeprowadzone na dłuższych okresach. Świetnie to widać w przypadku średniej najlepszych pięciu ofert na 12 miesięcy. Między marcem a czerwcem br. można zaobserwować około 1 pp. różnicy.

– Czy kolejne redukcje stawek będą miały miejsce? To niewykluczone. Prawie każdego dnia któryś z banków aktualizuje cenniki i prezentuje warunki gorsze od dotychczasowych. Z drugiej strony trudno oczekiwać, aby w najbliższych miesiącach powtórzył się scenariusz z kilkukrotnym obniżeniem stóp procentowych NBP, który miałby tak silny wpływ na średnią najlepszych ofert, jak w ostatnich miesiącach. Co więcej, banki wciąż wychodzą z promocyjnymi lokatami na wyższy procent, chcąc wyróżnić się wśród dołującej konkurencji, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki w rankingach – komentuje Monika Dekrewicz, redaktor Bankier.pl.

Czytaj cały artykuł na Bankier.pl: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Srednie-oprocentowanie-lokat-bankowych-DepoTracker-Bankier-pl-II-kwartal-2020-7919657.html

Polska-IE: Udostępnij
Caspian Hope – Wri
W środę Irlandia m