The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to the Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the past week.

The Weekly Digest

Uniting Ireland St Patrick’s Day Concert

Sinn Féin’s Uniting Ireland Committee this week produced a very successful and entertaining Uniting Ireland St Patrick’s Day Concert with performances from Matt Molloy, Grainne Holland, Kila, Cara McGuinness, Davie Furey and many others.

You can watch it back here: https://fb.watch/4ke25W3jkp/

Éire a aontú – Coirm Cheol Lá Fhéile Pádraig

D’eagraigh Coiste Aontaithe Éireann Shinn Féin coirm cheol an tseachtain seo ar Lá Fhéile Pádraig. Bhí Matt Molloy, Gráinne Holland, Kila, Cara McGuinness, David Furey agus daoine nach iad mar chuid dó.

Feic siar anseo air: https://fb.watch/4ke25W3jkp/

Guthanna 81 | Voices of 81

Traditionally, when Irish Republicans wish to commemorate their patriot dead, they gather together, drawing strength and purpose from that community as they share the memories and stories of those who gave their lives for Irish Freedom. 

As we approach the 40th anniversary of the 1981 Hunger Strike in which 10 men lost their lives, we are unable to commemorate them as we normally would, due to the ongoing COVID19 pandemic. 

Instead, we have reached out to the wider republican family to share their memories, reflections and stories of that hugely turbulent and momentous time in Irish history via this podcast. 

We hope to capture some insight into their experiences, to retain the memories of those who lived our history and to commemorate the lives of those ten Irish Republicans who sacrificed all for our cause.

Cuimhnímis orthu siúd ar fad a fuair bás ar son saoirse na hÉireann.

You can listen to the Guthana 81 Podcast here: guthanna81.buzzsprout.com

Guthanna 81 | Voices of 81

Go traidisiúnta, nuair a bhíonn Poblachtánaithe Éireannacha ag iarraidh tírgrathóirí s’againne a chomóradh, cruinníonn muid le chéile agus cothaíonn muid misneach de réir mar a chuireann muid seanachas siúd a fuair bás ar son saoirse na hÉireann.

De réir mar a tharraingníonn an 40ú cothrom lae ón Stailc Ocrais i 1981 linn, inár chaill 10 fear a mbeatha, ní thig linn an gnáthómós a thabhairt dóibh de dheasca na pandéime COVID-19.

Ina áit sin, d’iarr muid ar an chlann phoblachtach a gcuimhní cinn, a scéalta agus a seanachais den tréimhse siosmaideach sin i stair na hÉireann a roinnt linn fríd podchraoltaí.

Ba mhaith linn seo ar fad a chruinniú, na cuimhní cinn seo a bheith againn agus ómós a thabhairt don deichniúr Poblachtach Éireannach a dhíbir a mbeatha ar son na cúise.

Cuimhnímis orthu siúd ar fad a fuair bás ar son saoirse na hÉireann.

Cuir cluas éisteachta ort agus éist leis an phodchraoladh anseo:

guthanna81.buzzsprout.com

Legislation to ensure PUP recipients do not lost redundancy entitlements

Sinn Féin Workers' Rights spokesperson Louise O’Reilly TD has this week published legislation to ensure that workers who availed of the PUP payment do not lose out when it comes to future redundancy entitlements.

Watch a clip from Louise here: https://fb.watch/4kdN1sjZuT/

Reachtaíocht le cinnte a dhéanamh de nach gcaileann faighteoirí PUP a gcearta iomarcaíochta

D’fhoilsigh Urlabhraí Cearta na nOibrithe Shinn Féin Labhaoise Ní Rathallaigh reachtaíodh an tseachtain seo le cinnte a dhéanamh de nach gcaileann faighteoirí PUP reatha a gcearta iomarcaíochta nuair a thiocfas ann dóibh amach anseo.

Feic ar mhír gairid le Labhaoise anseo: https://fb.watch/4kdN1sjZuT/

No Profit on Pandemic – Please sign the EU Citizens' Initiative

Tackling this global pandemic is a Human Rights Issue.

Patents limit availability of vaccines and increase cost to those who need them. A global pandemic requires a global solution, because no one is safe until everyone is safe.

In Ireland we can make a difference by signing the European Citizens' Initiative at:http://NoProfitOnPandemic.Eu

Ní dhéanfaidh muid brabús as an phandéim – Cuir d’ainm leis an Togra Saoránaigh AE

Is ceist chearta an duine í tabhairt faoin phandéim seo.

Cuireann paitinn teorann le soláthar vaicsínithe agus costas dóibh is mó gá. Tá freagairt dhomhanda a dhíth ar phandéim domhanda, níl aon duine dúinn slán go mbeidh muid ar fad slán.

Thig linn tionchar a bheith againn ar seo fríd ár n-ainmneacha a chur leis an Togra Saoránaigh AE anseo:http://NoProfitOnPandemic.Eu

Assembly motion to support students

Sinn Féin this week moved a motion to support ALL students across the north – the DUP Economy Minister must extend the £500 payment to all full-time and part-time students.

Watch the debate here: https://fb.watch/4kfGhGm7yr/

Rún Tionóil le hachan mhac léinn a neartú

Mhol Sinn Féin rún an tseachtain seo le go neartófar achan mhac léinn ó thuaidh – caithfidh an tAire Geilleagair, atá mar bhall den DUP, an íocaíocht £500 a thabhairt d’achan mhac léinn lánaimseartha agus páirtaimseartha.

Feic ar an díospóireacht ina iomláine anseo: https://fb.watch/4kfGhGm7yr/

Taoiseach refuses to respond to Mary Lou about Leo leak

Taoiseach Mícheál Martin this week refused to respond to correspondence from Mary Lou McDonald as the Garda investigation into the leaking of a confidential document by then Taoiseach, now Tánaiste Leo Varadkar escalated.

Mary Lou McDonald said; „It’s extraordinary that this government seems to believe it’s okay to leak confidential, sensitive, documents to your friends, but there is a problem answering correspondence from the leader of the Opposition.”

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/4kfrlhxRky/

Diúltaíonn an Taoiseach freagairt a thabhairt do Mary Lou faoin Sceitheadóir Leo

Dhiúltaigh an Taoiseach Mícheál Martin freagairt a thabhairt ar chomhfhreagaras de chuid Mary Lou Nic Dhomhnaill maidir leis an fhiosrúchán Garda ar an cháipéis rúnda a sceith an Taoiseach an t-am sin, an Tánaiste sa lá atá inniu ann, Leo Varadkar.

Dúirt Mary Lou Nic Dhomhnaill, 'Is ábhar aontais é go gcreideann an rialtas go bhfuil sé go breá cáipéisí rúnda íogair a sceitheadh lena chairde ach tá fadhb ann le ceisteanna ó Cheannaire na Freasúrachta a fhreagairt.'

Feic ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/4kfrlhxRky/

£180million grant scheme announced

The North’s Finance Minister, Sinn Féin’s Conor Murphy this week announced a £180m grant scheme to protect jobs, help people get back to work and support businesses to re-open safely.

Watch a short clip from Conor here: https://fb.watch/4kfSfWZqJ9/

Scéim Deontais ar luach £180 milliún fógartha

D’fhógair an tAire Airgeadais ó thuaidh, Conchúr Ó Murchú scéim deontais ar luach £180 milliún le poist a chosaint, agus cuidiú a bheir do dhaoine gabháil ar ais chun na hoibre agus gnólachtaí beaga a athfhoscailt go sábhailte.

Feic ar mhír gairid le Conchúr anseo: https://fb.watch/4kfSfWZqJ9/

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian