Szukając rąk do głosowania – trzeba przygotować się na wydatki

Koalicja dwóch nie ustaje w poszukiwaniach rąk do głosowania, gdyż jeszcze jest partnerstwem mniejszościowym, ale nie można powiedzieć, by potencjalni poplecznicy pchali się do nich drzwiami i oknami.

Właśnie wczoraj odbyło się kilkugodzinne spotkanie przedstawicieli Fianna Fáil i Fine Gael z reprezentacją posłów niezależnych, jacy zasiadają w 33. Dáil, ale ci okazali się bardzo stanowczy i swoje poparcie dla gabinetu uzależniają od spełnienia kilku warunków. Co ważne, posłom niezależnym zależy na pieniądzach, a dokładnie na inwestycjach w kilka sektorów.

Podczas rozmów o wyrażeniu wsparcia dla nowego gabinetu, na którego czele stanie w pierwszej połowie kadencji Micheál Martin, padły stwierdzenia o inwestycjach w drogi, ale podkreślono, że posłom niezależnym marzą się inwestycje w drogi wiejskie i te, które nie są zaliczane do głównych.

To nie wszystko, ponieważ niezależni chcą też zwiększenia finansowania dla szpitali, dodatkowych programów dofinansowujących rolnictwo, ale i należy zwiększyć wydatki na mieszkalnictwo socjalne, by mieć pewność, że posłowie niezależni, głosować będą wespół z rządem.

Stronie koalicyjnej przedstawiono dokument, który szczegółowo określa wymagania posłów niezależnych, a tylko po spełnieniu warunków zawartych w tej propozycji, możliwa będzie współpraca parlamentarna.

Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail/Independent Group Roscommon-Galway, Sligo-Leitrim, Clare

Polska-IE: Udostępnij...
Bez koncertów i imp
Kraj będzie odbloko
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish