The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns we have been involved in over the course of the week.

Sinn Féin National Draw tickets on sale now

It’s that time of the year again.  Sinn Féin’s National Draw tickets are on sale now.

And this year things are a little different.  This year Sinn Féin will have four draws with a €5000 cash prize up for grabs in each draw.

A €10 ticket gets you into all four draws with the first one taking place on Saturday 27th of November and the subsequent draws taking place on 4th of December, 11th of December and 18th of December.

Get your tickets for all four draws today – https://www.sinnfein.ie/nationaldraw/buy

Ticéid Ballóid Náisiúnta Shinn Féin ar díol anois

Is é an t-am sin den bhliain arís.Tá ticéid Ballóid Náisiúnta Shinn Féin ar díol anois.

Agus i mbliana tá rudaí beagáinín difriúil. I mbliana beidh ceithre tharraingt ag Sinn Féin le duais airgid € 5000 le híoc i ngach tarraingt.

Faigheann ticéad € 10 tú isteach sna ceithre tharraingt agus an chéad cheann ar siúl Dé Sathairn 27 ú de mhí na Samhna agus na tarraingtí ina ndiaidh sin ar siúl ar 4 ú de Nollaig, 11 ú de Nollaig agus 18 ú de Nollaig.

Faigh do thicéid do na ceithre tharraingt go léir inniu – https://www.sinnfein.ie/nationaldraw/buy

A United Ireland will unlock the full potential of our all-island economy

Sinn Féin has produced a new short video busting the myths surrounding the economics of Irish Unity and showing, in the words of acclaimed economists, that how Irish Unity is not only affordable, but is economically beneficial to the entire island.

Watch the video here: https://fb.watch/8c1JDzxrOK/

Tiocfaidh ár ngeilleagar uile-oileáin i gcrann le hÉirinn Aontaithe

Tá físeán gairid nua curtha le chéile ag Sinn Féin ag breigniú na miotais a bhaineann le buntaistí eacnamaíochta in Éirinn Aontaithe agus ag taispeáint, i bhfocail eacnamaithe iomráiteacha, ní hamháin an chaoi a bhfuil Aontacht na hÉireann inacmhainne, ach go rachadh sé chun leasa na heacnamaíochta don oileán ar fad.

Féach ar an bhfíseán anseo: https://fb.watch/8c1JDzxrOK/

Sinn Féin seeks to scrap developers exemption from providing affordable homes

Sinn Féin Housing spokesperson Eoin Ó Broin TD this week brought legislation to the Dáil to scrap the exemption given to landowners and developers which exempts them from providing any affordable homes until 2026.

Speaking in the Dáil Ó Broin said Micheál Martin may be Taoiseach but Fine Gael still dictates housing policy.

Sinn Féin’s bill aims to ensure all private developments include 10% social and 10% affordable housing.

Watch Eoin here: https://fb.watch/8c2WMX3AW4/

Tá Sinn Féin ag iarraidh an díolúine atá ag forbróirí ó thithe inacmhainne a sholáthar a scriosadh

Thug urlabhraí Tithíochta Shinn Féin Eoin Ó Broin TD reachtaíocht chuig an Dáil an tseachtain seo chun an díolúine a thugtar d’úinéirí talún agus d’fhorbróirí a scriosadh a dhíolmhaíonn iad ó aon tithe inacmhainne a sholáthar go dtí an bhliain 2026.

Ag labhairt dó sa Dáil, dúirt Ó Broin gurb é Micheál Martin an Taoiseach ach is é Fine Gael a shocraíonn beartas tithíochta go fóil.

Tá sé mar aidhm ag Bille Shinn Féin a chinntiú go gcuimseoidh gach forbairt phríobháideach 10% de thithíocht shóisialta agus 10% de thithíocht inacmhainne.

Féach ar Eoin anseo: https://fb.watch/8c2WMX3AW4/

Sinn Féin will put money back into the pockets of farmers

Speaking from the Balmoral Show this week Finance Minister Conor Murphy said Sinn Féin will continue to give a voice to rural communities and work to put money back into the pockets of farmers.

Watch Conor here: https://fb.watch/8c3tAverQF/

Cuirfidh Sinn Féin airgead ar ais i bpócaí na bhfeirmeoirí

Ag labhairt dó ón Balmoral Show an tseachtain seo dúirt an tAire Airgeadais Conchúr Ó Murchú go leanfaidh Sinn Féin ag tabhairt guth do phobail tuaithe agus ag obair chun airgead a chur ar ais i bpócaí na bhfeirmeoirí.

Féach ar Conor anseo: https://fb.watch/8c3tAverQF/

Government must help families struggling with soaring energy costs

With soaring energy costs we need to ensure workers and families can seek assistance with electricity and heating bills. 

Speaking in the Dáil this week Sinn Féin TD Claire Kerrane said the government must establish a discretionary fund to help families struggling with utility bills.

Watch Claire here: https://fb.watch/8c3O5wvcuT/

Caithfidh an Rialtas cabhrú le teaghlaigh atá ag streachailt le costais arda fuinnimh

Le costais fuinnimh ag ardú as cuimse caithfimid a chinntiú gur féidir le hoibrithe agus teaghlaigh cúnamh a lorg le billí leictreachais agus teasa. 

Ag labhairt di sa Dáil an tseachtain seo dúirt TD Sinn Féin Claire Kerrane go gcaithfidh an rialtas ciste lánroghnach a bhunú chun cabhrú le teaghlaigh atá ag streachailt le billí fóntais.

Féach ar Claire anseo: https://fb.watch/8c3O5wvcuT/

Sinn Féin will continue to support our health workers

Joint First Minister in the North Michelle O’Neill this week met with health workers in the Royal Hospital to listen directly to them on the pressures they face. 

Speaking afterwards she said Sinn Féin will continue to do all that we can to support our health workers.

Watch Michelle here: https://fb.watch/8c3ZRrSb2B/

Leanfaidh Sinn Féin ag tacú lenár n-oibrithe sláinte

Bhuail an Comhcheannaire Rialtais sa Tuaisceart Michelle Ní Néill le hoibrithe sláinte in Otharlann na Ríoga an tseachtain seo chun éisteacht go díreach leo faoi na brúnna atá rompu. 

Ag labhairt di ina dhiaidh sin dúirt sí go leanfaidh Sinn Féin ag déanamh gach is féidir linn chun tacú lenár n-oibrithe sláinte.

Féach ar Michelle anseo: https://fb.watch/8c3ZRrSb2B/

Landmark day as soft opt-out system passes second stage in assembly

The soft opt-out system for organ donation passed its second stage in the Assembly this week.

Michelle O’Neill described it as a landmark day that belonged to the campaigners who have done amazing work on organ donation.

Watch Michelle here: https://fb.watch/8c5kt24lVS/

Lá stairiúil de réir mar a éiríonn leis an gcóras scar-rogha ag an dara céim sa tionól

D’éirigh leis an gcóras scar-rogha maidir le deonú organ ag an dara chéim sa Tionól an tseachtain seo.

Chuir Michelle Ní Néill síos air mar lá suntasach ar leo siúd a rinne obair iontach ar dheonú orgán.

Féach ar Michelle anseo: https://fb.watch/8c5kt24lVS/

Workers should be allowed to retire on full pension at 65

After a lifetime of work, Sinn Féin believe that a worker should be able to retire on the full pension rate of pay at 65, or continue to work if they choose to do so. 

Speaking on The Week in Politics last week Claire Kerrane TD said it is not just, to make people who have worked for 40, sometimes 50 years to work an extra year, or to rely on jobseeker’s allowance of €203 per week.

Watch Claire here: https://fb.watch/8c62W5Q7hE/

Ba cheart go gceadófaí d’oibrithe dul ar scor ar phinsean iomlán ag 65

Tar éis saolré oibre, creideann Sinn Féin gur chóir go mbeadh oibrí in ann dul ar scor ar an ráta pá pinsin iomlán ag 65, nó leanúint ar aghaidh ag obair má roghnaíonn siad é sin a dhéanamh. 

Ag labhairt di ar The Week in Politics an tseachtain seo caite, dúirt Claire Kerrane TD nach bhfuil i gceist ach daoine breise a chur ag obair ar feadh 40, uaireanta 50 bliain chun bliain bhreise a oibriú, nó a bheith ag brath ar liúntas cuardaitheora poist de € 203 in aghaidh na seachtaine.

Féach ar Claire anseo: https://fb.watch/8c62W5Q7hE/

Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ustawodawstwo zapewn
Za (miliony) euro sp

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>