Tak złych wyników nie było od 1995 roku. Strefa euro traci szybciej, niż przypuszczano

Eurostat opublikował dzisiaj wyniki gospodarcze dla całej strefy euro, ale wymienił także kraje, które straciły najwięcej na koronawirusowym kryzysie.

Na początek informacja nieco lepsza, bo w strefie euro znacznie zwolniła inflacja, a stało się tak za sprawą niskiej aktywności gospodarczej całej Europy. Na tym można zakończyć temat informacji z gatunku dobrych i przejść do wskaźników, które wyglądają słabo, a ekonomiści spodziewają się, że w II kwartale tego roku będą jeszcze gorsze.

Stefa euro, jako całość straciła w I kwartale tego roku 3,8% ze swojej produkcji gospodarczej i jest to najgłębsza kwartalna zapaść ekonomiczna od 1995 roku. Wcześniej eksperci prognozowali spadek o około 3,5%, jednak ich przewidywania zweryfikowała pandemiczna rzeczywistość.

Równie źle przedstawiają się wyniki PKB i spadek w ujęciu rocznym – od stycznia do końca marca wyniósł -3,3%, ale twórcy raportu zaznaczają, że objęte koronawirusowym wpływem, były tylko dwa tygodnie całego kwartału. To z kolei jasno pokazuje, że gospodarka strefy euro znacznie osłabła w początkach 2020 roku, co nawiasem mówiąc, nie było prognozowane na tak wysokim poziomie.

Eurostat poinformował także o wynikach gospodarczych krajów strefy euro, a przedstawił dane dla gospodarek, które najbardziej odczuły wpływ działalności wirusa Covid-19 na wskaźniki ekonomiczne tych krajów. Do państw, o których już teraz mówi się, iż weszły w głęboką recesję, zaliczono: Francję ze spadkiem PKB na poziomie 5,8%, Hiszpanię ze stratą 5,2%, Belgię -3,9% i Austrię -2,5%.

Europejski Urząd Statystyczny podał też kilka ciekawostek i w skali roku w strefie euro ceny energii spadły o 9,6%, a tytoniu i alkoholi podniosły się o 0,9%. Bezrobocie w strefie euro wynosi obecnie 7,4%, a na koniec marca wynosiło 7,3%. Ekonomiści spodziewają się, że ilość osób bezrobotnych może wzrosnąć w kolejnym miesiącu, ale już połowa roku będzie prezentować wskaźniki malejące. Podobnych zmian oczekuje się w wynikach gospodarczych państw ze strefy euro, ale analitycy czekają teraz na odmrożenie gospodarek.

Bogdan Feręc

Źr: Eurostat

Polska-IE: Udostępnij...
Ograniczenia będą
Sprzedaż samochodó
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish