Think Tank PE: plan działania UE przeciwko rasizmowi – odpowiednim narzędziem zwalczania rasizmu

Plan działania UE przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025 jest odpowiednim narzędziem zwalczania rasizmu w dziedzinie kultury, edukacji, mediów i sportu. Jednak programy Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności i Kreatywna Europa mogłyby odnosić się do niego w większym stopniu – oceniono w analizie Think Tanku PE.

Opublikowany na stronie Think Tanku Parlamentu Europejskiego raport dotyczący roli kultury, edukacji, mediów i sportów w zwalczaniu rasizmu powstał na potrzeby Komisji Kultury i Edukacji PE.

„Zalecenia opracowano na podstawie dokumentacji odnoszącej się do programów finansowych Unii Europejskiej wchodzących w zakres kompetencji Komisji Kultury i Edukacji (tj. Erasmus+, Kreatywna Europa, Europejski Korpus Solidarności), danych z monitoringu, literatury naukowej, a także – w węższym zakresie – wywiadów z zainteresowanymi stronami, takimi jak Komisja Europejska czy Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)” – czytamy.

W raporcie zwrócono uwagę, że „kultura, edukacja, media i sport odgrywają istotną rolę w zwalczaniu rasizmu i budowaniu integracyjnych społeczeństw”, ale „sektory te mogą być również przyczyną rasizmu ze względu na przypadki segregacji w szkołach, dyskryminację rasową wśród uczniów, na arenach sportowych i w mediach społecznościowych, niską reprezentację grup marginalizowanych w organach zarządzających i grupach zawodowych”. „Problemy te mogą być skutecznie rozwiązywane za pomocą różnych środków zaradczych, takich jak szkolenie profesjonalistów, aby stali się świadomi ukrytych uprzedzeń, zapewnienie bardziej zróżnicowanej reprezentacji grup marginalizowanych w zawodach i radach zarządzających, podnoszenie świadomości i sankcje, stosowanie podejścia skoncentrowanego na jednostce, wspieranie interakcji społecznych między grupami oraz zmniejszanie barier dla uczestnictwa w sporcie i kulturze” – napisano.

We wnioskach stwierdzono, że „unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025 jest odpowiednim narzędziem zwalczania rasizmu w dziedzinie kultury, edukacji, mediów i sportu”. „Plan ten zawiera wyraźne odniesienie do ważnej roli programów wspierających wysiłki państw członkowskich w promowaniu integracji społecznej poprzez zapewnienie równych szans i zwalczanie dyskryminacji. Jednakże przewodniki po programach Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności i Kreatywna Europa nie zawierają wielu odniesień do planu działania przeciwko rasizmowi. Jest to częściowo spowodowane niedawnym zatwierdzeniem planu (w 2020 r.), ale także tym, że zasady walki z rasizmem są uważane za wystarczająco zakorzenione” – podkreślono.

Według autorów raportu, warto rozważyć opracowanie „bardziej wszechstronnego i systematycznego mapowania programów, zasobów i działań przyczyniających się do zwalczania rasizmu w oparciu o wspólną kategoryzację rodzajów i grup docelowych zakorzenionych w literaturze”. „Można to zrobić przy okazji końcowej oceny programów na lata 2014-2020 lub w ramach działań następczych. Takie szczegółowe mapowanie powinno obejmować odpowiednie fundusze, takie jak te związane z polityką spójności (np. Europejski Fundusz Społeczny) lub inne (np. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD). W oparciu o bardziej szczegółową ocenę podziału zasobów pomiędzy programy i rodzaje działań, możliwe byłoby opracowanie programów prac na lata 2022-2023” – ocenili. 

Dodali, że należy też „lepiej wykorzystywać istniejące dobre praktyki w zakresie wkładu sportu, edukacji, kultury i mediów w walkę z rasizmem”.

Zdaniem ekspertów w kontekście unijnego planu działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025 „Komisja Europejska mogłaby zainicjować specjalne badanie dotyczące sposobu, w jaki unijne programy odnoszą się do walki z rasizmem, a także określić dobre praktyki w celu ich szerszego rozpowszechnienia wśród organów wdrażających (EACEA, agencje krajowe) oraz wśród beneficjentów programów”. „Badanie powinno również dotyczyć tego, w jaki sposób dobre praktyki można lepiej włączyć w główny nurt działań Unii Europejskiej w tej dziedzinie (tj. jakie kanały komunikacji, narzędzia itp.)” – podsumowali. 

dap/

Źródło informacji: EuroPAP News

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Biedronka została g
Wybranowski: podczas
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська