The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the course of the week.

The Weekly Digest

A budget with no direction from a government with no vision

Mary Lou McDonald has described Budget 2022 as 'a budget with no direction from a government with no vision’.

The party’s Finance Spokesperson Pearse Doherty delivered to Sinn Féin response to the budget on Tuesday afternoon in the Dáil saying it was a budget with no answers to the big questions in health, housing and the cost of living.  He was also scathing of the fact that there is nothing in the budget to help renters struggling with sky high rents.

Public Expenditure spokesperson Mairéad Farrell said the government either doesn’t understand or doesn’t care about the gravity of the issues facing people.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/8DNfX9z_uR/

Watch Pearse and Mairéad here: https://fb.watch/8DNj7rasuH/

You can also read Sinn Féin’s alternative budget here: https://www.sinnfein.ie/files/2021/Alternative_Budget_2022.pdf

Buiséad gan aon treoir ó rialtas gan aon fhís

Chuir Mary Lou McDonald síos ar Bhuiséad 2022 mar 'bhuiséad gan aon treo ó rialtas gan aon fhís’.

Thug Urlabhraí Airgeadais an pháirtí Piarais Ó Dochartaigh freagra Shinn Féin ar an bhuiséad tráthnóna Mháirt sa Dáil ag rá gur buiséad é gan aon fhreagraí ar na ceisteanna móra i gcúrsaí sláinte, tithíochta agus costas maireachtála. Bhí sé scanrúil freisin nach bhfuil aon rud sa bhuiséad chun cabhrú le cíosóirí atá ag streachailt le cíosanna fíor-arda. 

Dúirt urlabhraí Caiteachais Phoiblí, Mairéad Ní Fhearáil, nach dtuigeann nó gur cuma leis an rialtas a thromchuisí is atá na saincheisteanna atá os comhair daoine.

Féach ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/8DNfX9z_uR/

Féach ar Phiarais agus ar Mairéad anseo: https://fb.watch/8DNj7rasuH/

Is féidir leat buiséad malartach Shinn Féin a léamh anseo freisin:https://www.sinnfein.ie/files/2021/Alternative_Budget_2022.pdf

The days of 'No Nationalist need apply’ are gone

Michelle O’Neill has said the decision on who will be First Minister in the North after the next election will not be a choice for the DUP or the UUP.  She said it will be for the people to decide and the days of 'No Nationalist need apply’ are gone and are not coming back.

Watch Michelle here: https://fb.watch/8F56an2eYJ/

Tá na laethanta 'Ná hiarraidh Náisiúntaithe é’ imithe

Dúirt Michelle Ní Néill nach rogha don DUP ná don UUP an cinneadh maidir le cé a bheas ina Chéad Aire sa Tuaisceart i ndiaidh an chéad toghcháin eile. Dúirt sí gur faoi na daoine a bheas sé cinneadh a dhéanamh agus go bhfuil na laethanta 'Nár hiarraidh Náisiúnaithe é’ imithe agus nach bhfuil siad ag teacht ar ais.

Féach ar Michelle anseo: https://fb.watch/8F56an2eYJ/

Fra McCann steps away from elected office

Fra McCann has announced that he will not contest the next Assembly election.

A former internee, ex-blanket man, councillor, MLA and a lifelong champion of the community in West Belfast.

Fra has always worked tirelessly to ensure that the voices of local communities are heard.

Watch a short clip from Fra here: https://fb.watch/8DNzqe8x0O/

Éiríonn Fra Mac Cána as an oifig tofa

D’fhógair Fra Mac Cána nach rachaidh sé san iomaíocht sa chéad toghchán Tionóil eile.

Iar-imtheorannaí, iar-fhear plúide, comhairleoir, CTR agus curadh ar feadh an tsaoil ar an phobal in Iarthar Bhéal Feirste.

D’oibrigh Fra go dícheallach i gcónaí lena chinntiú go gcloistear guthanna an phobail áitiúil.

Féach mír físe ghearr le Fra anseo: https://fb.watch/8DNzqe8x0O/

64th annual Edentubber Commemoration

The 64th annual Edentubber Commemoration will take place on Sunday 14th of November at 2:30pm and party members are encouraged to attend.

The main speaker will be confirmed in the coming weeks.

64 ú Cuimhneachán bliaintúil Éadan an Tobair

Beidh an 64 ú Cuimhneachán bliantúil Éadan an Tobair ar siúl Dé Domhnaigh 14 ú Samhain ag 2:30i.n. agus iarrtar ar bhaill an pháirtí freastal.

Deimhneofar an príomhchainteoir sna seachtainí amach romhainn.

An Phoblacht Podcast

The latest podcast from An Phoblacht discusses the current state of Unionism with columnist and political commentator Alex Kane.

You can listen here: https://www.buzzsprout.com/1774240/9360356

Podchraoladh – An Phoblacht

Pléann an podchraoladh is déanaí ó An Phoblacht le staid reatha an Aontachtachais leis an gcolúnaí agus tráchtaire polaitiúil Alex Kane.

Is féidir éisteacht anseo: https://www.buzzsprout.com/1774240/9360356

National Draw

Sinn Féin National Draw tickets are on sale now.

This year Sinn Féin will have four draws with a €5000 cash prize up for grabs in each draw.

A €10 ticket gets you into all four draws with the first one taking place on Saturday 27th of November and the subsequent draws taking place on 4th of December, 11th of December and 18th of December.

Get your tickets for all four draws today – https://www.sinnfein.ie/nationaldraw/buy

Ballóid Náisiúnta

Tá ticéid Ballóid Náisiúnta Shinn Féin ar díol anois.

I mbliana beidh ceithre tharraingt ag Sinn Féin le duais airgid € 5000 le baint i ngach tarraingt.

Faigheann ticéad € 10 tú isteach sna ceithre tharraingt agus an chéad cheann ar siúl Dé Sathairn 27 Samhain agus na tarraingtí ina dhiaidh sin ar siúl an 4 Nollaig, 11 Nollaig agus 18 Nollaig.

Iarr do thicéid do na ceithre tharraingt go léir inniu – https://www.sinnfein.ie/nationaldraw/buy

Seanad rejects amnesty for British soldiers

The Seanad this week unanimously passed a motion „totally rejecting” the British government’s proposals to grant its armed forces an amnesty for the killings it was involved in during the course of the conflict in Ireland.

Watch Sinn Féin Senator Niall Ó Donnghaile’s remarks here: https://fb.watch/8DN_ZDht26/

Diúltaíonn Seanad don ollmhaithiúnas do shaighdiúirí na Breataine

Ritheadh rún sa Seanad an tseachtain seo d’aon toil tairiscint „ag diúltú go hiomlán” do mholtaí rialtas na Breataine ollmhaithiúnas a dheonú dá fhórsaí armtha as na maruithe a raibh baint acu leo le linn na coimhlinte in Éirinn.

Féach ráitis an tSeanadóra Shinn Féin Niall Ó Donnghaile anseo: https://fb.watch/8DN_ZDht26/

David Cullinane Health tour

Sinn Féin Health spokesperson David Cullinane is currently on a tour of Ireland meeting healthcare workers and organisations around the country to discuss our plans for a National Health Service that works for everyone.

This week he was in Limerick.

Watch a short clip from David here: https://fb.watch/8DOACmaaVS/

Turas ag plé leis an tsláinte ag David Cullinane

Tá urlabhraí Sláinte Shinn Féin David Cullinane ar chamchuairt timpeall na hÉireann ag bualadh le hoibrithe cúram sláinte agus eagraíochtaí ar fud na tíre lenár bpleananna do Sheirbhís Sláinte Náisiúnta a oibríonn do gach duine, a phlé.

An tseachtain seo bhí sé i Luimneach.

Féach mír físe ghearr ó David anseo: https://fb.watch/8DOACmaaVS/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kto daje i odbiera,
Praktycznie o ropnia

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>