Taryfikator kar za łamanie ograniczeń na poziomie piątym

Rząd publikując wczoraj w godzinach popołudniowych nowe przepisy dotyczące osób, które nie będą stosować się do nowych zaleceń, poinformował, że pojawi się też taryfikator mandatów i tak stało się w późnych godzinach nocnych.

Za osobę łamiącą ograniczenia, uważana będzie taka, która bez powodu przekroczy wyznaczoną pięciokilometrową strefę swobodnego przemieszczania się, a tę wyznacza odległość od miejsca zamieszkania. Na karę narazi się też mieszkaniec Irlandii, który podczas obowiązywania przepisów o piątym stopniu ograniczeń, organizować lub uczestniczyć będzie w spotkaniach domowych, ale i w miejscach, gdzie jest to wymagane, nie będzie zakrywać ust i nosa. Z karą grzywny lub inną sankcją prawną spotkać się mogą też osoby, które gromadzić się będą w duże grupy w miejscach publicznych, również na wolnym powietrzu.

W tej kwestii gabinet zapowiedział, że będzie stanowczy i nadał Gardzie uprawnienia specjalne, które obowiązywać będą przez cały okres piątego poziomu ograniczeń.

Przygotowano już nawet taryfikator, a ten wraz z nowymi przepisami o działalności Gardy, trafi dzisiaj do parlamentu, by posłowie zatwierdzili proponowane rozporządzenia gabinetu.

Zbrojne ramię rządu, czyli Garda, będzie mogło więc ukarać osobę urządzającą przyjęcie w domu grzywną w wysokości do 1000 €, a i w przypadku odmowy przyjęcia mandatu skierować wniosek o zastosowanie 30-dniowego aresztu. Inne naruszenia nałożonych ograniczeń także będą kosztowne, bo będzie można spotkać się z mandatem w wysokości do 500 €, o ile kara opłacona zostanie na miejscu.

W przypadku imprez domowych, jeżeli te, w ramach jednego gospodarstwa będą się powtarzać, kara wzrośnie do 1500 € za powtórne złamanie zakazu, a za trzecim razem, grzywna wyniesie 2500 € lub zamieniona zostanie na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W tym ostatnim przypadku kara może być stosowana łącznie.

Osoby, które przekraczać będą wyznaczoną strefę 5 km od domu, powinny liczyć się z mandatem w wysokości 60 €, a podobnie będzie się dziać w przypadku osób odmawiających noszenia maseczek.

W każdym z przypadków podano kwoty mandatów, które obowiązywać będą, jeżeli grzywna opłacona zostanie na miejscu. Kiedy osoba łamiąca przepisy, nie uiści kary w chwili jej nałożenia, powinna liczyć się z jej wzrostem, a odmowa przyjęcia, skutkować będzie skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez sąd. Te zaś, będą mogły zwiększyć wysokość grzywny do nawet 2500 € i zastosować sześciomiesięczny areszt lub połączyć obie kary.

Nowym taryfikatorem kar, Dáil zajmie się dzisiaj, by mógł zacząć obowiązywać od najbliższego czwartku.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/The Irish Times

Polska-IE: Udostępnij
Prawda wg Sinn Féin
Szczepionka albo blo
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian