The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to the Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the course of the week.

The Weekly Digest

Ballymurphy victims and families vindicated

This week, after 50 years, the Ballymurphy families have been vindicated and facts have been laid bare before the world. The families always knew the truth and today it has been proven.

The British Government cannot block the families from getting justice.

Watch Mary Lou speaking about this in the Dáil this week: https://fb.watch/5sXuuyVpyt/

Watch Michelle O’Neill’s reaction to the news here: https://fb.watch/5sYd87O9rm/

Teaghlaigh agus íospartaigh Bhaile Uí Mhurchú glanta ó chúis

Tá teaghlaigh agus íospartaigh Bhaile Uí Mhurchú glanta ó chúis an tseachtain seo agus na fíricí nochta roimh an domhan. Bhí an fhírinne ag an teaghlaigh i gcónaí agus fíoraíodh inniu é.

Ní thig le Rialtas na Breataine gabháil sa bhealach ar theaghlaigh ag iarraidh córa.

Feic ar Mary Lou ag caint ar an ábhar seo sa Dáil an tseachtain seo: https://fb.watch/5sXuuyVpyt/

Feic ar fhreagairt Michelle Ní Néill ar an nuacht: https://fb.watch/5sYd87O9rm/

Israeli apartheid regime must be held to account

Speaking at a demonstration outside the Dáil this week Sinn Féin Foreign Affairs spokesperson John Brady TD said the international community must hold the Israeli apartheid regime to account for its crimes against the Palestinian people.

The Irish Government must use its seat on the UN Security Council to ensure human rights are protected.

Watch John here: https://fb.watch/5sJoi4BJQo/

John also spoke in the Dáil urging the government to use its position on the UN Security Council to full effect to bring the force of international pressure to bear on the apartheid policies of Israel.

Watch here: https://fb.watch/5sL1Q7UekE/

Caithfear réimeas cinedheighilte Iosrael a thabhairt chun cuntais

Ag caint dó ag léirsiú taobh amuigh den Dáil an tseachtain seo, dúirt Urlabhraí Gnóthaí Eachtrach Shinn Féin, John Brady, go gcaithfidh an pobal idirnáisiúnta réimeas cinedheighilte Iosrael a thabhairt chun cuntais de dheasca a gcoireanna ar mhuintir na Palaistíne.

Caithfidh Rialtas na hÉireann feidhm a bhaint as a suíochán ar Chomhairle Slándála NA le cinnte a dhéanamh de go gcosnófar cearta daonna.

Feic ar John anseo: https://fb.watch/5sJoi4BJQo/

Labhair John sa Dáil comh maith, d’iarr sé ar an rialtas iarracht a theann a ndíchill le feidhm a bhaint as a suíochán ar Chomhairle Slándála NA le brú idirnáisiúnta a chur ar Iosrael agus a polasaithe cinedheighilte.

Feic anseo: https://fb.watch/5sL1Q7UekE/

Annexation of Palestinian lands is wrong and against international law

Mary Lou McDonald also spoke in the Dáil this week against the actions of Israel saying the annexation of Palestinian lands is wrong and against international law.

Watch Mary Lou McDonald here: https://fb.watch/5sXZmmOxji/

Níl ionghabháil ar thailte Palaistíneacha mícheart agus tagann sé salach ar dhlí idirnáisiúnta

Labhair Mary Lou Nic Dhomhnaill sa Dáil an tseachtain seo, cháin sí bearta Iosrael agus duit nach bhfuil ionghabháil ar thailte Palaistíneacha ceart agus tagann sé salach ar dhlí idirnáisiúnta

Feic ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/5sXZmmOxji/

40th Anniversary of the death of Francis Hughes on hunger strike

Forty years ago this week, Francis Hughes from Bellaghy died on hunger strike in the H-Blocks of Long Kesh after 59 days. He was 25 years-old. 

Speaking at his funeral, Martin McGuinness said:

„His body lies here beside us but he lives in the little streets of Belfast; he lives in the Bogside; he lives in East Tyrone; he lives in Crossmaglen. 

„He will always live in the hearts and minds of unconquerable Irish republicans in all these places. They could not break him. They will not break us.”

Watch a short tribute to Francis Hughes here: https://fb.watch/5sUWEQAmr_/

Comóradh 40 bliain ó fuair Francis Hughes bás ar stailc ocrais

Ar an seachtain seo 40 bliain ó shin, fuair Francis Hughes as Baile Eachaidh bás ar stailc ocrais i H-Blocanna na Ceise Faide. Bhí sé in aois a 25.

Ag caint dó ag a tórramh, dúirt Martin McGuinness:

„Mairfidh Francis Hughes i gcuimhne na ndaoine fá Dhoire Theas, Thír Eoghain thoir, fá Thaobh an Bhogaidh, shráideanna beaga Bhéal Feirste

agus siúd i gCrois Mhic Lionnáin.

Mairfidh sé i gcuimhne na bPoblachtaithe Éireannacha dochloíte sna ceantracha seo. Níor bhris siad é. Ní bhrisfidh siad sinne,”

Feic ar mhír gairid seo in ómós Francis Hughes anseo: https://fb.watch/5sUWEQAmr_/

Government votes to stand with vulture funds and for sky high rents

Fine Gael, Fianna Fáil and the Green Party this week voted down two Sinn Féin motions to stop vulture funds buying up family homes and to cut rents, ban rent increases and put a month’s rent back into renters pockets.

Speaking in the Dáil on Thursday Pearse Doherty asked the Tánaiste Leo Varadkar when he would deliver for renters and those who want to own their own home.

Watch Pearse here: https://fb.watch/5s_kqTv6rQ/

Vótálann an Rialtas ar son na gcreach-chistí agus ar son cíosanna arda

Vótáil Fine Gael, Fianna Fáil agus an Comhaontas Glas in éadan rún de chuid Shinn Féin le deireadh a chur le creach-chístí ag ceannacht tithe teaghlaigh agus le cíosanna a ghearú, toirmeasc a chur ar mhéadú cíosanna agus airgead ar luach míosa cíosa a thabhairt ar ais do chíosóirí.

Ag caint dó sa Dáil an tseachtain seo, d’fhiafraigh Piarais Ó Dochartaigh den Taoiseach Leo Varadker, cén uair a dhéanfadh siad beart do chíosóirí agus dóibh siúd ar mhaith leo a dteach féin a bheith acu.

Feic ar Phiarais anseo: https://fb.watch/5s_kqTv6rQ/

Maternity Hospital restrictions must end

Mary Lou McDonald this week urged the Taoiseach to intervene and end maternity restrictions for expectant women and their partners.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/5sKRJ9-OKD/

Caithfear deireadh a theacht leis na srianta ar otharlanna máithreachais 

D’iarr Mary Lou Nic Dhomhnaill ar an Taoiseach a ladar a chur isteach sa scéal an tseachtain seo agus deireadh a chur le srianta ar otharlanna máithreachais do mhná ag iompar agus a gcéile.

Feic ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/5sKRJ9-OKD/

Fine Gael housing policy has put home ownership out of reach even for those on good incomes

Speaking on The Tonight Show on Virgin Media One this week, Sinn Féin Housing spokesperson Eoin Ó Broin said;

„Our problem at the moment is over the last five or six years because of Fine Gael housing policy, the cost of owning your own home has gone up so much that even people on good incomes can’t afford to buy.”

Watch Eoin here: https://fb.watch/5sViOb4KU9/

Eoin also held a live online discussion this week with Dr Rory Hearne on housing and vulture funds which you can watch back here: https://fb.watch/5sWUPct-ix/

Níl an úinéireacht tí in acmhainn do dhaoine, iad siúd ar thuarastail mhaith go fiú, de dheasca polasaí tithíochta Fhine Gael

Ag caint dó ar The Tonight Show ar Virgin Media One an tseachtain seo, dúirt Urlabhraí Tithíochta Shinn Féin Eoin Ó Broin:

„Is í an fhadhb atá againn fá láthair, níl an úinéireacht tí in acmhainn do dhaoine, iad siúd ar thuarastail mhaith go fiú, de dheasca polasaí tithíochta Fhine Gael le cúig nó sé bliana.”

Feic ar Eoin anseo: https://fb.watch/5sViOb4KU9/

Bhí seisiún beo ag Eoin le an Dochtúir Rory Hearne an tseachtain seo ag plé le ceist thithíochta agus creach-chistí. Feic siar anseo air: https://fb.watch/5sWUPct-ix/

Sinn Féin motion on Autism diagnosis and services passes in Assembly

Sinn Féin’s motion for increased funding and quicker access to Autism diagnosis and services has passed in the Assembly this week. The party’s health spokesperson Colm Gildernew described it as a victory for people with Autism, their families and carers.

Watch Colm here: https://fb.watch/5sWVsMOM8a/

D’éirigh le rún Shinn Féin ar an diagnóis uathachais agus seirbhísí sa Tionól

D’éirigh le rún Shinn Féin do mhaoiniú méadaithe agus rochtain is gaiste ar dhiagnóis uathachais agus seirbhísí sa Tionól an tseachtain seo. Chuir Urlabhraí Sláinte an pháirtí Colm Gildernew síos air ina bhuaidh do dhaoine le huathachas, a dteaghlaigh agus cúramóirí.

Feic ar Cholm anseo: https://fb.watch/5sWVsMOM8a/

Guthanna ’81 | Voices of ’81

„90 Miles from Dublin Town” 

Andrée Murphy, deputy Director of Relatives for Justice, was a 10 year old living in Dublin during the 1981 Hunger Strike. In this episode she reflects on the pivotal impact the Hunger Strikes had on southern politics & how the Hunger Strikers inspired young Republicans across the island in the years that followed.

Available this Sunday at 11am via guthanna81.buzzsprout.com

This & all previous podcasts are also available on Spotify & Google Podcasts.

Guthanna ’81 | Voices of ’81

„Fá 90 míle go Baile Átha Cliath”

Bhí Andrée Murphy, leas-stiurthóir ar Relatives for Justice, in aois a 10 agus cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath i rith na Stailce Ocrais in 1981. Tugann sí chun cuimhne ag tionchar a bhí ag na Stailceoirí Ocrais ar pholaitíocht an deiscirt agus an misneach a thug na Stailceoirí Ocrais do Phoblachtaigh óga ar fud an oileáin agus sna blianta ina ndiaidh.

Ar fáil dé Domhnaigh ar a 11r.n. ag guthanna81.buzzsprout.com

Tá na podchraoltaí eile ar fáil ag Spotify & Google Podcasts.

New Podcast: From Partition to Unity

A new podcast that looks back on the history & impact of Partition, the years that followed & plans for the future of the island.

Episode 2: 'The Orange State’

Nicola Brogan MLA talks to lifelong republican & commentator, Jim Gibney about the outworking & impact of partition over several decades in the north.

Available from Monday 17th May on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts & all other major platforms. 

Podchraoladh nua: Ón Chríochdheighilt a fhad leis an Athaontacht

Podchraoladh nua a thugann stair agus tionchar na críochdheighilte chun cuimhne, comh maith leis na blianta agus an dúnghaois do thodhchaí na tíre.

Eipeasóid 2: 'An Stáitín Oráisteach 

Labhraíonn Nicola Brogan CTR le Poblachtach Fadsaoil agus tráchtaire, Jim Gibney, ar tionchar na críochdheighilte le roinnt blianta sa tuaisceart.

Ar fáil Dé Luain 17 Bealtaine ar Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast.

Latest edition of An Phoblacht on sale now!

The latest edition of the An Phoblacht Magazine is on sale now.

Get your copy today to read Gerry Kelly’s piece on Republican Commander Tom Barry, Deirdre Hargey’s plans to transform housing and an exclusive interview with Sinn Féin President Mary Lou McDonald.

Order your copy or subscription here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An t-eagrán is gairide den Phoblacht ar fáil anois

Tá an t-eagrán is gairide den Phoblacht ar fáil anois. 

Ceannaigh cóip s’agat inniu agus léigh na píosaí a leanas: alt le Gearóid Ó Ceallaigh fán Cheannaire Poblachtach Tom Barry, pleananna Deirdre Hargey cúrsaí titíochta a athrú ón bhun aníos agus agallamh ar leith le hUachtarán Shinn Féin Mary Lou Nic Dhomhnaill.

Iarr cóip nó siúntas s’agat anseo: www.sinnfein.ie/anphoblacht

No Profit on Pandemic – Sign the petition

The deadline has not passed. Your support is still needed. Please help us reach our 10,000 signature target. 

Sign the petition on www.NoProfitOnPandemic.eu and get your friends to do the same. 

Ná déanaimis brabús as an phandéim – Sínigh an achainí

Níl an spriocdháta thart. Tá do thacaíocht a dhíth ar fad. Cuidigh linn ár sprioc 10,000 síniú a bhaint amach.

Sínigh an achainí ag www.NoProfitOnPandemic.eu agus iarr ar do chairde amhlaidh a dhéanamh.

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Polacy przekazali po
ZABŁĄDZIŁA W LESI
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian