Tak niskiego bezrobocia nie było nigdy wcześniej

Jeżeli sytuacja w kraju nadal będzie utrzymywać się w kolejnych miesiącach, Irlandia wejdzie w stan permanentnego braku pracowników, co może okazać się dla niej problematyczne w osiąganiu wyższych wyników ekonomicznych.

Obecnie już obserwuje się duże problemy na rynku pracowników, więc trudno jest znaleźć specjalistów, a ogłoszenia o zatrudnieniu przez wiele miesięcy czekają na odpowiedź osób bez zatrudnienia. Central Statistics Office podał najnowsze szacunkowe dane o bezrobociu w maju, a to okazało się jeszcze niższe, niż było miesiąc wcześniej.

Jak informuje wstępnie CSO, miesięczna stopa bezrobocia w kończącym się właśnie miesiącu wyniosła 3,8%, co oznacza, że bez pracy w Irlandii jest aktualnie najmniej osób od chwili rozpoczęcia badań w tym zakresie.

W styczniu tego roku w Irlandii bezrobocie utrzymywało się na poziomie 4,3%, by następnie wskaźniki stopniowo zaczęły się obniżać, a statystyk sekcji analiz w CSO Conor Delves powiedział:

–  Wyrównana stopa bezrobocia sezonowa w maju 2023 r. dla wszystkich osób w wieku 15-74 lata spadła do 3,8% z 3,9% w kwietniu i spadła z poziomu 4,2% w maju 2022 r. Stopa bezrobocia dla mężczyzn wynosi teraz 4,1%, a dla kobiet 4,3%.

Obniżyło się również bezrobocie w grupie wiekowej 15 – 24 lata i wynosi 6,9%, natomiast miesiąc wcześniej było na poziomie 7,7%.

Spadki, jak dodaje CSO, są wynikiem trwałego trendu zmniejszania się ilości osób bezrobotnych w tym roku, a można się spodziewać, iż dane będą miały tendencję spadkową przynajmniej do jesieni tego roku. CSO mówi też, że wszystkie wyniki, które zamykają się kwotą poniżej 4%, wskazują na pełne zatrudnienie na poziomie krajowym, a wszystkie poniżej 3,9%, są nienotowanym nigdy wcześniej.

W tej sprawie głos zabrał również starszy ekonomista platformy rekrutacyjnej Indeed Jack Kennedy, który powiedział:

– Rekordowe dane są imponujące i są oznaką silnej gospodarki irlandzkiej pomimo innych presji, takich jak rosnące koszty utrzymania. Rekordowo niska stopa bezrobocia może jednak stworzyć nowy zestaw wyzwań, ponieważ pracodawcy w niektórych sektorach prawdopodobnie będą mieli przed sobą trudne wyzwania związane z zatrudnieniem.

*

W mojej ocenie pełne zatrudnienie w Irlandii może mieć też inne podłoże, więc tym będzie kryzys ekonomiczny, a ów wymusza zarówno na osobach uczących się, jak i osobach dorosłych w połowicznej aktywności zawodowej, poszukiwania dodatkowych źródeł utrzymania. Sam spadek bezrobocia, również może być wynikiem wysokich kosztów życia i osoby długotrwale bezrobotne, utrzymujące się z zasiłków oraz zapomóg uznały, że te są już niewystarczające i zmuszone zostały sytuacją do podjęcia pracy. Wiele osób porzuciło też Irlandię, a można uznać, że również były beneficjentami zasiłków dla osób bezrobotnych, co przyczyniło się do skokowego w tym roku zmniejszenia ilości osób zarejestrowanych w irlandzkich urzędach pracy.

Wracając do pierwszego akapitu, wyjaśnić należy, iż brak pracowników, odbijać się będzie na możliwościach wytwórczych gospodarki, ale też na obsłudze większej ilości klientów. To z kolei zahamuje wzrosty gospodarcze w Irlandii, więc ta przestanie się rozwijać.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Photo by José Martín Ramírez Carrasco on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Andrzej Zawadzki-Lia
Technologia w służ