The Weekly Digest

Welcome to the Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in over the course of the previous week.

Raymond McCreesh and Patsy O’Hara remembered with pride

Forty years ago this week Raymond McCreesh and Patsy O’Hara died after 61 days on hunger strike in the H-Blocks of Long Kesh. We remember them with pride.

https://fb.watch/5DecfiwdRC/

Saol agus Éachtaí Réamann Mhic Chraois agus Phatsaí Ó hEára a cheiliúradh

Fuair Réamann Mac Craois agus Patsaí Ó hEára bás ar stailc ocrais i ndiaidh 61 lá an tseachtain seo daichead bliain ó shin i H-Blocanna na Ceise Faide. Cuimhnímis orthu le bród.

https://fb.watch/5DecfiwdRC/

Guthanna ’81 | Voices of ’81

Patsy O’Hara 

Patsy O’Hara, from Derry city, was only 23 years old when he died on Hunger Strike. 

Former blanketman, Séanna Walsh, recalls his memories of a determined young man who stood true to his beliefs and defied the criminalisation process in the north.

Available this Sunday at 11am via guthanna81.buzzsprout.com

This & all previous podcasts are also available on Spotify & Google Podcasts.

Guthanna ’81 | Voices of ’81

Patsaí Ó hÉara

Ní raibh ag Patsaí Ó hÉara, arbh as Cathair Dhoire dó, ach 23 bliain nuair a fuair sé bás ar Stailc Ocrais.

Tugann an iar-fhear Plúide Séanna Breathnach, fear óg díograiseach a sheas an fód in éadan polasaí cóiriúlaithe ó thuaidh, chun cuimhne.

Ar fáil Dé Domhnaigh ar 11r.n. ag guthanna81.buzzsprout.com

Tá an podchraoladh seo agus na cinn roimhe ar fáil anois ar Spotify agus Google Podcasts.

Israel’s racist, apartheid regime needs to be called out

Speaking in the Dáil this week Mary Lou McDonald said Israel needs to be finally called out for what it is: a racist, apartheid regime.

We in Ireland have a special obligation to act because we know the colonial experience of dispossession, division and what it is to be left destitute.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/5DejzfwLDM/

Chaithfí dúshlán a thabhairt roimh réimeas cinedheighilt ciníoch Iosrael

Ag caint di sa Dáil an tseachtain seo, dúirt Mary Lou Nic Dhomhnaill go bhfuil gá le dúshlán a thabhairt roimh Iosrael: réimeas cinedheighilt ciníoch.

Tá dualgas ar leith orainn in Éirinn, tuigeann muid drochiarmhairtí an choilíneachais: díshealbhú, deighilt na ndaoine agus a bheith fágtha ar an trá fholamh.

Feic ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/5DejzfwLDM/

EU cannot stand idly by as the Israeli onslaught against Gaza continues

Speaking in the European Parliament this week in relation to the current Israeli onslaught against the people of Gaza, Sinn Féin MEP Chris MacManus said 'if the EU once again stands by, it buries the viability of a two state solution and with it any prospect of a fair, peaceful and negotiated settlement'.

Watch Chris here: https://fb.watch/5C8MeG_njU/

Ní féidir don AE a bheith díomhaoin agus an ionsaí ar Gaza ag leanstan ar aghaidh

Ag caint dó sa Pharlamint Eorpach an tseachtain ar ionsaí Iosrael ar phobal Gaza, dúirt FPE Shinn Féin Chris MacManus: 'má fhanann an AE díomhaoin uair amháin eile, beidh inmharthanacht an réiteach dhá stát curtha ó mhaith agus leis sin, comhaontú cothrom síochánta.'

Feic ar Chris anseo: https://fb.watch/5C8MeG_njU/

Sinn Féin Dáil housing motion passes after government forgets to vote against it

Sinn Féin’s Private Members' Motion in the Dáil this week sought to double capital investment in public housing, deliver 8000 affordable homes a year and ensure rents and purchase prices are genuinely affordable.

This motion was passed by the Dáil after the government forgot to push its amendment and then forgot to vote against our motion.

Watch our spokesperson Eoin Ó Broin outlining the motion here: https://fb.watch/5C3-qUn_RQ/

Éiríonn le rún Dála Shinn Féin ar chúrsaí tithíochta i ndiaidh a dhéanann an rialtas dearmad vótáil ina éadan

Bhí sé ar intinn ag Rún Comhalta Príobháideach Shinn Féin sa Dáil an tseachtain seo infheistíocht chaipitil i dtithíocht phoiblí a dhúbail, 8000 teach inacmhainne in aghaidh na bliana a sheachadadh agus cinnte a dhéanamh de go bhfuil cíosanna agus praghasanna ar phraghas réasúnta.

D’éirigh leis an rún sa Dáil nuair a rinne an Rialtas dearmad a leasú a chur leis agus ansin vóta a chaitheamh ina éadan.

Feic ar Urlabhraí s’againne ag sonrú an rún anseo: https://fb.watch/5C3-qUn_RQ/

Green Party has abandoned this generation

Pearse Doherty has accused the Green Party of abandoning this generation just like Fianna Fáil and Fine Gael has done for the last decade.

Addressing Green Party Leader Eamon Ryan in the Dáil this week Doherty said people are desperately looking for action and for hope but this government has told the vulture funds 'it’s a free for all – Dublin City is yours'.

Watch Pearse here: https://fb.watch/5DgaJoHTwj/

Tá an ghlúin seo tréigthe ag an Chomhaontas Glas

Tá sé curtha i leith an Chomhaontas Ghlais ag Piarais Ó Dochartaigh gur thréigh siad an ghlúin siad amhail is gur thréig Fianna Fáil agus Fine Gael iad le deich mbliana.

Ag caint dó le ceannaire an Chomhaontais Ghlais Eamonn Ryan an tseachtain seo sa Dáil, dúirt Ó Dochartaigh go bhfuil beart agus dóchas de dhíth ag an rialtas, ach gur bheannaigh an rialtas roimh na creach-chistí 'it’s a free for all – Dublin City is yours.'

Feic ar Phiarais anseo: https://fb.watch/5DgaJoHTwj/

Update on reopening of society in the North

Joint Head of Government in the North Michelle O’Neill MLA has provided an update on the reopening of hospitality, indoor group exercise classes, spectators at events and travel in the north saying this is a day of hope and optimism as we continue to make great progress. There are brighter days ahead, we will come through this!

Watch Michelle here: https://fb.watch/5DewRZrDMP/

Nuashonrú ar athoscailt na sochaí ó thuaidh

Tá nuashonrú beirthe ag Comh-Cheannaire Rialtais ó thuaidh Michelle Ní Neill CTR ar athoscailt na sochaí; tionscal an fháilteachais, aclaíocht i ngrúpa taobh istigh, lucht féachana ag imeachtaí spóirt agus taisteal ó thuaidh. Dúirt sí gur lá dóchais atá ann agus sinne ag déanamh dul chun cinn. Tá saol níos fearr i ndán dúinn.

Feic ar Michelle anseo: https://fb.watch/5DewRZrDMP/

Taoiseach must intervene in aviation crisis

Sinn Féin TD Maurice Quinlivan has called on the Taoiseach to intervene to help solve the crisis in aviation saying the Minister is not up to the task.

Watch Maurice here: https://fb.watch/5Dfv2OkowM/

Caithfidh an Taoiseach a ladar a chur isteach i ngéarchéim na heitlíochta

Tá sé iarrtha ag Teachta Dála Shinn Féin Maurice Quinlivan ar an Taoiseach a ladar a chur isteach sa scéal le géarchéim na heitlíochta a réiteach, dúirt sé nach raibh an tAire in ann don tasc.

Feic ar Maurice anseo: https://fb.watch/5Dfv2OkowM/

New Culture, Arts and Heritage Recovery Taskforce established

The North’s Communities Minister, Sinn Féin’s Deirdre Hargey, has established a Culture, Arts and Heritage Recovery Taskforce to look at all areas of reopening and recovery.

Watch Deirdre here: https://fb.watch/5C9n5331RC/

Tascfhórsa Cultúir, Ealaíon agus Oidhreachta curtha ar bun

Tá tascfhórsa Cultúir, Ealaíon agus Oidhreachta curtha ar bun ag an Aire Pobail ó thuaidh le bheith ag amharc ar achan earnáil atá ag foscailt agus tearnamh.

Feic ar Dheirdre anseo: https://fb.watch/5C9n5331RC/

Sinn Féin on TikTok

Sinn Féin’s new TikTok account gained more followers in just 12 hours when it was launched this week than the Fianna Fáil account had in 9 months.

You can see the new TicTok account here: http://tiktok.com/@sinnfein

Please give us a follow if you are on TikTok.

Sinn Féin ar TikTok

Thabhaigh cuntas nua TikTop Shinn Féin níos mó leantóirí nuair a lainséaladh é an tseachtain seo ná mar a thabhaigh Fianna Fáil le 9 mí.

Thig leat teacht ar an chuntas TikTok anseo: http://tiktok.com/@sinnfein

Bí dár leanúint má tá tú ar TikTok.

6000 Days by Jim (Jaz) McCann

Jim McCann’s book which describes seventeen years of his life imprisoned in Crumlin Road Jail and the H-Blocks (Long Kesh) represents an important contribution to the genre of prison writing, in his case as an IRA Volunteer whose activities did not cease once he was under lock and key.
 

Jim writes about the blanket protest, the hunger strikes and his role in 'The Great Escape' of republican prisoners from the 'impregnable' H-Blocks.

Get your copy here: https://www.sinnfeinbookshop.com/6000-days-by-jim-jaz-mccann/

6000 Days le Jim (Jaz) McCann

Ábhar tábhachtach atá sa leabhar a scríobh Jim McCann ina dhéanann sé cur síos ar sheacht mbliana déag a bheith caite aige faoi ghlas i bPríosún Bhóthar Chromghlinne agus na H-Blocanna (An Cheis Fhada). B’óglach den IRA é, níor tháinig deireadh lena bhearta nuair a bhí sé i ngéibheann.

Scríobhann Jim fá Agóid na Plúide, na stailceanna ocrais agus a ról sa 'Great Escape' inár n-éalaigh príosúnaithe ó na H-Blocanna do-ghafa.

Faigh cóip s’agat anseo: https://www.sinnfeinbookshop.com/6000-days-by-jim-jaz-mccann/

Nor Meekly Serve My Time: The H-Block Struggle 1976-1981

Special edition marking the 40th Anniversary of the 1981 Hunger Strike.  This is the story of one of the most remarkable prison protests in history, told by the prisoners themselves.

The protest began when a new regime was imposed on political prisoners in the North of Ireland in 1976. For five years hundreds of Irish Republicans in Long Kesh prison endured deprivation and brutality. Then in 1981, ten of them died a slow and painful death on hunger strike.

This book tells the inside story of those prisoners who refused to be treated as criminals. Using the account of men who lived through and survived those years of protest and hunger strike, it gives a moving insight into why ten men gave their lives in pursuit of a political goal.

Get your copy here: https://www.sinnfeinbookshop.com/nor-meekly-serve-my-time-the-h-block-struggle-1976-1981/

Latest edition of An Phoblacht on sale now!

The latest edition of the An Phoblacht Magazine is on sale now.

Get your copy today to read Gerry Kelly’s piece on Republican Commander Tom Barry, Deirdre Hargey’s plans to transform housing and an exclusive interview with Sinn Féin President Mary Lou McDonald.

Order your copy or subscription here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An t-eagrán is gairide den Phoblacht ar fáil anois

Tá an t-eagrán is gairide den Phoblacht ar fáil anois. 

Ceannaigh cóip s’agat inniu agus léigh na píosaí a leanas: alt le Gearóid Ó Ceallaigh fán Cheannaire Poblachtach Tom Barry, pleananna Deirdre Hargey cúrsaí titíochta a athrú ón bhun aníos agus agallamh ar leith le hUachtarán Shinn Féin Mary Lou Nic Dhomhnaill.

Iarr cóip nó siúntas s’agat anseo: www.sinnfein.ie/anphoblacht

No Profit on Pandemic – Sign the petition

The deadline has not passed. Your support is still needed. Please help us reach our 10,000 signature target. 

Sign the petition on www.NoProfitOnPandemic.eu and get your friends to do the same.

Ná déanaimis brabús as an phandéim – Sínigh an achainí

Níl an spriocdháta thart. Tá do thacaíocht a dhíth ar fad. Cuidigh linn ár sprioc 10,000 síniú a bhaint amach.

Sínigh an achainí ag www.NoProfitOnPandemic.eu agus iarr ar do chairde amhlaidh a dhéanamh.

Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
Cejrowski: Skoro Ży
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian