Temat lekcji: Prawidłowa masturbacja

W mediach społecznościowych w Irlandii pojawiła się informacja, która lotem błyskawicy obiegła cały kraj, a w tej przekonuje się, że od września, dzieci na lekcjach uczyć się będą m.in. masturbacji.

Całkiem spora ilość wpisów przekonuje, że przegląd metod i zakresu nauczania, jaki zarządzony został przez poprzedniego ministra edukacji Richarda Brutona, wprowadzi do szkół nauczanie masturbacji, co będzie zgodne z nowym programem edukacji seksualnej. W internetowych wiadomościach dużo mówi się też, że przegląd programów nauczania seksualnego w Irlandii, oparty jest na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, a ta, zaleca jakoby, głębokie zmiany w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, więc również prowadzenie nauki o masturbacji.

Równie daleko idące są komentarze do tej sprawy, bo można w nich przeczytać, że dzieci na lekcjach „uczyć się będą sztuki samogwałtu”, a wszystko dziać się ma w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

O ile sama propozycja o zwiększeniu ilości informacji o zagadnieniach związanych z seksualnością oraz o rozwijaniu programów szkolnych w tym zakresie, pojawiła się, jako zalecenie WHO, to nie można już raczej powiedzieć, by Światowa Organizacja Zdrowia, proponowała tak głębokie zagłębianie się w te tematy. Prawdą jest natomiast, że minister Bruton, w ramach przeglądu, zwrócił się m.in. do National Council for Curriculum Assessment o rozważenie takich kwestii, jak zgoda na kontakty seksualne, antykoncepcja, pozytywne wyrażanie seksualności, stosunki seksualne, bezpieczne korzystanie z Internetu, mediów społecznościowych i kwestie LGBTQ+. Jednocześnie zalecił w tej sprawie, przeprowadzenie szerokich konsultacji, by uwzględnić głos społeczny w kwestii zmiany programów edukacji seksualnej w szkołach. Z danych zebranych przez Departament Edukacji nie wynika jednak, by znalazły się w nim, a i aby była wola społeczna, do wprowadzenia tak daleko idących zmian, więc również nauki masturbacji. W projektach zaleceń widzi się natomiast stwierdzenia, a te mówią, iż program powinien być zaktualizowany w zakresie nauczania o seksualności, zintegrowany z edukacją społeczną, osobistą i zdrowotną oraz skupiał się bardziej na prawach, a także potrzebach młodych ludzi.

Ważne jest również to, że Ministerstwo Edukacji oraz instytucje współpracujące z rządem, nadal tworzą założenia do zmian programowych, prowadzą konsultacje z lekarzami i organizacjami społecznymi, w zakresie nowego podejścia do nauczania o seksualności, a wniosków, a także ostatecznych projektów zmian, można spodziewać się najwcześniej w październiku 2021 roku.

W informacjach, jakie można było znaleźć w mediach społecznościowych, pojawiały się też takie, iż dzieci do lat czterech, „otrzymają informacje o radościach i przyjemnościach podczas dotykania własnego ciała, masturbacji we wczesnym dzieciństwie, odkrywaniu własnego ciała i genitaliów”.

Z tego wpisu można wysnuć wniosek, że promować i nauczać się będzie masturbacji, ale gwoli ścisłości trzeba dodać, iż jedynym odniesieniem w dokumencie WHO, a związanym w jakiś sposób z masturbacją, jest dyskusja o organizacjach wspierających chorych na AIDS i to w Ugandzie, co nie ma nic wspólnego z edukacją seksualną w Irlandii.

Dokument ten i wnioski tam zawarte, wiązane są także z publikacją Federalngo Centrum Edukacji Zdrowotnej w Niemczech, a publikacja nosi tytuł „Standardy edukacji seksualnej w Europie”. Opracowanie, zawiera jednak wyłącznie propozycję przeglądu tematów, które kraje europejskie mogłyby zapewnić w ramach edukacji seksualnej, uporządkowanych i dostosowanych do grup wiekowych i mówi o nauce poznawania swojego ciała, emocjach, reakcjach społecznych i fizycznych aspektach seksualności.

W związku z tym nie można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, albowiem nie ma do tego podstaw, co zaznacza Departament Edukacji, iż dzieci młodsze, uczyć się będą masturbacji, a ta omawiana będzie podczas zajęć w szkołach. Niewiele mówi się też projekcie rządu o zajęciach „z masturbacji” dla dzieci starszych, chociaż temat, może pojawić się, jako omówiony ogólnie podczas którejś z lekcji.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Education/RSE/NCCA/The Journal/WHO/SPHE/BZgA

Polska-IE: Udostępnij...
Minister ostrzega pr
Najbezpieczniejszy k
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish