Teorie spiskowe niszczone będą w zarodku

Największe firmy zajmujące się dostawą usług internetowych i mediów społecznościowych kończą proces przygotowań do zapobiegania rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i wkrótce, zaczną usuwać fałszywe wiadomości.

Takie działania zapowiedziało Google, Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, które we współpracy z rządami, walczyć będą z falą fałszywych informacji, a te, zalewają w ostatnim czasie sieć. Jak dodają giganci technologiczni, o ile niedawno jeszcze łatwo było oddzielić teorie spiskowe od informacji zgodnych ze stanem rzeczywistym, to teraz, ich twórcy, chwytają się wielu sposobów, aby uprawdopodobnić swoje teorie, więc są one podawane w sposób, który ma je czynić podobnymi do wiadomości prawdziwych. Uznano to za zjawisko bardzo niebezpieczne, gdyż utrudnia ocenę osobom, które nie są na bieżąco ze sprawami istotnymi w ostatnim czasie.

Blokowane lub usuwane będą treści zawierające informacje o globalnym spisku, depopulacji, czipowaniu, nieprawdziwe informacje o Covid-19, szczepieniach, a wszystkie znikną wkrótce z największych mediów społecznościowych, natomiast powtarzające się próby umieszczenia takich wiadomości, skutkować mogą trwałym zablokowaniem osoby, która dopuszcza się rozpowszechniania nieprawdziwych treści. Wiadomości usuwane będą bez wcześniejszego informowania o działaniach ze strony właścicieli mediów społecznościowych lub bez uzyskania innej zgody.

Co więcej, National Vaccine Taskforce otrzymała pismo od Facebooka, który proponuje HSE, aby umieściło w tym medium darmowe reklamy, a te, wyjaśniać mają zasady zdrowia publicznego oraz kwestie związane ze szczepionkami i szczepieniami.

Jak informuje Facebook:

– Nie będziemy mogli rozpocząć egzekwowania tych zasad z dnia na dzień. Ponieważ jest wcześnie, a fakty dotyczące szczepionek COVID-19 będą nadal ewoluować, będziemy regularnie aktualizować zasady, które pozwolą na usuwanie treści, w oparciu o wytyczne organów ds. Zdrowia Publicznego, w miarę, jak będą się one przekazywały więcej informacji.

Google we współpracy z WHO i ekspertami świata medycyny określi zasady, na których oparte zostaną algorytmy, a te wyławiać będą nieprawdziwe informacje, by analitycy określili, czy wiadomość jest prawdziwa, czy może zawiera teorie spiskowe lub fałszywe twierdzenia. Tak stanie się w przypadku stwierdzeń o zabójczym działaniu szczepionki przeciwko Covid-19, bezpłodności, jaką ma wywoływać, a także inne, związane głównie z kontrolą ludzkości.

Bardzo blisko stworzenia nowych zasad oceny wpisów jest również Twitter, ale i on wkrótce wprowadzi zasady, jakimi usankcjonuje usuwanie treści, jeżeli te, uzna za fałszywe. W tym przypadku dostawca usługi pójdzie nawet o krok dalej, bo usuwać będzie także wiadomości sporne lub niekompletne, które potencjalnie wprowadzać mogą w błąd. Twitter zaktualizuje też swoje monity dotyczące prawdziwych informacji, więc ich roboty kierunkowe, wskazywać będą wyłącznie rządowe strony, z informacjami o zdrowiu publicznym i szczepieniach.


W tej sprawie wypowiedział się lider Partii Pracy Alan Kelly, który wezwał irlandzki rząd, aby rozpoczął intensywną współpracę z mediami społecznościowymi i dostawcami internetowymi. Departament Zdrowia, do którego Kelly skierował swój apel, nie odpowiedział jeszcze na wezwanie lidera laburzystów, a powód może być prosty, ponieważ rząd już w tym zakresie współpracuje już z gigantami.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Wawel Castle receive
Związki zawodowe ch
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian