Tánaiste opublikował strategię pracy zdalnej

Wicepremier i minister ds. przedsiębiorczości, handlu oraz zatrudnienia Leo Varadkar opublikował w piątek 15 stycznia 2021 roku pierwszą krajową strategię pracy zdalnej w Irlandii, aby ta, stała się opcją na całe życie po pandemii.

Strategia określa plany wzmocnienia praw i obowiązków pracodawców i pracowników, zapewnienia infrastrukturę umożliwiającą pracę zdalną oraz zawiera jasne wskazówki, w jaki sposób można upoważnić ludzi do pracy zdalnej.

Tánaiste Leo Varadkar TD powiedział:

 – Pandemia wywarła straszny wpływ na życie i środki do życia w Irlandii. Wszyscy mamy nadzieję i modlimy się o dzień, w którym się to wszystko skończy, nie po to, abyśmy mogli wrócić do starej normalności, ale raczej po to, abyśmy mogli mieć nową i lepszą normalność, włączając w to wszystko, czego nauczyliśmy się podczas życia zupełnie inaczej. Wymóg pracy w domu, tam, gdzie to możliwe, ze względu na zdrowie publiczne, pokazał, jak opłacalna może być praca w domu, praca zdalna i mieszana. Chcę, aby po pandemii praca zdalna była częścią zupełnie nowego świata pracy, a ta nowa strategia rządu określa, w jaki sposób ją umożliwimy. Praca z domu stała się dla wielu normą w 2020 roku. Chcemy, aby praca zdalna, mieszana i elastyczna stanowiła znacznie większą część życia po Covid. Widzieliśmy, że mogą być ogromne korzyści, w tym większa elastyczność, mniej dojazdów do pracy, więcej czasu dla rodziny i przyjaciół. To lepsze dla emisji spalin produkowanych przez transport i dla jakości życia, ale trzeba to zrobić dobrze. Prawa pracownicze wymagają aktualizacji, musimy udzielić wskazówek, a w wielu przypadkach musimy zapewnić rzeczywistą fizyczną przestrzeń do pracy. Wymaga również zmiany kulturowej na rzecz ułatwienia jej jako opcji. Ten plan pokazuje, jak połączymy te wszystkie części razem. Myślę, że to naprawdę zmieni życie zawodowe ludzi.

Najważniejsze działania, jakie doczekają się realizacji przez rząd, obejmują:

– Ustawodawstwo zapewniające pracownikom prawo do żądania pracy zdalnej.

– Wprowadzić prawnie dopuszczalny kodeks postępowania dotyczący prawa do odstąpienia od pracy, obejmujący rozmowy telefoniczne, e-maile i czas wyłączenia.

– Inwestycje w centra pracy zdalnej, upewniając się, że znajdują się one w lokalizacjach odpowiadających osobom dojeżdżającym do pracy i blisko placówek opieki nad dziećmi.

– Przyspieszenie realizacji krajowego planu szerokopasmowego.

– Przegląd traktowania pracy zdalnej pod kątem podatków i wydatków w następnym budżecie.

– Dawać przykład, nakazując, aby praca w domu i praca zdalna była normą dla 20% pracowników sektora publicznego.

Działania te zostaną zakończone w ciągu tego roku i powołana zostanie Grupa Wdrażająca, która będzie monitorować postęp działań, a spotkania będą odbywać się co cztery miesiące.

Tánaiste dodał:

– Wiele osób po pandemii będzie chciało kontynuować przynajmniej część pracy zdalnej i naprawdę ważne jest, abyśmy chronili prawa i uprawnienia tych pracowników, aby nadal mogli „wyłączyć się” z pracy dla zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego włączyliśmy prawo do odłączenia tego elementu. Chcemy stworzyć takie konstrukcje, które pozwolą nam wykorzystać zalety pracy zdalnej i zabezpieczą przed jej wadami. Strategia opracowana została pod kierunkiem szerokiej grupy międzyresortowej składającej się z resortów rządowych i agencji państwowych. Badania na potrzeby Strategii opierają się na wynikach raportu pracy zdalnej w Irlandii z 2019 r., wynikach konsultacji społecznych w sprawie wytycznych dotyczących pracy zdalnej oraz nowych badaniach przeprowadzonych na ten temat w 2020 r.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Opozycja zgodnie kry
Rządowa strategia p
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian