Szkoły, żłobki i przedszkola nie będą zamykane automatycznie

Minister ds. dzieci Roderic O’Gorman poinformował o decyzji rządu w sprawie działań, jakie podejmowane będą w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, a związanych z wykrywaniem ognisk Covid-19 w placówkach edukacyjnych i opieki nad dziećmi.

Wg ministra, nie można natychmiast zamykać szkół, przedszkoli oraz żłobków, kiedy wykryte zostanie w nich ognisko zakażenia, bo będzie to wpływać niekorzystanie na te placówki, ale co podkreślił O’Gorman, należy działać rozsądnie.

Rząd przychylił się do pomysłu ministra, więc przyjął plan, który zaproponował Departament ds. Dzieci.

W związku z tym, zarówno szkoły, jak i przedszkola oraz żłobki, jeżeli dojdzie w nich do wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zostaną poddane ocenie władz medycznych, sprawdzi się możliwość transferu zakażenia i dopiero wtedy, podjęta zostanie decyzja o ich ewentualnym zamknięciu lub pozostawieniu otwartymi.

Z całą pewnością do placówki edukacyjnej, w której dojdzie do zakażenia, wprowadzone zostaną specjalne środki nadzoru medycznego, a to może oznaczać codzienne kontrole stanu zdrowia uczniów i przedszkolaków.

Minister Roderic O’Gorman potwierdził również, że szkoły zostaną ponownie otwarte w przyszłym miesiącu i prawdopodobnie będą musiały przestrzegać tych samych protokołów bezpieczeństwa zdrowotnego, które dotyczą osób z infekcjami leczonymi indywidualnie dla każdego przypadku.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij