Tesco Polska: 631 mln zł straty i 39 sklepów do likwidacji

Tesco Polska w roku obrotowym 2019/20 zanotowało 631.482 tys. zł straty. Przychody to 7.880.518 tys. zł. Sieć zamknęła w tym czasie 24 sklepy, a po dniu bilansowym podano informację o zamknięciu 15 placówek i działów sprzedaży internetowej.

Strata finansowa spółki Tesco Polska za rok obrotowy trwający od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020
r. wyniosła 631.482 tys. zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 29.504 tys. zł., a przychody ze sprzedaży oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły łącznie
7.880.518 tys. zł.

– W związku z faktem, iż na dzień bilansowy, wykazana w sprawozdaniu strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zgodnie z wymogiem art. 233.§ 1. KSH Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 25.08.2020 roku uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki. Zarząd otrzymał od TESCO HOLDINGS B.V. jako jedynego udziałowca spółki oraz od Tesco Corporate Treasury Services PLC jako istotnego pożyczkodawcy spółki zapewnienia w formie pisemnej o finansowym wsparciu w okresie co najmniej 12 miesięcy – podano w sprawozdaniu finansowym.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

17 czerwca 2020 Tesco Holdings B.V jako właściciel Tesco Polska podpisała umowę z Salling Group A/S dotyczącą transakcji sprzedaży 100 % udziałów w Tesco (Polska) Sp. z o.o. Szczegóły umowy zakładają efektywne zrealizowanie transakcji do końca roku finansowego Tesco tj. do dnia 28 lutego 2021 roku, przy założeniu spełnienia określonych warunków organizacyjnych i regulacyjnych.

W ocenie zarządu działalność operacyjna spółki po zrealizowaniu transakcji będzie nadal kontynuowana, z tym że w innej strukturze właścicielskiej i pod innym zarządem.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Spółka w okresie roku finansowego kontynuowała proces restrukturyzacji. W tym czasie zamknięto 24 sklepy.

Lista zamkniętych placówek>>>

Polska-IE: Udostępnij
Duże dawki witaminy
4 po pierwszej – A
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian