The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to the Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the course of the past week.

The Weekly Digest

Latest edition of An Phoblacht on sale now!

The latest edition of the An Phoblacht Magazine is on sale now.

Get your copy today to read Gerry Kelly’s piece on Republican Commander Tom Barry, Deirdre Hargey’s plans to transform housing and an exclusive interview with Sinn Féin President Mary Lou McDonald.

Order your copy or subscription here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An t-eagrán is gairide den Phoblacht ar fáil anois

Tá an t-eagrán is gairide den Phoblacht ar fáil anois. 

Ceannaigh cóip s’agat inniu agus léigh na píosaí a leanas: alt le Gearóid Ó Ceallaigh fán Cheannaire Poblachtach Tom Barry, pleananna Deirdre Hargey cúrsaí titíochta a athrú ón bhun aníos agus agallamh ar leith le hUachtarán Shinn Féin Mary Lou Nic Dhomhnaill.

Iarr cóip nó siúntas s’agat anseo: www.sinnfein.ie/anphoblacht

The next steps to Irish Unity – National Members Conference

The Uniting Ireland Committee will host a National Members Conference on the next steps to Irish Unity on 19th May at 7.30pm

We will be joined by special guest Professor of Law at QUB, Colin Harvey and by Party Chairperson, Declan Kearney. 

Leas Uachtarán Michelle O’Neill and Uachtarán Mary Lou McDonald will also address the meeting. 

Party members are invited to pre submit comments or questions in advance of the meeting to irishunity@sinnfein.ie 

The meeting will be held on zoom and links will be sent in advance to members.

Na céad chéimeanna eile a thabharfas Éire Aontaithe i gcrích – Comhdháil na mBall Náisiúnta

Beidh Comhdháil na mBall Náisiúnta á óstáil ag an Choiste Aontaithe Éireann. Díreoidh an plé Na céad chéimeanna eile a thabharfas Éire Aontaithe i gcrích. Beidh sé ar siúl ar 19 Bealtaine @7.30i.n.

Beidh an aoichainteoir Colin Harvey, atá ina Ollamh le Dlí ag Ollscoil na Ríona, agus Cathaoirleach an Pháirtí Deaglan Ó Cearnaigh.

Labhróidh Leasuachtarán Michelle Ní Néill agus Uachtarán an Pháirtí Mary Lou Nic Dhomhnaill leis an chruinniú.

Iarrfar ar bhaill an pháirtí ceisteanna agus ráitis a sheoladh roimhe chuig 

irishunity@sinnfein.ie 

Déanfar an t-imeacht a óstáil ar Zoom agus seolfar na nascanna thart chuig baill roimhe.

No Profit on Pandemic – Sign the petition

The deadline has not passed. Your support is still needed. Please help us reach our 10,000 signature target. 

Sign the petition on www.NoProfitOnPandemic.eu and get your friends to do the same.

Ná déanaimis brabús as an phandéim – Sínigh an achainí

Níl an spriocdháta thart. Tá do thacaíocht a dhíth ar fad. Cuidigh linn ár sprioc 10,000 síniú a bhaint amach.

Sínigh an achainí ag www.NoProfitOnPandemic.eu agus iarr ar do chairde amhlaidh a dhéanamh.

Government must cover cost of Stardust inquest

Sinn Féin Senator Lynn Boylan has said there should be no financial barriers to access to justice for the families of the Stardust victims.

The government committed that the cost of the inquest into the nightclub fire which killed 48 people would be covered. The Justice Minister much sign that statutory instrument and allow these families access the justice they deserve.

Watch Lynn here: https://fb.watch/52lbDLru5W/

Ba cheart don rialtas díol as costas an Fhiosrúcháin Stardust   

Tá ráite ag an Seanadóir de Shinn Féin, Lynn Boylan, nár cheart aon bhac airgeadais a chur roimh teaghlaigh de na híospartaigh Stardust.

Gheall an rialtas go ndíolfadh siad as costas an fhiosrúcháin den tine i gclub oíche a mharaigh 48 duine. Caithfidh an t-Aire Dlí agus Cirt an ionstraim reachtúil a shíniú agus ligint do na teaghlaigh seo an cóir a bhfuil tuilte acu a bheith acu.

Feic ar Lynn anseo: https://fb.watch/52lbDLru5W/

Mary Lou McDonald and Michelle O’Neill meet with other party leaders at Stormont

Sinn Féin leaders Mary Lou McDonald and Michelle O’Neill met with other party leaders at Stormont this week including the SDLP, the UUP and the Alliance Party.

Speaking afterwards they said this is a time for real leadership to reopen society, get people back to work and deliver on commitments made.

They also said it’s all hands on deck to get the Good Friday Agreement working in its entirety and delivering for people.

Watch Mary Lou and Michelle here: https://fb.watch/5115BZEcC8/

Cruinníonn Mary Lou Nic Dhomhnaill agus Michelle Ní Néill ar cheannairí ar pháirtithe eile ag Cnoc an Anfa

Chruinnigh Mary Lou Nic Dhomhnaill agus Michelle Ní Néill ar cheannairí ar pháirtithe eile ag Cnoc an Anfa an tseachtain seo. Ina measc, chruinnigh siad ar an SDLP, UUP agus an Alliance.

Ag caint dóibh beirt ina dhiaidh, dúirt siad gur anois an t-am le ceannaireacht a léiriú leis an sochaí a oscailt, daoine a  chur ar ais ar obair agus na commitmintí a rinneadh a chur i gcrích.

Dúirt siad go raibh orainn leanstan faoi lán seoil le Comhaontú Aoine an Chéasta a chur i gcrích agus beart a dhéanamh do dhaoine.

Feic orthu beirt anseo: https://fb.watch/5115BZEcC8/

Sinn Féin to bring motion on autism support services to the Assembly

Sinn Féin has announced that it will bring a motion to the Assembly calling on the Health Minister to properly invest in autism support services and to ensure that families have quick and free access to services. 

Speaking this week party spokesperson Colm Gildernew MLA said no parent or carer should be forced to pay for an autism diagnosis for a child.

Watch Colm here: https://fb.watch/511tS-WKzA/

Tá Sinn Féin le rún a thabhairt chun tosaigh a chruthódh seirbhísí tacaíochta do dhaoine le uathachas orthu

D’fhógair Sinn Féin go dtabharfadh siad rún chun tosaigh sa Tionól ag iarraidh ar an Aire Sláinte infheistíocht cheart a dhéanamh i seirbhísí tacaíochta do dhaoine le uathachas orthu. Bheadh a dteaghlaidh in ann na seirbhísí seo a rochtain go gasta agus saor in aisce.

Ag caint dó an tseachtain seo, dúirt Urlabhraí Sláinte an pháirtí ó thuaidh Colm Gildernew CTR, nár cheart do thuismitheoir nó cúramóir íoc as diagnóis uathachais.

Feic ar Cholm anseo: https://fb.watch/511tS-WKzA/

Guthanna ’81 | Voices of ’81

The Role of the Catholic Church 

Father Joe McVeigh, a life long civil rights activist & republican, looks back on the role of the Catholic Church during the prison protests in the late 1970’s & into the turbulent era of the 1980 & 1981 Hunger Strikes. 

This episode will be available from 11am this Sundayat: guthanna81.buzzsprout.com

All previous episodes are available at guthanna81.buzzsprout.com, Spotify & Google podcasts.

Guthanna ’81 | Voices of ’81

Ról na hEaglaise Caitliceacigh

Amharcann an tAthair Joe McVeigh, Poblachtach agus Gníomhaí Cearta Sibhialta fad a feadh a shaoil, siar ar Ról na hEaglaise Caitliceacigh i rith na n-agóidí príosúin sna mall 1970ídí agus an tréimhse chorraitheach den dá Stailc Ocrais i 1980 & 1981.

Beidh an clár seo ar fáil óna 11 ar an Domhnach ag: guthanna81.buzzsprout.com

Tá teacht ar na cláracha eile ag guthanna81.buzzsprout.com, Spotify agus Goodle Podcasts.

Sinn Féin bring emergency mental health plan before the Dáil

There was a mental health crisis before the pandemic, now there is a mental health emergency.

That is why Sinn Féin this week put an emergency mental health action plan before the Dáil to ensure people can access the services and supports they need.

The motion was passed by the Dáil.

Party spokesperson Mark Ward TD said;

„This motion outlines a roadmap in mental health supports in the here and now, and if implemented by govt, will resource our community services so they meet our mental health needs.”

Watch the Sinn Féin TDs debate the motion here: https://fb.watch/511GIsrPak/

Tógann Sinn Féin plean éigeandála le díriú isteach ar an sláinte mheabhrach os comhair na Dála

Bhí géarchéim mheabhairshláinte ann roimh an phandéim, is cás éigeandála anois í.

As siocair seo, chuir Sinn Féin plean éigeandála le díriú isteach ar an sláinte mheabhrach os comhair na Dála le cinnte a dhéanamh go dtig le daoine teacht ar na seirbhísí agus tacaíochtaí a mbeidh a dhíth orthu.

Glacadh leis an rún sa Dáil.

Dúirt Urlabhraí an Pháirtí Mark Ward:

„Léiríonn an rún plean san am i láthair le tacaíochtaí meabhairshláinte a chruthú san am i láthair, má chuireann an rialtas i bhfeidhm é, maoineoidh sé na seirbhísí pobail agus freastalóidh sé ar an ghéarghá.

Feic ar Teachtaí Dála le Sinn Féin á ndíospóireacht: https://fb.watch/511GIsrPak/

Mary Lou calls for action to cut rents and ban rent increases

Mary Lou McDonald this week put it to the Taoiseach that we should all work together to cut rents and introduce a ban on rent increases.

Micheál Martin had no response, just more ducking and diving.

He doesn’t seem to believe that rents are too high despite, the fact that an entire generation is being absolutely fleeced. He doesn’t get that renters need a break. Shameful stuff from this chaotic government!

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/511QUNwhZP/

Iarrann Mary Lou gníomh le cíosanna a ghearú agus toirmeasc a chur le méadú ar chíosanna

Chuir Mary Lou Nic Dhomhnaill in iúl don Taoiseach an tseachtain seo gur cheart dúinn a bheith ag obair as lámh a chéile le cíosanna a ghearú agus toirmeasc a chur le méadú ar chíosanna.

Ní raibh freagairt ag Micheál Martin. Maireann sé ar an bheartaíocht.

Ní chreideann sé go bhfuil na cíosanna ró-ard, in ainneoin go bhfuil glún iomlán daoine beo ar an ghannchuid. Ní thuigeann sé go bhfuil faoiseamh a dhíth ag cíosóirí. Scéala scáfar ón rialtas éagruthaigh.

Feic ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/511QUNwhZP/

Government give senior civil servant an €81,000 pay rise but won’t pay student nurses

The Government this week gave an €81,000 pay increase to a senior civil servant.  Meanwhile they still won’t pay student nurses.

Mary Lou McDonald, speaking in the Dáil this week described the pay rise as a stroke and a try-on and challenged the Taoiseach to withdraw it.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/512fXKuUQU/

Bheir an rialtas ardú pá ar luach €81,000 do státseirbhíseach sinsearach ach diúltaíonn siad íoc as na hábhar altraí.

Bheir an rialtas ardú pá ar luach €81,000 do státseirbhíseach sinsearach an tseachtain seo. Idir sin agus tráthas, diúltaíonn siad íoc as na hábhar altraí.

Ag caint di sa Dáil an tseachtain seo, dúirt Mary Lou Nic Dhomhnaill gur cambheart a bhí ann agus thug sí dúshlán roimh an Taoiseach a bhaint.

Feic ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/512fXKuUQU/

Polska-IE: Udostępnij
Czas, czas, wszystko
Lekkkki czy lek/ki?
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian