Szybkie covidowe testy dla dzieci szkolnych

Szybkie testy są mile widziane, kiedy potrzeba więcej działań, aby szkoły pozostały otwarte, powiedział poseł Donnchadh Ó Laoghaire.

Rzecznik prasowy Sinn Féin ds. edukacji Donnchadh Ó Laoghaire z zadowoleniem przyjął wiadomość, że personel szkolny i dzieci będą szybko przechodzić testy, ale dodał, że trzeba teraz zrobić znacznie więcej, aby szkoły pozostały otwarte w nadchodzących tygodniach.

Donnchadh Ó Laoghaire powiedział:

– Szkoły otwierają się ponownie dzięki ogromnemu wysiłkowi dyrektorów, nauczycieli i personelu szkolnego, a także rodziców i przewoźników. To był fenomenalny wysiłek i wszystkim im jesteśmy za to wdzięczni. Teraz musimy skupić się na utrzymaniu otwartych szkół. W nadchodzących tygodniach i miesiącach będziemy musieli stawić czoła większym wyzwaniom, ponieważ mamy jedne z największych klas w Europie, a rząd wydaje się zdeterminowany, aby takie pozostały. Szybkich testów uczniów i personelu szkolnego, poszukiwaliśmy i omówiliśmy tę kwestię z ministrem i cieszę się, że minister zgodził się na to teraz. Jest to niezbędny element zapewniający, że szkoły, pozostaną otwarte. Jest jednak również wiele innych kluczowych elementów, które poruszyłem bezpośrednio z ministrem i powrócę do nich w przyszłym tygodniu. Musimy wspierać rodziców, aby ich dzieci pozostały w domu, gdy mają objawy, zapewniając, że nie są one bez wsparcia. Rozszerzenie urlopu na wypadek Siły Wyższej musi być tego częścią. Musimy również szybko uporać się z przepełnionymi salami lekcyjnymi, kładąc kres dniom, w których było ich 30 lub więcej, zmniejszając stosunek liczby uczniów do nauczycieli. Wcześniej wzywałem ministra do przeprowadzenia audytu w celu zidentyfikowania szkół znajdujących się pod największą presją przestrzenną i nadania im priorytetów w zakresie dodatkowej budowy lub pozyskania przestrzeni, aby zapewnić szkołom dystans społeczny. Ten proces musi rozpocząć się już teraz. Wyniki naszego niedawnego badania szkół pokazały, że 48,5% z nich uważa, że ​​nie ma wystarczającej liczby pracowników, aby zaspokoić potrzeby swoich szkół po ponownym otwarciu, a 76% ankietowanych nie uważa, że ​​miałyby wystarczający dostęp do zastępstw w przypadku, gdy nauczyciel źle się poczuł. Te kwestie również wymagają pilnego rozwiązania. Utrzymanie otwartych szkół w bezpieczny i zrównoważony sposób musi być teraz priorytetem, a Sinn Féin będzie dostarczać rozwiązania, które to zapewnią.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Powiedział te słow
Praca w domu stanie