The Weekly Digest: Legislation to scrap Part V affordable housing exemption for developers

Welcome to the Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the course of the week.

Government’s way of doing business must end

Speaking after this week’s debate on Sinn Féin’s motion of no confidence in Foreign Affairs Minister Simon Coveney, Mary Lou McDonald said the government’s way of doing business must end and they cannot stop the change that is coming.

Fianna Fáil, the Green Party and a number of Independent TDs all joined with Fine Gael to defeat the no confidence motion.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/846i8xrMF9/

Caithfear deireadh a chur le bealach an Rialtais chun gnó a dhéanamh

Ag labhairt di tar éis díospóireacht na seachtaine seo ar vóta mímhuiníne Shinn Féin san Aire Gnóthaí Eachtracha Simon Coveney, dúirt Mary Lou Nic Dhomhnaill go gcaithfear deireadh teacht le cur chuige an rialtais gnó a dhéanamh agus nach féidir leo stop a chur leis an athrú atá ag teacht.

Chuaigh Fianna Fáil, an Comhaontas Glas agus roinnt TDanna Neamhspleácha go léir le Fine Gael chun an vóta mímhuiníne a shárú.

Féach ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/846i8xrMF9/

Legislation to scrap Part V affordable housing exemption for developers

Eoin Ó Broin this week published legislation to scrap the Part V affordable housing exemption for developers to ensure the delivery of more social and affordable housing.

Watch Eoin here: https://fb.watch/847FHBA-zv/

Reachtaíocht le díolúine tithíochta inacmhainne Cuid V, d’fhorbróirí a scriosadh

D’fhoilsigh Eoin Ó Broin reachtaíocht an tseachtain seo le díolúine tithíochta inacmhainne Cuid V d’fhorbróirí a scriosadh lena chinntiú go seachadfar níos mó tithíocht sóisialta agus inacmhainne.

Féach ar Eoin anseo: https://fb.watch/847FHBA-zv/

Tánaiste must commit to 100% Mica Redress

Pearse Doherty has said it is hugely disappointing that the Tánaiste would not commit to 100% Mica Redress in the Dáil this week despite previously voting in favour of such a motion.

He said the government must lift the burden off these families who are seeing their homes crumbling before their eyes.

Watch Pearse here: https://fb.watch/847PILe_pP/

Caithfidh Tánaiste gealltanas a thabhairt Cúiteamh Mica ag 100% a chéadú

Dúirt Piarais Ó Dochartaigh gur ábhar mór díomá é nach ndéanfadh an Tánaiste gealltanas Cúiteamh Mica ag 100% a chéadú sa Dáil an tseachtain seo in ainneoin vótáil roimhe seo i bhfabhar tairiscint den chinéal sin.

Dúirt sé go gcaithfidh an rialtas an t-ualach a bhaint de na teaghlaigh seo atá ag feiceáil a dtithe ag titim óna chéile os a gcomhair.

Féach ar Phiarais anseo: https://fb.watch/847PILe_pP/

The Assembly is back for a new term

The Assembly is back and Sinn Féin’s focus is on jobs, housing, health and Irish Unity and the other issues that are so important to people across the north.

Watch Conor Murphy here: https://fb.watch/8482Bcia4C/

Tá an Tionól tagtha le chéile arís le haghaidh téarma nua

Tá an Tionól ar ais agus tá fócas ag Sinn Féin ar phostanna, tithíocht, sláinte agus Aontacht na hÉireann agus na saincheisteanna eile atá iontach tábhachtach ag daoine ar fud an tuaiscirt.

Féach ar Conchúr Ó Murchú anseo: https://fb.watch/8482Bcia4C/

People are looking towards a new and better future outside the union

Speaking from London this week Sinn Féin MP Chris Hazzard said people are looking towards a new and better future outside of the union. He said there is a real and growing appetite for change in Ireland, Scotland and Wales.

Watch Chris here: https://fb.watch/848kJ3D2M-/

Tá daoine ag féachaint amach do thodhchaí nua níos fearr taobh amuigh den aontas

Ag labhairt dó i Londain an tseachtain seo dúirt MP Sinn Féin Chris Hazzard go bhfuil daoine ag féachaint amach i dtreo todhchaí nua agus níos fearr taobh amuigh den aontas. Dúirt sé go bhfuil borradh ag teacht faoin mhian ar an athrú in Éirinn, in Albain agus sa Bhreatain Bheag.

Tax billionaires – not workers and families – Pádraig Delargy makes maiden Assembly speech

Making his maiden speech in the Assembly this week new Sinn Féin MLA for Foyle Pádraig Delargy slammed Boris Johnson’s plan to hike up National Insurance Costs. 

He said ordinary workers and families are paying the price while billionaires line their pockets.

Watch Pádraig here: https://fb.watch/848Ha9mlNM/

Gearr cáin ar na billiúnaithe – ní ar na hoibrithe agus teaghlaigh – tugann Pádraig Delargy a chéad óráid sa Tionól 

Ag déanamh a chéad óráid sa Tionól an tseachtain seo, cháin CTR nua ag Sinn Féin don Fheabhal Pádraig Delargy plean Boris Johnson le Costais Árachais Náisiúnta a ardú. 

Dúirt sé go bhfuil gnáth-oibrithe agus teaghlaigh ag íoc an phraghais agus billiúnaithe ag tarraingt uisce ar a muilinn féin.

Féach ar Phádraig anseo: https://fb.watch/848Ha9mlNM/

The latest issue of the An Phoblacht magazine is now on sale!

In this issue, Sinn Féin Vice President Michelle O’Neill gives an exclusive interview about the road to Irish Unity, the challenge of being Joint First-Minister in a five party executive, the dynamics of dealing with the British Government and more.

Order your copy here today: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An t-eagrán is déanaí d’iris An Phoblacht ar díol anois!

San eagrán seo, tugann Leasuachtarán Shinn Féin, Michelle O’Neill, agallamh eisiach faoin bóthar go hAontacht na hÉireann, an dúshlán a bhaineas le bheith mar Chomhcheannaire Rialtais i bhFeidhmeannas le cúig pháirtí ann, an dinimic a bhaineann le déileáil le Rialtas na Breataine, agus níos mó.

Iarr do chóip anseo inniu: www.sinnfein.ie/anphoblacht

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>