The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to the first weekly digest of 2021.  We want to take this opportunity to wish our members a verry happy and peaceful new year.

New lockdown measures – Government has not done its homework in education and childcare

Speaking on RTÉ’s 6.1 News this week in response to to the new Covid-19 restriction introduced this week Sinn Féin leader Mary Lou McDonald said;

„If we are asking people to take this necessary tough medicine in terms of restrictions and measures then the least the people deserve is a government that has its homework done – and in education and childcare that is clearly NOT the case.”

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/2SMJMCbPqw/

Srianta Nua Dianghlasála – Níl a chuid obair bhaile déanta ag an rialtas ar cheist an oideachais agus cúram leanaí 

Ag caint di ar Nuacht RTÉ 6.1 an tseachtain dó agus freagairt a thabhairt aici ar na srianta Covid-19 nua, dúirt Uachtarán Shinn Féin Mary Lou Nic Dhomhnaill: 

’Má tá muid ag iarraidh ar dhaoine glacadh leis na dianshrianta agus bearta, tá rialtas lena chuid obair bhaile déanta acu tuilte ag na daoine – ar cheist an oideachais agus cúram, ní hamhlaidh atá!”

Feic ar Mary Lou ag an nasc thíos: https://fb.watch/2SMJMCbPqw/

GCSE, AS and A-Level exams cancelled

All of this year’s GCSE, AS and A-Level exams are cancelled.  This will help give certainty to young people and parents.  Work is now underway on alternative awarding arrangements.

Watch a short clip from Joint First Minister Michelle O’Neill here: https://fb.watch/2SNcJaFYa7/

Scrúduithe TGMO, AS agus Ard Leibhéal curtha ar ceal

Tá scrúduithe TGMO, AS agus Ard Leibhéal na bliana seo curtha ar ceal. Bhéarfaidh seo socracht do dhaoine óga agus tuismitheoirí. Tá obair idir camánaibh anois le modhanna bronnta malartach a oibriú amach.

Feic ar an fhíseán gairid seo le Comh-Cheannaire Rialtais Michelle Ní Neill:  https://fb.watch/2SNcJaFYa7/

Government pushed ahead with housing scheme in the knowledge that it would push prices up

Shockingly, we find out this week that the government knew their housing scheme, lobbied for by developers, was going to drive up house prices because their OWN officials told them.

But they went ahead anyway because that is what Fianna Fáil do – they bail out developers.

And ordinary people who need affordable housing are the ones who pay.

It’s time to scrap this failed scheme which is pushing up house prices, and build affordable housing for those who need it

Watch a short clip from Sinn Féin Housing spokesperson Eoin Ó Broin here: https://fb.watch/2SMwYBluvj/

Lean an rialtas orthu le scéim tithíochta agus fios acu go méadódh sé praghasanna

Fuarthas amach an tseachtain seo go raibh fios ag an rialtas go méadódh a scéim tithíochta, a dtearn forbróirí stocaireacht orthu fána choinne, praghas tithe as siocair go ndúirt a gCUID oifigigh leo.

Lean siad orthu leoga óir gur sin an rud is dual d’Fhianna Fáil – théid siad i gcabhair na forbróirí.

Is an pobal atá gá an tithíochta inacmhainne acu a bhíonn thíos leis.

Tá sé in am an scéim lochtach seo a chaitheamh i dtraipisí agus tithe inacmhainne a thógáil dóibh siúd ar an anás.

Feic ar fhíseán gairid le hUrlabhraí Tithíochta Shinn Féin Eoin Ó Broin anseo: https://fb.watch/2SMwYBluvj/

State must be involved in direct delivery of affordable homes to buy and rent

Eoin has also written an opinion piece for the Irish Times this week where he argues for state involvement in direct delivery of affordable homes to buy and rent, which you can read here:

https://www.irishtimes.com/opinion/state-must-be-involved-in-direct-delivery-of-affordable-homes-to-buy-and-rent-1.4452467

Ní mór ról lárnach a bheith ag an stát le tithe inacmhainne le ceannacht agus a thabhairt amach ar cíos a sheachadú

Tá alt tuairimíochta scríofa ag Eoin don Irish Times an tseachtain seo ina dhéanann sé argóint do ról an stáit trí tithe inacmhainne le ceannacht agus a thabhairt amach ar cíos a sheachadú. Féadann tú an t-alt a léamh ag an nasc faoi iamh:

https://www.irishtimes.com/opinion/state-must-be-involved-in-direct-delivery-of-affordable-homes-to-buy-and-rent-1.4452467

Vulnerable students and those with special educational needs must be supported

The Government needs to ensure that the most vulnerable students and those with special educational needs are supported during this latest round of closures.

In particular we also need to see income supports for parents according to Sinn Féin Education spokesperson Donnchadh Ó Laoghaire TD.

Watch a short clip from Donnchadh here: https://fb.watch/2SNsHZe3MU/

Chaithfí tacaíocht a thabhairt do dhaltaí leochaileach agus iad siúd le sainriachtanas oideachais

Caithfidh an Rialtas seo a chinntí go go dtabharfar tacaíocht dhaltaí leochaileach agus iad siúd le sainriachtanas oideachais sa bhabhta is gairide de scoilteacha a bheith druidte.

Ach go háirid, caithfidh muid tacaíochtaí ioncaim do thuismitheoirí a fheiceáil a deir Urlabhraí Oideachais Shinn Féin ó dheas Donnchadh Ó Laoghaire.

Feic ar an fhíseán gairid le Donnchadh anseo: https://fb.watch/2SNsHZe3MU/

Increased international travel restrictions don’t go far enough

Sinn Féin spokesperson on Transport, Darren O’Rourke TD, has said the increased restrictions on travel announced this week do not go far enough.
 

The Meath East TD said the Government must require all arrivals into our airports and ports to require a negative pre-departure Covid-19 test, and that 5 day post-arrival testing should be mandatory also.

Read Darren’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/59360

Ní leor na srianta taistil méadaithe is deireanaí 

Tá sé ráite ag Urlabhraí Taistil Shinn Féinn Darán Ó Ruairc nach leor na srianta taistil méadaithe is deireanaí a fógraíodh an tseachtain seo.

Dúirt an Teachta Dála don Mhí Thoir go raibh leis an rialtas a chinntiú go raibh tastáil diúltach Covid-19 ag achan duine sula tuirlingíonn siad. Dúirt sé fosta go raibh gá le tastáil 5 lá i ndiaidh dóibh theacht go hÉirinn.

Léigh ráiteas Dharán faoi iamh: https://www.sinnfein.ie/contents/59360

Energy Poverty Survey reveals that many people facing the choice to go cold or go hungry

Many people are being forced to make the choice to go cold, or to go hungry.  Energy Poverty is a real problem and tackling it must be made a priority for this Government.

Read the results from Senator Lynn Boylan’s Energy Poverty Survey at www.sinnfein.ie/contents/59335

Watch a short clip from Lynn here: https://fb.watch/2SNyFRMscO/

Léiríonn suirbhé tearcrochtain fuinnimh go bhfuil rogha na fuachta nó an an ocrais ar dhaoine

Tá daoine go leor bhfuil rogha na fuachta nó an an ocrais.  Is fíor fhadhb an tearcrochtain fuinnimh agus is gá don rialtas priarracht a dhéanamh dá dul i ngleic leis.

Léigh na torthaí ó suirbhé Lynn Boylan: www.sinnfein.ie/contents/59335

Feic ar fhíseán gairid leithi anseo: https://fb.watch/2SNyFRMscO/

Sinn Féin Social media sites

Social media is an increasingly important platform for activism, for the exchanging of ideas and the sharing of information.

Sinn Féin has a national presence on most social media platforms. We regularly outperform our rivals in relation to the standard of content, creativity and the sharing of content by our supporters. As such, social media is a powerful tool as we continue to grow and build political strength.

Members are encouraged to follow these accounts, share content, and engage with posts.

The below accounts are the only genuine Sinn Féin national accounts;

Sinn Féin Facebook

Sinn Féin Twitter

Sinn Féin Instagram

Sinn Féin Flickr

Sinn Féin YouTube

Sinn Féin Buzzsprout

When using social media, activists are strongly encouraged to follow the party’s social media guidelines, which can be found here:

https://www.sinnfein.ie/files/2020/Social_Media_Guidelines_for_Activists_.pdf

Activists are encouraged to use their own discretion when engaging with different accounts. We would ask, however, that people do not promote or engage with fake pages or 'troll’ accounts. The above pages are the only national Sinn Féin pages – please avoid engaging with any other account claiming to represent the party nationally.

Cuntaisí Meáin Shóisialta Shinn Féin

Tá tábhacht is móe leis na meáin shóisialta don ghníomhachas, smaoití a mhalartú agus eolas a roinnt.

Tá profíl náisiúnta ag Sinn Féin ar mórán na n-ardáin meán shóisialta. Bíonn an bua againn ar ár naimhdí i leith ábhair agus cruthaitheachta. Mar sin féin, is uirlis ar leith é na meáin shóisialta de réir ar a neartaíonn muid ár láidreacht pholaitiúil.

Moltar do bhaill na leanthanaigh a leanúint, ábhar a roinnt, agus na postálacha a roinnt.

Is iad na cuntaisí a leanas cuntas bailí Shinn Féin:

Sinn Féin Facebook

Sinn Féin Twitter

Sinn Féin Instagram

Sinn Féin Flickr

Sinn Féin YouTube

Sinn Féin Buzzsprout

Nuair a mbainfí feidhm as na meáin shóisialta, moltar do bhaill an pháirtí a bheith ag cloígh le treoracha an pháirtí. Is féidir teacht orthu anseo:

https://www.sinnfein.ie/files/2020/Social_Media_Guidelines_for_Activists_.pdf

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Życie polityczne i
Najlepsze albumy 202
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian